Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

NODION EISTEDDFODOL.

I.PENMAOtUO. ! .

Family Notices

IDR. CRIPPEN A LE NEVE YN…

News
Cite
Share

I DR. CRIPPEN A LE NEVE YN Y DDALFA. Y mae banes diflaniad sydyn Dr H. H, Crippen, Hilldrop Crescent, Llundain gyda Miss Ethel Clare Le Neve, yn awr wedi ei glirio i raddau, trwy fod y ddau. wedi en cymer- yd i'r ddalfa ar fwrdd ilong yn Fathsr Point pan yn myned i fyny sm Quebec, Canada. Geilir crynhoi yr hanes am yr arngylchiadau i gylch bychan Priododd Mrs Cora Crippen, neu Belle Elmore, Macliamctski, boneddiges America,naidd, a Music Hall Artist, rai btyn- yddoedd yn ol gyda meddyg Americanaidd o'r eaw Hawley Harvey Cnppen, neu Peter Crippen, neu Frankel, yn New Jersey. Bu Crippen am rai blynyddoedd yn cynrycoioH Cylluriau meddygol Munyon yn Llundain, ac yn ddiweddar cariai fusnes yn mlaen fel Yale Tooth Speciaiist, yn Albion House, New York Street, Yr oedd Mrs Crippen yn foneddiges Lo■ us i_ awn, ac yn dra phoblogaidd yn y byd cerddorol, ac yn Drysoryddes y Musical Hall Ladies Guild Bu ♦ n Lloegr. am amryw flyuyddoedd, pc yr bvv ira y petiair blynedd diwddaf yn 39 HiLidrcp Crescent, Csmdeu Town, yn >m Ir: .n.os: no) ddednvdd. Ar Chwefror 2, taenodr. Crippen y stoti fod Mrs Crippen wedi ymadat*! m America i wneyd basnes pwysig. Yn ddiweddatach dywedodd iddo gael gair ei bod ya bar wael o dan enyni^ yr ysgyfaint, ac yn ddiwedciarach fyth ei bod wedi marxv, a'i chorph wedi ei iosgi yn ages i San X raocisco, a bod ei Uwch ar i ffnrdd ato ef. Er nad oedd cyfpnjion Mrs Cnppsn yn foddlawn ar y stori rli hysbyswyd awdnrdodau Heddgetdwadol Scotland Yard hyd MeheSo 30, a hyny gan foneddwr a boneddiges oeddynt yn gyfeiliion mynwesol iddi am ei diflaniad dirge! a id d. Dywedwyd y cyfan allent wrth yr L wch-Aroiygydd Froest a'r Prif-AroS- ygydd Dew. Gwnaeth Daw bob ymho'iad posibl, ond yr oedd yn ^niodoiawn gyda'r stori am farwoiaeth Mrs Crippen. ac yna gweiodd Dr Crippen, yr hwn a addefodd nad oedd ei stori flaenoroi am farwoiaeth -i wraig yn gywir, a'i bod hi ac yntau wedi cweryla a hithan wedi si adael gan ddy-wcdyd na. welai ef drachefn, a chredai iddi fyned 'i America iJranoetn wedi ymholiadau Dew gydae ef, Dydd Sadwrn, Gotphenaf 9, bu i Dr Crippen a dynes leipagc o'r enw Le Neve ddiflanu a chadwyd gwaedd aradanyntarbl i'r Aroiygydd Dew wrth chwilio y ty ynHWdrop Cresent ddod o hyd i ddaman o gntwd dynes o dan lawr y aeler. Mih r fa y VfL-,l ii oeddynt ac o'r diwedd caed ea bod ^edi byrddu y Liang Montrose yn Antwerp, Belgium fel Mr John Robsnson a John RObiJJson (lel1), Cyn hyny yr oedd yr awdnrdodau wedi bod ar 01 amryw adrodpiadan fod y ddau cedd yn eisiau ar gael yn y fan hon nnu' fan arall, 3 hyny ar ol iddynt roddi. desgrifiad o honynt yn y newyddiadaron a chyUyg gwolir,-Ain wyb- oda.eth SICl" yn eu cylch. Dywedid fod eisieu H. H, Cnppm am lofrnddso a darnio dynes, a dbdir ei amryw enwau ersiU, ?yds'i opd vn 50 "Dywedir fod Ethel Clare Le Neve vn 27 oed o' ymdda.ngosiad dymunol ac yn pssio ?el gWr^VJ Gdppsn ?n ol ei stori e.f.ei &u?, ac '? g:¡.ni fad yo gwisgo dtH?d hog; a. Trees peth&u allan ei bod hi vn gwisgo felly ar fwrdd y liong, 2c yn pa.b fel hogya 17 oed i ?hn Rcbmson, ac ?n byw yn hohoi y dan ei ofa1.a.'i I ddylanwad. C?dcdd ameu3eth yn meddwi vII Cadben am yr eDetb, gan iddo sylwi ar Rht-f ei chorpa a'r modd benywaidd y bvvytai a'r gofal arbenig oedd gan Crippen rhag iddi siarad gair a neb. Aeth y Prif Aroiygydd Dew gyda'r llong gyifyni'Lawrentic dd diwrnod ar oi i'r Montrose hwyiio igymeryd Crippen f 'i ffag fab i'r ddalfa. Trwy gynorthwy. v pehsbvr diwifrau, llwydd.wyd i starad a Chadbeo y Montrose, yr hwn a gadwodd bobpeth yn boDol gudd i Crippen rhag iddo niweidib-ei illm a Le Neve. Yr, oedd I)ew I yn Fa fiber Paint yn disgwyS y Montrose, a byrddiodd hi ychydig wedi wyth o'r gibch boreu SuJ, gyda dau Swyddog Canadaidd mewn gwisg Pilot. Ad- nabyddodd ei ddyn ar anwaitb, adododd ei law ar ei ysgwydd gan ddywedyd wrth swyddogion t.anadaidd, "Dyma'n dyn ni" Cymerwyd ef i'r ddalfa yn y fan, ond ri chf-ed ilawddryll yu ei feddiant, er y sicrheid f jd ganddo unar byd y daith yn llogeil ol ei lodrau. Yna awd am Ethel Clare Le Neve, vr hon oedd yn ei chaban yn darllen. Gwaeddcd 1 yn frawychus pan wnaed pathau yn hysb,s iddi, a cheisiodcifgymeryd rbyw boavdwr oedd, ganddi, ond tarawyd ef o'i liaw. Cafwyd anhawsder i gael gariddi ddadwj-sgo a dodi a-n dani wisg ei. rhyw el hen, roddwyd iddi gan oruchwylyddes y liong. Dodwyd y ddau mewn ystafell barotoectig i fod yn garchar iddynt i aros glanio yn Quebec. Wcdi eu glaniid gwyliwyd hwy gan Dew yn bersonol, dydd Llundygwyd Crippen n flaen y Barnwr Augers. Addefodd mai efe oedd Hawley Haivey Crippen, ac rnai Ls Neve oedd yr hon oedd yn ei ganJyn. Yr oedd yo foddkwn 1 fyned yn ol gyda Dew i Lundtdn, ac nid oedd mewn un ,mødd am wrthwyoebu byny UY. wedodd y Barnwr y .cedwid ef yao am bym- theg niwrcod i aros ei roddi drosodd i'w gym- eryd am Lundain. Cymerodd arholiad Le Neve le yn ei chell, gm ei fod wedi tori i lawr yn llwyr, ac o dan oial meddygol, Addefodd hithau pwy ydoedd. Yrøeàd ei mharn wedi atifon ati yn dywedyd, "Dear Ethel. Tell all you know "Y mae rhi«ni yr eoeth yn falch fod y ddau yn y ddalfa gan eu bod yn arswydo rhag i Ciippan ei niweidio hi fel ei wraig ei hun. Ceisit- dywedyd fad yr eneth yn wraig ei am y/ Bofrnddiaethneu na fuasai Yn aros yn y ty fel gwraig,Crippsn, ond o'r ochr arail amhaoir hi gan ei bod wedi cuddio ei rhyw trwy wisgo dillad hogyn pr hyd y fordaith. Yn 01 yr adroduiadau o Quebec, y mae Le Neva yn dywedyd 114 wyddai ddim am Mrs Crippen yn mheilach n.,?'r hici a ddywed- odd Dr Crippen wrthi iddi farw o gJe'fyd. Aeth s-wyadog gvda'r p.ipurau angenihaidiol o Loegr i'w hymolyn drosadd i'w gosod ar eu prawf yn y wlad hon. Nid yw yn bosibl iddynt gyraedd yrai ya nghyat nng yn mhen tatr wythnos.

I CUDDUGWYR YN EISTEDDFOD…

-UANRWST.I

TREFRSW.

Family Notices

- - - - - - - - - - - - -…

prVniant pryolesoeoo oaphlau.