Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

PwySSgor Acldysg DosbarthI…

[No title]

- - - - Arholiad Ysgolion…

I i^AfmVlOR. I

TRAWSFYMYDD.

TAL.SARNAU.

[No title]

' DOLWYDDELSW: ADGOFION. ,…

HEDDLYS PENRHY^OEUDRAETH.…

News
Cite
Share

HEDDLYS PENRHY^OEUDRAETH. I Dydd lau a flaen Mri. G. H. Ellis, R. Jones Morris, a W, H. More. Cyhuddodd y Rhingyll Davies, Frederick William Coxon, Blaenau Ffestiniog, o weithio ceffyl oedd mewn ystad anmhriodoi. Dywedai y Rhingyll fod briwiau mawr ar yr anifael. Addefai y cyhuddedig y trosedd, ond nid oedd pethau mor ddrwg ag y dywedid. Dirwy 2s 6c a 7s'6c o gostau, Cyhuddai y Rhingyll Davies, yn mhellach Joseph Hodsan, gvriedvdd gyda'r filodfa I ddaeth i'r dref y boreu hwnw, o greulondeb at geffyl. Dywedai fod briw yn mesur 4 tnodfsdd ar.wddf yr anif-al, ac yr oedd coler yn ei rwbio. Yr oedd hefyd amryw o friwiau eraiil. D-vweiai y psrchensg si fod wedi srehwiho y ceffyl y boram c/a cychwyn, ac ni wslodd ddira o'i le arno. Yr oedd ganddo 28 o geffylau i ofalu am danynt, Aeth yr ynadon allan i wel'd yr anifael, a dywedasant eu bodj wedi eu boddhsu fed y ceffyl yn iawn yn cvshwyn o Harlech. Dirwywyd y gyriedydd i 2 a'r costau, a gorchymynid i'r perchenog drslu 4s o gostau yn nglyn a'r cyhuddiad yn ei erbyn ef. William Thcpias, swyddog elusenol, dos barth Ffestiniog, a wysiodd Owen Jones, Tre Alaw, am beidio ufnddhau i orchyrnyn y Bwrdd iddo dala Is 6c yr wythnos at gynal ei fam oedB yn 68 mlwydd oed. Dywedai mai gweddw oedd y cyhuddied-ig, gydag un enoth, at yn enill 25s yr wythnos, Gorchymynwyd iddo dalu y ddyled o 2p yn ol 7s 6c y mis. Cyhuddodd y Rhingyll Davies Ellis Wil- liams, Lloc Meurig, o adael pedair o'i wartheg i grwydro ar ffordd Minfiordd. Dy- wedai y Rhingyll fod gwaliau y diffynydd yn ddrwg, a'i fod wedi ei rhybudd y llynedd. Dywedai y diffynydd fod gwartheg eraiil yn crwydro, Nid oedd ganddo ef walisu —Y Clerc Pwy sydd i drusio y cloddiau ?-Y Diff ynydd Perchenogion yr ystad. Yr oedd yr heddgeidwad wedi ei rybuddio ef, a bu yntau yn siarad a Syr Osmond Willliams, ac addawai edrych 1 fewn i'r mater.—Dywedai y Cadeirydd eu bod yn rhwym o gospi am beth fel hyn, Rhoddent 3c y pen o ddirwy a'r costau arno, sef y swm leiaf a allent. Cyhuddodd Elizabeth Jane Morris, Twrog Temperance, Penrhyn, Elias Lloyd Phillips (masnachwr), Penrhyn House, Penrhyn. o fod wedi ymosod arm Gorphenaf 11. Dywedodd Mrs Morris fod y cyhuddiedig wedi dod yno yn nglyn a beisici, a'i fod wedi gafatel yn ei braich nes ei niweidio,-Yr ateb i Mr Louis Jones, dywedodd yr erlynes na alwodd hi y diffynydd yn scamp a lleidr. Yr oedd wedi ei alw yn gena dr.wg.—Rhoed tystiolaetb bellsch gan Ellen Ann Davies, yr hon a ddywedodd iddi weled y diffynydd yn gafae! yn mraich ei meistres-Dywedodd y diffynydd ei fod. wedi myn'd i dy yr erlynes y noson grybwylliedig, ac aeth yn ddadI rhyngdeo ef a hi pa un ai un ynte dau tyre oedd ef wedi gael. Galwodd ef yo scamp ac yn lleidr, a gafaelodd ynddo i'w rodd< allan. Gafaelodd yntau yn ei braich, a dywedodd nad a'i allan fel ysgerbwd felly, ond y mynai fyn'd allan fel gwr boneddig (chwerthin).- Taft wyd yr achos allan. Gwnaeth Mrs Hannah Carol gaisim ganiatad i ymwahanu oddiwrth ei gwr. Dywedodd fod ei gwr wedi ei churo nes oedd yn ddu drosti, Yr oedd yn greulon yn barhaus wrthi, a bn yn y carchar unwaith am 14 niwrnod amei churo. Yr oeddynt yn briod er's 12 mlynedd. Golyn- wyd iddi adael yr achos am fis, gannad oedd wedi codi gwys yn erbyn ei gwr.

Buddugoiiaethau'r Wyl.

! PENRHYN DEU OR AETH.

, - - - - - ... - ...... -…

I MAENTWROG.

Family Notices