Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

RHAGOR 0 ADGOFION EDNO.

News
Cite
Share

RHAGOR 0 ADGOFION EDNO. Crybwyllwyd eisoes nad oedd manteision addysg yn gryfion a blodeuog yn Dolwyddelen yn y CyfDOd yr ydys yn son am dano and yn unig gyda'r ysgolicn Sabbothol; cynelid y rhai hyn yn y capeli, ac mewn amryw anedd -dai yn mhen isaf y plwyf. Yn y Blaenau, IGriffitti jcnes, Brynmoel, oedd un o'r blaen- oriaid hynaf yn y Capel Uchaf, a Gruffpdd ei fab wedi ei alw i'r un swydd cyn i mi ddod yn alluog i gofio. Yr oedd y tad yn wr gwir gyf- rifol a galluog yn ei ffordd dyner a doeth i drin plant a phobl, a'i fab yr un modd yn wr gwir dalentog; yn ddarllanwr cyson a meddyliwr gvreiodiol, a medrus fel bardd a beirniad. Cafodd yr Ysgol Sul y Brynmoel hir nawdd y ddau Baenor drosti, gyda rbai eraill a ystyrid yn wyr grymus a dylanwadol yn yr ardal a'r eglwys, megis William Jones, y Bwlch, gwr aaawr yn dal tyddyn gOrtu yn y plwyf, a byddai yn wastad yn eistedd yn y set fawr dan y pwl- pud, ond ni cieir ei fawgyda y blreooriaid eraill yn nghofiant Parch Cadwaladr Owen. Yr oedd argraff ar feddwl y bachgen bob amser fod Jones y Bwlch yn un o flaenoriaid yr eg- lwys. Mab Llwynbedw, Nant Peris, ydoedd Mr Jones, ac ewythr i'r diweddar hen gyfaill rerddgar Thomas G. Jones, West Castleton, Vt., a elwid yn ami Yr Hen Lwyn Bedw." Cofiwyf y byddai plant ysgol y Brynmoel yn ystyried eu hunain yn cael gwell manteision ca neb yn yr ysgolion eraill ar gyfrif rhagoroldeb eu hathrawon. Nis gwn yn brofiadol am dani, gan na fum erioed ynddi. Ystyrid ysgol y Garnedd y fwyaf yn y Blaenau, a bu am dymor yn cael ei cbynal yn y Gorddinen, pryd y bum yn aelod bychan o hcni yr un pryd a'r Patch I R. Jones (Bardd yr Hendref) a'r teulu oil. Yno yr oedd yr hen wr duwiol Owen Llwyd fel ei gelwid gan bawb. a'i feibion Sion Llwyd. Bleddyn Llwyd, ac Owen Llwyd, teulu mawr iawn sydd all erbyn hyn wedi bwrw ymaitb eu llwydni a chymeryd yn ei le y cyfenw Lloyd, a'i ledu drwy y te rgw a1 a mwy. Byddai yno le bywiog iawn weithiau wrth holi ar y diwedd, gan na allent oil gydweled ar bob peth ddeuai dan sylw. Yr oedd cyfnod y dadleu bron yn terfynn y pryd hyny, and yr eedd ysbryd y ddadl heb lwyr oeri, felly hawdd ei ail enyn, a cheid ami ddadl frwd ya ysgol y Gorddinen yn parhau am ddyddiau pan y deuai y cyfeillion at euggilydd. Byddem ni y becbgyn yn mwynhau y dadleuon yn fawr er heb ddeall nemawr o'r pynciau a drinid. Golwg ddymunol fyddai ar yr hen wladwyr dirodres yn dyfod at eu gilydd o bob cyfeiriad a phob un a'i destament neu ei Feibl dan ei gesail, ac heb na Mr. a Mrs. yn eu plith, ond pawb yn cael ei adwaen wrth ei enw cyffredin. Nid wyf yn gwybod fawr am yr ysgol hon ar ol ei symud i'r Garnedd, am i mi newid fy lie a myned yn fugail i'r Ffridd. Awn gyda'r tenlu i ysgol Ty'nddol, p rthynol i'r Anibynwyr, a chefais agos i ddwy fiynedd o amser fel myfyriwr yn hon wrth draed gwr y ty, sef y doniol Morus Owen, brawd i Daniel Owen, CQSimor a'r Gaerwen, Cambria, Wis,, wedi hyny, Gan fy mod wedi dyfod erbyn hyn tua 13 oed, y mae genyf adgofion cliriach am y modd y cerid yr ysgol hon yn mlaen. Robin, mab y ty, oedd yr arolygwr a'r dechreuwr canu Richard Parry Caellwyn'rogo oedd athraw y bobl mewn oed wrth y bwrdd yn gylch. Ceid yn y dosbarth ddynion galiuog, megys Ellis ac Evan Williams, Fynadog Isaf; Owen a Harri Parry, meibion yr athraw Robyn Owen y Rhos, Capel Curig, yr hwn gymerai ei garhef yn y Ffridd, ac eraill. Ceid dosbarth o ferched yn gylch ar y llawr, ac yn y cefn byddai gwraig y ty, Cadi Rhobat. a'i Sosbarth o blant ganddi yn cael eu hyfforddi, tra yr hen dad Morus Owen yn y siamber gyda dosbarth cymysg mawr o fechgyn a gerethod. Ni raid bysbysu mai i'r dosbarth olaf y caf- odd eich gwas y fraint o berthyn. Bedroom yr hen bcbl oedd yr ystafell hon, a hen wely ,wainscot ynddi, a line yn y pen uwchben y gobeoydd i ddal man ddillad, hosanau, &c Eisteddai y becbgyn yn rhes ar ercbwyn y gwely a'r genethod ar fainc a'u gwynebau atynt, a'r athraw a'r gadair wrth y drws a'i wyneb at y ddwy res y disgyblion eisteddent yn ei wyddfod i dderbyn addysg blaen a dirodres Cadwai yr hen wr ei olwg bron yn gyson ar ei Feibl, a holai ni yn lied fywiog, a cban ei fod o duedd lawen yn naturiol gallai ddenu ein sylw ac enill ein serch yn lied lwyr ar y cyfan, ond byddai yr hogiau rai prydiau yn aughofio eu hunain ac yn ddireidus gymeryd yr hosanau a phethau eraill oddiar y line uwchben y go- benydd a'u cuddii rhwng dillad y gwely a manau eraill; ac nid anfynych y deuaiCadi Rhobart i mewn pan ein rbybuddio yn fygyth- iol i aiael poo pe h yn ei le, a syllu yn grafl gan uujsgwyl i'r euog gochi. Wedi methu, ai yn ol gan ein hail rybuddio. Cyn diweddu aem allan o'r siamber, tra byddai rhywun yn hqli y plant, a Richard Parry yn holi yn fanwi a doniol dros ben. Cofiwyf ei fod wrth holi am Obadiah, pen teulu Abab, yn cael yr ateb mai y gwr yw y pea teulu yn ein gwiad a'n y dyddiau ni. "le," meddai yntau, "Ond amibell fan lie y mae y wriig yn gwisgo y clos Yr oedd Richard Parry yn ddyn medrus iawn yn yr ysgol fel ei dad o'i flaen, yr hwn gerddodd o Bantmriog Isaf, neu hen Bant- mricg, Tanygtisiau, am flynyddoedd i Rhiw- bryfdir i gynal Ysgol Sul yn egos i gan mlynedfi yn ol. Crybwyllir ain dano yn hanes yr A. a'r T. C. yn Ffestiniog, ond yn Tanycastell, Del- yddelan. y gorphenodd Rhisiart Parry a'i fab Or un enw eu gyrfa. Y mae ei wyrion yn fyw, sef plant Margaret ac Owen Parry y Sarnedd. Daeth Harri ei ail fab, i'r wlad hon, ond nis 'gwn ddim o'i hanes. Dau fab y Fynadcg Isaf hefyd oeddynt yn rhai galluog yn yr ysgol wledig ond effeithiol hon. Yr oedd eu tnam yn chwaer i btiod Richard Evan, Blaen y Cwm, Penamnan, a fcrawd i'r ddwy oedd William Evans, Cwm- bowydd, Ffestiniog, un o flaenoriaid Anibynol y plwyf hwnw: Credwyf na fum erioed mewn ysgol a gweddiwyr tebyg i'r rhai oedd yn ysgol Ty'nddol-ElIis Williams yn arbenig, a'r hen wr David Williams, Ty'nycoedgae, a Morris Owen, Ty'nddol. Ceid hefyd yn mysg y gwragedd rai enwog iawn wrth orsedd gras- rhai roddent yn fynych brawf amIwg yn y cy- hoedd eu bod yn gvfarwydd a hi yn y dirgel. Dechreuwn gyda Sian Jones y Garn- edd, a'r Llan cyn diwedd ei hoes, chwaer i fam y Parch David Roberts (Dewi Ogwen), Wrex- ham, a mam y Jane Jones yr ysgriferjodd E. C. Roberts mor ddoniol am dani i'r Drych rsi blynyddoedd yn ol. Cofiwyf ei chlywed yn gweddio yn hynod afaelgar yn w 1 tos chwaer i'r Parrh Cadwaladr Owen, sef priod Robert Evans, Tynewydd Isaf, a mam Eli R. Evans, Cambria, yr hwn gyda Haw sydd yn bresenol yn yr hen fro gyda'i ferch ieuengaf. Un arali ydoedd Lowri Evans, neu Griffith, y Fynadog Isaf, a byddai y ddwy ar adegau yn methu dal heb dori allan mewn gorfoledd. Canu y byddai Cadi William. Tynycoedgae, a Cadi Rhobat, Ty'nddol. Ceid y ddwy yn wastad ochr yn ochr yn yr ysgol a'r cyfarfod gweddi yn cydganu tenor a'r meibion yn canu y prif lais. Nis gallaf ddweyd a ddarfu i lais yr olaf ostwng yn niwedd ei hoes, fel yr aeth ganu yr isalaw, fel y caed ei hanes gan eich medrus ohebydd E. C. Roberts, ond yr wyf yn dra sicr mai tenor clir geid ganddi hi a'i chydmares yr adeg yr oeddwn i yn mynycbu cyfarfodydd crefyddt 1 Blaenau a Lolwydde en Bu fy chwaer am flynyddoedd lawer yn gweini gyda yr hen bobl yn Ty'nddol nes yr oedd wedi dod i'w hadwaen gan bron bawb wrth yr enw Margiad Ty'nddol. Clywais yr hen bregethwr syml John Pritchard, Llanberis, yn adrodd ryw nos Sadwrn yr arosai yn y Ffridd iddo fod yn cadw ysgol Sul yn y beudai (barns) pryd y gwrthodid iddynt gael myned i uarbyw dy yn y plwyf; ac un o'r beudai oedd beudy uchaf gweirglodd rhos y Ffridd. Yr oedd yr hen wr yn hen iawn pan adroddai yr hanes a thros driugain mlynedd ar hyny. Yn bresenol dyma fi wedi dihysbyddu fy nghof oddigerth rhyw ambell chwedl am ryw ddygwyddiadau yn y plwyf. ond gvryddoch mor hawdd i ddyn mor ddyeithr i'r lie ddweyd thywbeth heb wybod i friwio rhywun. Gwelais fod rhyw frawd doniol o'r fro wedi bod yn gwir ddifyru ei gydweithwyr yn Ffestiniog gyda hanes hen frodorion ei blwyf ar yr awr giniaw, and y mae darllenwyr cyffredin y Drych yn sicr wedi fy nyoddef yn ddystaw am gyhyd ag y gellir eu dysgwyl gyda hanesion broydd fy mebyd. Felly ymneiilduaf gan ddiolch na chefais air croes oddiwrth neb hyd yn hyn, ac addaw y bydd yr un nesaf yn fyr.

IBWRDD GWARCHglDWASD pziy-IRHYIMDEUDRAETH.

IOYNQOR DOSBARTH -LLANRWST.…

LLANGERNYW.I

I Ma?wo?eth Sydyn Edward.…

I Rhestr c'f Casglyddion fu…

TwylSo geneth o Lanrwst.

IHed beiriant Athro Cymreig.…

Tori i Dafarn yn Mhwllheli.____I

V Oymro leuano a'i Awyr-long,

-Llorg Rhyfel Anfertho!.

Penodi Barnwyr Newyddion.

-Wyth o ddynion i ddal dynes.

Y Canghellydd Adref.

TREFN OEDFAON Y SUL

[No title]