Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLINELLAU i

News
Cite
Share

LLINELLAU Er coffa csredig am Mrs. MargarqJ Jane Row- lands, anwvl briod Mr. Evan Rowlands, Fenygelli Terrace, Blaenau Ffestiniog, yr bon a gymerwyd o'r byd hwn i'r byd a bery byth, yn 29 mlwydd oed. CILIO YN lEUANC. Mor frau ydyw bywyd, mor fyr yw ei hyd, Nid ydyw ein dyddiau oad dyrnfedd i gyd, Mae llidiart y fynwent, yr ieuanc a wyr, Yn arcs yn, ddaigio o fore hyd hwyr. Blynyddoedd yr eioioesehedant yn chwim, Wrth geisio'n meddianu, diflanant yn ddim Mae atnser yn cilio fel gwagedd i gyd, A'r byd anherfynol yn ymyl o hyd, Chwaer ieuanc, est dithau cyn cyrhaedd dy nawn- "Cyn cyrbaedd dy ddeng-mlwydd ar-hugain yn llawn; Ar ol i ti gefnu, i lawer tnae loes, Gwei'd ffigiwr mor fychan yn mesur dy oes, Am danat, am danat, mae'r galoil yn brudd, Ond ni warafunwn, er byred dy ddydd Y Llaw a rychwantadd y nefoedd i gyd Sy'n mesur ein dyddiau yn anial y byd. ClLIO YN ARAF. Ond eto ni frysiaist o'r golwg er hyn,- Yn araf, yn araf, y cerddaist y glyn, Ti a'i rhodiaist yn dawel, o gam i gam, Fel plentyn yn cerdded yn llaw ei fam, Ti aethost mewn hamdden, o ris i ris, 0 wythnos i wythnos, o fis i fis 0 wyl i wyl, ac o awr i awr Nes cyrhaedd glannau'r Iorddonen fawr. A gerddaist ti, tybed, y glyn ar ei hyd, A vtelaist tI'r terfysg sy'n ngoror dau fyd ? Wrth rodio mor araf, oni welaist ti in Yn croesi'r gororau'n gyflymach na thi ? Cilio'n Hyderus. Mor siriol y cerddaist drwy bellder y glyn Fel heulwen yn cerdded o fryn i fryn Dy lesgedd diorphwys a lwydodd dy rudd, Er hyny nis gallodd ddiffygio dy ffydd. Dymunaist gael dyfod o'th lesgedd yn iach I lanw'r 4on aelwyd, a magu'th blant bach Ond eto boddlonaist yn dawel dy bryd, Heb rwgnacb, i adaei anwyliaid y byd. Rhieni a phriocl, a. phlant, yn eu gwaith Fu'n dirion o honot hyd derfyn dy daith Ond eto'r Diddauydd rhagoraf i gyd, Yn nghanol y storm, oedd Iaehawdwr y byd. Efe'th gyfarfyddodd sr lwybrau y glyn, Efe wnaeth dy brcfiad yn ddiwedd mcr wyn, Efe a'th gynhaliodd yn dirion a'i law, Nes cyrhaedd i bellder y glannau tu draw. Mor hyfryd cael Brenin y ddeufyd i'n cwrdd Pan bvddwn yn croesi'r Iorddonen i ffwrdd Gall Ef, yn yr afoD, yn dawel, a'i air Droi'i gra;an yn arian a'i thywod yn aur. Mae hiraeth o'th ol yn Mhengelli'n parhau, Ac aelwvddy briod a'th blant yn tristau Cysurwn ein ^i ycd er hyn yn ddiiai th' Fod ti veedi cyrhaedd i fyd sydd heb fai. A chanu sydd yno, heb alar na phoen, Anthemau tragwyddol i'r addfwyn Oen Tybed, ddown inau ryw adeg i'r cor, 'Sv'n fyrddiwn o gwmpas gorseodfait)c yrilor? Bupnygraig. R. R. MORRIS,

ER --SERCHOG GOFI

Advertising