Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

PwySSgor Acldysg DosbarthI…

News
Cite
Share

PwySSgor Acldysg Dosbarth I Cynhaliwyd cyfarfod o Reolwyr Addypg y Dosbarth uchod yn Adeiladau Sirol, Blaenau Pfestiniog, ddydd Iau, pryd yr oedd yn bresenol, Dr. Richard Jones (Cadsirydd), Mii. R. T. Jones (Is-gadeirydd). J. Rhydwen Parry. Dr, R. Roberts, D. White Phil Hps, Joseph Humphreys, R. W. Vaugban, Hugh Jones, Evan Jones, W. J. Williams, M, R, Morris, Mortis Evans, William Roberts, E, E. Jones, W, E, Jones, R. O. Jones (Clerc), ac Edward Jones (Clerc cynorthwyo. Pasiwyd cofnodion y cyfarfod blaencrol wedi i un neu ddau ofyn am eglurhad ar rai pethau oedd ynddynt. Dim Canfasio. Y Parch. J. Rhydwen Parry a gynygiodd y penderfyniad c'r hwn yr oedd wedi rhoddi rhybudd, sef, "Yr ystyrir canfasio yn union- gyrchol neu anunic ngyrchol am unrhyw benodiad o dan y Kheohv»ryn aaghymwys3er." Yr oedd y peth mor amlwg briodol fe! nad oedd angsn am draulio amser i ddadla trasto. Y telmlad cedd y dylid cael Slaw hollol rydd i .benodi y goreu ddenai o!u blaen heb fed dim wedi eu rhwymo ya flaeoorol i gefcogi ymgeiswyr era id. Biinid hwy yn hwr p"n fyddai yrogsiswyr o'r lie ynceisio panodia.d. Yr oedd y canfasio p-nhaus wsdi nsyned yn bla llwyr arnyat ac yn peri blinder ysbryd iddynt. Yr oedd yn ci n j, q eu bod yn pasio y penderfyniad ac ya ei acfon i Bwyllgor Addysg y Sir i'w ddcdi yn yr Hysbys'a.rhu o hyn allan.—-Yr Is-Gadeirydd agefnogodd. Yr oedd cryn anhawsderau i g»yio y pelh align, ond gallai mai ymddangosiadol oeddynt. Byddai yn rhydchad roa.wr i ri mewn busses, yn enwedig, i gael Uonyddwcb eddiwyth canfasio Cifodd ef ei gacfasio gan tua haner dwsin yr apwyntiad diweddaf a v mad ganddynt— Cododd pad war eu cfwjlaw yn erbyn y pender- fyniad, a'r gweddill o'i £ >!aid. Felly ac/onir y penderfyniad i Bwyllgory Sir er rawyn gwneyd i ffwydd a cbacfssio o byn adas. Js-bwyllgor PJieolseth. Ar gycygiad Mr. Rhydwen Parr? pasiwyd yr argymeUion canlynol o :—Yr oedsl Mr. William Davies, E. Lloyd Crcwther, E. T, Richards, a Alun Davies (Athraw cynorth- wyol ya T&nygrisiau) wedi anfoh eu bymddi- swyddiad i mewn. Derbyaiwyd y pedwar, a bod eu ileoedd i'w l!enwi yn y cyfarfod hwn.— Caciatawyd cais Mr. Lewis T. Jones, o'r Ysgo! Uwchelfenol, i gael bqd yn abseno! am ychydig ddvddiau er mwyn iddo gael gorpben ei gwrs mewn camgen neiUdnol. Hefyd cats Miss Kate Pritchard, o'r Penrhyn i gael myned i sefyll arholiad. Pwyllgor Arianol. Pasiwyd eu hargymelliad i ddsrbyn ymddi- swyddiad Mr. John Jones, Ffestiniog, ofalai am ffosydd -&c yr ysgol yno, am mvj oedd y gwaith yn cael ei wneyd yn foddhacl, ac i'r Rheolwyr Lleol benodi un yn ei 'e,—Gan nad oedd cais gan John Morris, o'r YsgQl Uwch. elfenol, weci dod i Jaw ar yr ad eg arferol i -ystyried y cvflogau, methid a chydsynio sg ef ar byn o bryd —C-ydaabyddwyd Miss Jennie Davies, Ysgol Babanod y Manod, VQ. Ex p.T,7 ac i gas! cyflog yn 01 y sifie bono — Daeth cais oddiwrth Mri. John Roberts, Darcgau, Tra^sfynydd, a W. Jones, Wern, am gael trsul Hetty y plant yn y psntref gan fed en ffordd mor bell o'r Ysgol. Anionwyd y cais i Bwyllgor y Sir.—Pasiwyd i amryw adgyweiriadau gael eu gwneyd vn yr Ysgolion yn ystod y gwyliau; a bod Ysgol v Traws i gael ei benthyca i gael Cyngardd ynddi at Grocfa y Neuadd Newydd ar Awst 13, Llongyfarch. Mr. J. Rhydwen Parry a ddywsdodd fad caolyniad yr arboiiad am fynediad i'r Ysgolion Strol trwy yr hall Sir wedi eu chyhoeddi, sc nis gallant lai na !law»nhau wrth weled mai bachgen o'r Dosbarth hwn odd ar ben y rhestf, set Ieuan Williams, o YSgDJ Llanfrothen. Pan ystyiivvn ei fod yn fachgen o ysgol gydmarol fechan. a bono wedi ei chario yn mlaen gan Mr. Jones, yr Ysgolfeisir, o dac anbawsderau dirfawr, yr oedd ei lwyddiant yn fwy fyth. Cynvgiai eu bod yn anion su lloEgyfarcbiad cynhesaf i'r bachgen sc i Mr. Jones ei stbraw.—Mr. Joseph Humphreys a gefnegedd, a sylwyd rnsi bacbgon i'r diweddar Mr. Evan Williams, F.hyd, yd oedd Ieuan, a bod tatent yn y tttulu.Pasi-,vyd y cynygiac gyda cbymeradwydaeth. Penoci Athrawon, Yr oedd eisbu Athrawon Cvnorthwvo)'¡' Tfwyddedi? yn ysgo! Tanygrisiau, MaescSersa. Trawsfynydd, a dau yn y Penrhyn. Daeth 13 o geisiadau i law, a'r cyflog yn y Dam :<>ChÓ3 ar Hall ydoedd £ SO. Cyn dschren pleidieisio fe dvnwyd y nifer i Jawr i saith. Y penodiad cyntal a gymerwyd oedd Tr&ws- fynydd, a cbafodd Mr, John Lloyd Jones, Ffestiniog. a Mr. David Humphreys, Hopghtoo Heath,, mfer cyfartal o blsidleisiau, arboadodd y Cadsirydd ei bleidhis derfynol o blaid J. LL Jones Dewisiwyd Mr. W. O. Edwards, Carrcg, yn nnfrydcl i Ysgol Maenoiieren. At ieawi y udan Is yn Peorhjrndeudraeth cafodd Mr. J. Lle-welyn Davies, Llangollen, fwyafnf a Mti. David Humphreys a J. Hefyn Jones, Caargybi. ya gyfaual, arhocdocd y Cadeirydd ei bleidlais dsifynol i Mr. Hefyn Jones. Periodv/yd Mr. D. Humphreys i Tanygrisiau. "A.A.AA.A..A. A..A A. Á

[No title]

- - - - Arholiad Ysgolion…

I i^AfmVlOR. I

TRAWSFYMYDD.

TAL.SARNAU.

[No title]

' DOLWYDDELSW: ADGOFION. ,…

HEDDLYS PENRHY^OEUDRAETH.…

Buddugoiiaethau'r Wyl.

! PENRHYN DEU OR AETH.

, - - - - - ... - ...... -…

I MAENTWROG.

Family Notices