Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

C [ 'c>Ð n fllY; ,1õJ'l 1'1' P 110 < J .t't4 lih L' 'B. :.)ÁI' COMPANY. a n o r s a o:, k e, d t u h rCl"'a Fest:n!0g to aH p1.rtiS 1}1 AMERJ()A, t).NÃDA9 &e. Pojr ftather !nform:1.t1,M app'y tc- l'1' WILLIAM JONES. F¡;.til1.htg. ? < ?( ? B-?.? ??'-?'??*0?-S????? ?'<? ? ? t L''1; ,,I' 'O! 0: T'?: ,),IoII: :'Lf\ $ (1i 4:).J. -JffJ-<; ¡$ft. 1' f 't'U'¡f'i1'' n JIc<:l i:t,J i ??0 Sí,r.;r $ \w,ND '¡" "<p.,or! au se, $ !9. EARLE STREET, ? 19, 4.,¡.A.'1 .i ,L.4 AI V T Ø"t!\A.nf f.M.J.r:' J: T. PAUL'S SQUAMA. ? ? r'1WF:I-TFf! R 110 Ret)' $ ys !<th"h' ,r,. a r r ¡ "< $ ?.-aha.? Lint-U??.m A.?'kmg''? ?'' Un? ? $ D?l&?bh&u, C?na.da, Soath A?edc?'? S. ?, ? ?K"n?; A?tmUs., P?t'?.?n?, ?o i bc'a ? { pt?tb e? b?J nn! 'T 'i?:? i.aa?&? ? s'f ?? ? ?TO?'?hef?dM??'ncseta{ ? gw?h'H.'oi R<jUayr'?d bob p:?t.h ? y .? t?!ara.n ra?t-af 'RhodJw.? Rfdaced ?< '? (bj,e;f! boh aB d" 'f (Srd Cl3,8s) o'r ym&. Byddws ys § PU i27ferfnd ar eu ghnLtd yn y ¡ yo.t& gM&?B ma e& LQgg,.ge, a deswn i! ? gyQ& & hvrdd yf ya (Una d ? as y byddMt 'i it BOlthlC vB y modd ? & ehyR'rB.e yH ? f &drtn gereu o'P Hosg, ?, ? &r y db'Taod h?-yHo. ? ? VHgrIfeawch a? a che?eh gy? bhroa.d ? t y p,?t) castT o r ?w&h&na! EwyHadaa? yn ? i n&hy??y F8.t'?5.. ? p?b hwy!?sdcd. Ysi;?-? !-R?? ?t ? ? s g?w l¡J¡ggt:.e. < ? M&o'r sy'M.riad mchod yn '? ? c'ysura.R, ? ? rhe<ymc? a oh&s.olig y.'??s!wvp &'f ? ? dT9?. ? ? ?T!?S?????<<???<J?-??? "??'" ? Bs- 5 IMPOHTANT "tf ?' & f??P? ?'? a. ?T???? ? m?'ij'?iJ?TAf?? &Av?.?''&'3<' -? A.t<?.J? A<:?*&?&? &:û TTT ?? ??. ? ? ?? .LøL. U ? tjXB ? tC ? ? ? ? M ? t! ? %C* ??. 'f? 'a?' R ? ? ?' .??? jf% t??. U? ?..f? ??.? the neat L01J",don ?.?A ?'&? S"? ???'% ?%.& ????' ??i?* Si????.??'??S*? ?? ?!? At Remarkabi.y .Low Prices. Quotations dsHvered at aiv Station for CEMEfT and all,Suilding M- aterials givex: on application. Telegrams :—' HcaHES BROS, Pormâd, Address:—VNYST.'uwVSf, ? ATS. MICE. MOLES, COCKROACHES -? and B&ETLES. gccaduy e'n Harnssn's Reliable Rat Poison. Cats and dogs wii! cot toacb it. Vermia dry up and !eavs m:1 smell. Prices 6d.. Is., 2s. 3d.. aod 3s. Sd., Postage 2d.—G. W. HAHRISON. Readnag. S<:})d by Agent br Bl&ena.u Fe3tiniog I. Uo;rd J one- Chemist. LIanrwst: —A. I''a.rfv. Chemist, St;tíon Road. Portmadoc:—Ivc!- J. Joaes. Chamist. Bettws- ycoed:—R. I-krrv, Y&iPOR.TAK ? J;U M</i!.K.?rt.a — ?very ? Mother who v?uss tha H.sa.itL smd Clean- Unp-;8 of her Ch?.i ?bou!d K?< HARRISON'? "RELIABLE NUKSER? POMADE. On)'. ..ppHoa.tion kiUs all NiM &Qd Vernua. beantifieg &nd Btreni.!thens t.hs Ha.ir. In TiLs, 4d aDd 9d. Puaba.g o M.-G-ea? W. E:M!'i6oa.,Chen!ist, ? Reading. Sole'. by Chs??ts Agent f?r Lism- fwati, A. t:'a.r.-y, Station Roa-d. Agsn? fo!' B?aa.u Fas?<??, J. ?.oyd Jones, Th& Pha-rm?oy Agsnl s'0!' Bet?vsycoed, ? Pa.rry. Agent fo!- Tv' GWALI/F GWYH a aafenr yc barhaol & cbvfym w li cvnLeSt' f-'A-y HARRISON'S HAIR COLQUR RESTORER. Nid cySu!' CQQ gwalthreda trwy foddioo Daturiol lel .a,fft:fydd. Ni ch"awyES ddim niwatdiot. ac v mie yn !icso! t dySant s h:rdd'I'I<ch y gw<ílt, j'.4ev,:n poteli, 1/6 yr ur. (3c rhallor trwy'r p<'st).-G. W. Hair Specialisi, Heading. Sofd by Chemists. —Gori.ich-yyhwr i t.'c'.twsyccsd. R. PARRY. Chem'st: L!nQrwst:aTrefnw, A. PARRY, Chemist. I _????s??s$???? ? ?- ? < ?? ??' ? ?????? ?' ? ?s ? F'% ?r% ? i? ? i?? ? F? s? ? ???!Y'??? — Ry'dd ? \t'r &'<' i H. 3 ?? i. i? i? i.. A. i?l ? ylCi. \h.t ym,£(;.Em ki 'I cn!'rn LLUN. a DYDD MERCHSH, yn (1ARH)N HOL'SK. lf1E N RtY -tE U D RÂTt1 ?' ?{M bob DV? lAUv??RVM?. ?OBSHTa?v?? arGR?F???E()T.?.? & j. ?'{' .?od" pry?cswn h.y.i 4 J. PORTlJ::I&ÛO'O Bob D?dd (, 11 a?d 5 ya shy MR. IH]GHtt(, STATiO!Ui. &?, Htg& s'r 3ycd ?n mhcb riH }'O nhy Mr. M. W. MORRIS, Drap¡ Cmttll1 Hous.E, o 3 hyd 6 o'r gleeh. Hsff-d. LLAf; bob S 3. 4 ddydd yn rmwb ?' yB, nhy R. E. JuIH:1 HoEM' o .3 hyd 6 c'r gt'<ch. LLAf'\jRVST Bob dydd MAWRTH a FAtR o '.3n hvd 5. yn 0\1' MR. TONES COMET STORES. STATION RoAD, LLinrwst, I (y urws nesat i Mr. Parry, Chemisth ;¡sn'!), mtw:n Art,i.;n'm, B'bonit, ns!! I Vii¿Canif$, am hYnod o resynloi. ? ? T D[JA ecu nsnwh' daacedd Mnr!(:!1 a;o:Jdlr yhsi nawyddicn yn y AtiAa,2 dl d. a ??M? K ? %'A?' ?? B S L! %? ??? ?&?%. ? ? < MEDICAL HALL? 1. vI .f-\ ..1. ¡-'l..J, HAiU..fi.OH. Physkians Prescription Disposed with the Best and Purest DruBs only. MORSS and CATTLE r-4 LD I C t N C G. SOLE ASENT for-GC'SS HERALDK CLUNA and' DOU LTON- WARE. D. !t PA8RY, M.P.S. LLEW. P. GRIFFITHS; PHOTOGRAPH ARTIST (UNDER DISTINGUISHED PATRONAGE) FOR PHOTOGRAPHY OF THE HSQHEST CLASS AT THE LOWEST PRICES. ENLARGEMENT o unrhyw DDARt.UrJ am 2/<B < fyny CABINET o 3 arn 2/6. POSTCARDS 3/- a 3/Q y dwsin. Highly Fintshed. ANE-:P-C,:iIADAU [Illuminated Addressos3 o waith flf flaw B ,.çyd, wco!) ou gweithio yn y modd gor;r.,u a.FM y Prisi -au is,;daf. Cofiwch y Cyfeniad :— The "STUDIO," 59, mGH STREET, ? SI.Ffesttnio?. g BM8M??Ress?8e?s? ????8!FJJm?E?? NO LI?d to "h dh.l.?. d?t?c Ri,,?t, ?- b-d b.?.k 't??. ,EfI;:t:. 1 or ')OX ted t. Bifurcated nn T111HJlac ¡"U'et C. Ltd., 35 Upper Th??.n? St.Lmdo -k ? ? ? Price List on apptir-aHon. ? nT'??Ty7ff'T"T ?? I J?L ?.???Ms'g-3 ????w????A? I HUGH DAV!ES'S ceudH MIXTURE at Astwyd, Asthmaa I Brcmchitis. Ni raid i DAYIES'S COU&H MIXTURE wrth ganmali,dh, y mae wedi bod 0 flaer¡ y cv hoùùd er's blynydtlan, ae y me y perchenog, drwy dnml a llafnr Ji- i!'ao, wedi ei berffeitk:o yn y fath fodd, fel y mde ya cael ei gydnabod fo" (!a,r- ?a,nfy<jdia.d gwet'thf?wr a.t yr &nhwyl- de''a.u uchod. T mM Ruloedd i"we!- wedl caai uwhad ae yn gWheyd eu gorerA i'w gy,itliil ay, e.-eiil sv.'d ?a<!yo:<!ef, Ni rn.id end cyirt;e!'yd PN DOSE er p)'o!i ei ddyl,nwad nbiunfryrchol yu rhyndhaa y plil, -n, yti chrio yllaiei, yMcyEhesn aoyccryfhau y frmt, g'a.a weithiopob a:l\yd R, chrygni ymaith. 1'=1 'lid i "ab oi'nn cMlymH,df!,u end gofrJn foa potelnid o D'AVIES'S COUGH MIXTURE yu y ty. Byddpobdynyn feddyg' i'wceuht a.t hoU y gwdcJY a' f'est, os bydd D'AVIES'S i CO UGH MIXTURE wrth law. IZ-216. a 219 v batel, V mae y poieH 2/9, yn cynwys mwy na thair o'r rhai !!et&f; gyda'r posi 3c. ya ycbwaaecoL Hl1GH 9AV!ES, C li c m i s t, AIzlcbyuHeth. lr Fills mW!/t3,f d}ffiJg'i¡ at¡,tt&iflYfElJlJ -Gweithi,,r -at yf? e.5mwyth, Jill sic, ac Ae& boon. A,91 1" USllJGS S w !II" Ärn:¡,l:ul¡OUS PillS at DtiitFIFYrt, Tl1!£fZJl.,GAlJ. 13d.. a 2/9 gan bob Drcggist. DAVmS'S PILLS at Ddifr"<T TrcnU-'d. DAVINS'S PILLS at Br.<;n yu Y C<'fn. DAYIES'S PILL: at Guriad. v Gahin. DA. VIES'S PI L 1,8 at y Piles å'r &mveL* l'iles a' i Gravel?. DAVtES'S PILLS a'; y Ddanodrl. DAVIES'S "ILLH n.b Wyt.t yn vr Ystiiniog. DA VIEfS PILLS Mt Bom Yu y C-Ila. DAVIES S PILLS at ddiffve. a.wvdd bwyd. DA VI !i:S -4 P!:LLS !?ydd ddio!2'd hollol. ???EMMEtBMMEBaati?Bt ? CROEN tACH AQWAED PU R .-Dynó\ yr llyn y rnae V "Sarz!'ie E?ood Mix- tUre" yn ei ,-i d i rn arall. Nid vw vo hani gwella øob fel YI" Y"nkee patent Medícin..s; and os blini?- chwi gan 'groen afiach, ysfa, pi m- If pies 'to,-iad ai[L?n, scun¡y, ? doturiau.penddynod.&c.. tj yn tar"ddu 0 waed d,"wg !i Hcammhur,myn'Nch l1ote- fl ¡aid 0 "Sarzine Blood i Mixture," gan y Drug;- t¡ gist nesaf Ltoc?), 15. ;c. f1 a. 2$. 6c. y bote!, neu gyda 3c. at y cludiad ocldi wrth y Perehenog. ? HUGH DAVtES, Chemist, MaehynHeth. ? JOIiNPARY JONES & SONS, I. AUCTIONEERS & APPRAISERS, Pon rhynd, r.,Ao,th, Pwt!Sii@6! and I' Sarmouth. Saie.s of every descrtptlcn taken on most reasoHaMe terms. ?*'?i P?F???fy?Fa€f ?s a? y Jevyddll Mae a.fbe.d arian cysta.< a.'u heniU. G,allwch arbec/Ss. y Bunt trwy bryr,.u PIArO 11eU gin eu" Q 1 ?y ? ? I BANQO R. IA nad yw J, I BOHGTEJlJ, yn gwortp"u dirn 014id yr Offerynau gfJreu. oymerir Hen GfF oryna,4 yn gyf- Ysg'ifeawch am Gat&!ogue. Uythyrau a PGeHebron— B&t?oteMj, Banl;ror; ?f?P? A M '??? r* ?'i??&Afi ?i?i.'L'.? DO,t.¡t!¡lYDDELEdJ a gyaheHr !3eg, !9!0. .P1 "j AL krt t. '4 j -oJ r:I' l I Am hnstsu Arjgr&frwaith o bob desgnSad ymofyaef ya gymaf yn Swyddfa'rRhedegydd," Prepare- for the H E T BY PURCHASiNG THE Best í'? ft1ves1'mo!Š I PlE ,E 1S at the fv10ST f\10DERATE PRmCES fror,,i C¥.. J. 11 I l' i.- mr""l, rI) rn" 1\ .w ,d -L.J \.J < > '1>' !t,?' 1, ,.L-i Irronmcrger and IrrnpRement I\erchant, LLil T I Including CORB!:TT-WH"LIAMS & E-;CHS New P.1 o e r The Queen," 'HE 05BORNE Ngi MOf¡V£R. "KeEl- TrIIS NUT TIGHT WILLIAMS' All-Stac-I Whoal Rake, both fitted with the very latest improvements. MAMTWS Patent Swath TM!"ne)rs. OSBORN Patent Binders, Reapers, Or,o & Two-Horse Mowers, Hay Tenders and S£:lf-Dump iM.ai.ikss. FamoMS Albion Q,9 Mowers at.sict Reapers, WooiC! and Steet American Ra.kes, iOr.a.g R'a.kes. \I'{cr5h-Ma(t': Ma.rtd Rakes, Scythes, H ay Fof'<s, C.a.ft Ropes, etc. Atso a. Splenø.1.id Assortment of DAIRY UTSMS!i..S of every description incluiding Welsh TMb ane Ertd-over-enri Chums, MELOTTE Cream Separators, etc. COrViPAiE OUR QUALITY AND PRICES. -}¡,"IIIft,aiI -I-A- H io?Q s ?a "N TAILORS AND CLOTHIERS" Y ein o at y I-L-ymhor presenol ya "fell na,er erioed. SiwtiaM' a Costumes at pris, yn y Styles a'r MiwiaM diweddaraL Gw.neir i fyny freth- VIlau, diir: gwahaniaeth i!e eu pryair. CrOlU woll St., HI. r f "a a 44 1 n 1* 0 c II :1ØJfE. ;a ri f- ??, ?-MIr-I- 7-mI-? I 10 L 1 II f s I j RHYBUDS PWYS!G i bawb sydd yM bwriadu prym BICYCLES Bewyddion at y S"ujg¡yn, a'r Hai. Cyn prynu eich BICYCLES, eoBwob am alw yn t?yVA?r??? ??-??R ?'?r?f?T' ???7!P:?'M' S'??'S?T'?' ALbAAnUbK ?xLLb iJb?!) LHU?H oii(bET, i weled y STOC HELAETH sydd yno o J\iE1fl'S'DDiO, oddiwrth Prif Firms y Deyrnas, yn cynwys Ra.!eigh, Pj-emier, Swift, B.S.A., Oiympic. Fieet. Jarnes, &c., &c. PRISIAU o 4 Guineas i 15 Guineas. Ni raid i Mb chhi mwy naj E,15 15s., ersicrhau y Bicycle goreu posit-jl. I-lefyd inae Bicycles rbatuch na 94 4s., yn rby rad i'w prynu, no yo beryglus i'w defoy<'MM —" y goreu yw y rhataf yn y diwedd." Cofiwch a.m roddi eich archobion (orders) yma., ae fe ajrbedwoh a.rian, a ohewch weil gwerth am eich arian ycaSt 1100 yn unman arall. Hefyd gellir cael 'OTO1 CYCLES Ariel, Premier, Pi-a( ryi Excelsior, &c. Cedwir Stoo be\ac;th o bob ma,'tb o "accessories." iioryd PO,s]5, Reco¡rd, &@.' h",i"¡;'1I" !1:. "Wo .m,!1 j¡! t!-¡,"}J'II!.I" IQ' nn 'Ü ¡¡ uL V i-mitt& \$-1 ¡¡ L ø'Q1.f'\ullr"u. I Cycles on Eire purchase if desired. Cofiwoh y CyfeiriaLl- A[,xztnder Cycle Depot, 41 a 42, ChurchStrcot" (Gyferbyn a/r New London House).