Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

NODION EISTEDDFODOL.

News
Cite
Share

NODION EISTEDDFODOL. Mae G »vy 1 y Bane, Awst laf, yn dyfod yn fwy poblogaidd gyda'r eisteddfodwyr y naill fhvyddyn ar ol y llall. Cynhaliwyd nifer fawr o Eisteddfodau elerii,yn Pwllheli, Treffynon, C'acrgwrle, Corwen, a rrqj nau eraill, a gallwn gasglu oddiwrth yr adrodd- iadau fod mesur helaeth o lwyddiant arnynt. Nid oes yn mysg y rhai Heol yr un yn fwy enwog nag Eisteddfod Corwen. Mae hon bellach yn sefydliad oedranus, ond nid yw mewn un modd yn barod i ddiflanu. Er nad oedd y nifer oedd yn bresenol yn nghyfarfod y boreu gymaint ag a wehvyd mewn rhai y blynyddau blaenorol, na nifer y corau oedd yn cystadlu ar y prif destynau yn gyrnaint,yr oedd yno ddigon i ddiogelu Ilwyddiant yr wy 1 yn mbob ystyr. Rhoddir rhestr o'r buddugwyr ar y gwahano! destynau mewn colofn arail. Gwelwn yn eu plith tldau enw yn cynrvchioli yr ardal hbn, sef eiddo Bryfdir a Mr. W. O. Jones (yn awryh Merthyr Tydfil). Enillodd Bryfdir ddwywaith—am Gan Ddesgrifiadol, ac am Fyfyrdraeth. Bryfdir," meddai Liifon wrth ei gyhoeddi yn fuddugoi ar y gan gwr sydd wedi eniil digon 0 wobrwyon eisteddfodol i fod yn filiwnaer." Am gyfansoddi dam i leisiau riitibion -v gwobrwywyd Mr. W. 0. Jones. Dagenym weled ei fod yn dal i gadw ei athrylith yn loyw yn ngwlad y glo a'r mwg, Llongyfarchwn y ddau. Gallwn syiwi hefyd fod Cyffdy a'i law ar y wobr ar yr Hir a thoddaid; ond eiddo Llifon a orfu. Wele y toddaid buddugol Oedd dda was garem byw ddiseguryd Er da fu'i awydd ar hyd ei tywyd Addfed i'w safle oedd ef disyfiyd Yn hono tyfold i'w enwad hefyd Rhoes oreu'i oes ar ei hyd—oes fydd wen A chu i Gorwen, er dllwch gweryd. Yr oedd y cystadleuaethau corawl eleni er mai ychydig oedd nifer y corau ddaeihant i'r maes, o radd llawn uwch nag y buont erioed hyd yn nod yn yr eisteddfod enwog hon. Yn nghyfarfod y boreu tynodd Corau Penrhyndeudraeth a Chefn iVfawr y dorch am y brif wobr. Cafwyd cystadleuaeth galed, ac er mai ail wobr zClO a gafodd Cor y Penrhyn, ychwanegodd at ei glo'd trwy'r gystadleuieth hon. Sylwai y beirniad Mr Harry Evans fod gan y ddau gor iawn ddirnadaeth am fawredd (dignity) y cydgan And the Glory." Yr oeod s print s y cor cyntaf braidd vn rhy aiddgar, P c oh, rvydd hyny yn tueddu i godi mewn tonyddaeth ar y daliadau. Yr cedd cyd-bwysadd yr ail gor beth yn well, ac yr oedd gandd.nt y d ,!t- t y fantais ddirfawr o fod mewn tom ddiaeth berffaith o'r dechreu i'r diwedd. Nid oedd fawr wahaniaeth yh ntieilyngdod y ("dau gor ar y darnau o'u dewisiad eu huna n. Ond ar y cydgan, yn benaf ar gyfrif tcnydd aeth burach, yr oedd Cor Cefn Mawr yn rhagori, a dyfarnwyd y wobr gyntat iddynt. Llongyfarchwn Mr D. Llcyi Evans ar ti waith yn rhoddi cyfrif in or a.la ohono ei hun gyda.chor ieuancwtt.h ochr c:r sydd ar y maes tr's dros bymtheg mlynedd. Yr oedd cymaint o ddyddordeb, os nad mwy, yn cae'lei gymeryd yn nghystadleuaeth y Cotviu Meibion agyn y brif gystadieuaeth, Er fod pump o gorau wedi anion eu henwau i mewn dau yn unig ddaeth i'r maes, sef Nelson, yn cac! ei arwain gan Mr Lawson Berry, a BJaenau Fiestiniog, o dan arweiniad Mr J. Tudor Owen. Bu tynu torch galed iawn yn y gystadieuaeth hon eto. tylwodd y beirniad, Mr Harry Evans fod y gwaith o feirniadu bob araser yn anhyiryd, ond yn yr achos hwn yr oedd yn fwy anhyfryd nag ;i,rferol. Yr oedd y ddau gor wedi canu yn odidog gyda'r bwriad goreu, a ch)da dirnadaeth lawn ac esboniadaeu1 gywir o 'r dernvn. Yr oedd hyny o wahaniath I 3d i Nve l*t h io oe id yn bod yn v defnydd oedd i weithio ai T'o. Yr oedd y cor cynfaf (Nelson) yn un o ..adno Idau penigamp, eidone yn ardderchog, i poi?rhan yn ateb i'r rhanau crail! yn bryd- ferth nid oedd nodyn anmheraidd o'r dechreu i'r diwedd. Gwyddent i'r dim pa fodd i osod eu haceniadau, ac yr oedd y first tenors yn enwedig yn cymeryd eu thanau i fynyfel un ac yn v modd mwyaf artistig. Yr oedd y donyddiaeth yn bur yn mhot) rhan, a'r p•■rilormiaLi ) n un atdderchog drwyddo. Yr oedd yrad gor (Blaenau Ffestiniog) yn meddu ar leisiau da ipwn y basses yn ardderchog, ond nid eecid dig-cn o "barhad" yn y Tenors ar y nodau uchaf, ac nid oeddynt yn deid in tune" ar y nodau damweinioi (chromatics). Cymerwyd y gwahano! symudiadau i fyny gydag yni, a chawsant eu trin yn y modd priodol. Gwahaniacthent ychydig yn ngosodiad eu haceniadau, yr hyn nid oedd cystal a'r parti cyntaf. Canmolai bresenoideb meddwl yr arweinydd yn atal ei gor ar y canol i aros i'r tren basio. Nid pob arweinydd meddai oedd yn ddigon hunanfeddianol i hyny yn enwedig mewn cystadleuaeth." Nid oedd symudiad yr agitato mor crisp ag yn y cor cyntaf ond yr oedd y fawlgan i ddiweddu yn afaelgar. • Yr oedd esboniadaelh y ddau gor o'r dernyn yn rhagorol. Amcanai yr arweinyddion at yr un nod, ond tfawd un o honynt oedd fed ganddo ragorach defnydd, ac i'r cor hwnw, sef Nelson, y dyfarnai y wobr. Trefnwyd i'r gystadieuaeth gymeryd lie yn gynarach ar y cyfarfod nag oedd wedi ei dodi ar y rhaglen, a hyny er rnwyn rhwydd- hau ffordd parti Nelson i fyned Gaergwrl s lie y bwriadent gystadlu drachefn yr un dydd ar Martyrs of the Arena," a dea'lwn iddynt gipio y wobr yno drachefn, a llwyddo i drechu tri o goiau rhagoroi ddaethant 1 W herbyn. I.!ywydd cyfarfod y prydnawn ydoedd Mr J. Howell Williams, Llundain, gwt sydd yn cadw lie cynes i Feirion yn ei gaion er bod vn troi yn lieoedd uchel y Brifddinas. Dywedai bod yn dda gaud do bob aniser gael esgus i ddyfod i lawr i'w Sir enedigol, a gwneyd y da a alfai iddi. Credai mai da hetyd oedd i Gymry fyned allan o'u gwlad i ddinasoedd a gwledydd y byd. Yr oeddynt wedi bod yn iliv gartrefol, ond yr oedd ganddynt genhadaeth eanyach, a dyU :nt henderfynu ei chyfiawni. Nid oedd eisiau iddynt (od yn Has o Gymry serch hyny, ond yn fwy yn hytrach a difynai yn briodol :— Mse'n werth troi'n alltud ambell dro, A myn'd o Gymru fach yn mhell, Er inwyn cael dod i Gymru'n 01 A charu Cymru'n well. Adwaenir caredigrwydd Mr. Ho well Williams yn dda yn Blaenau Ffestiniog, atl barodrwydd gwastadol i gefnogi pob mudiad daienus. Dangosodd ar yr achlysur hwn ei fod yn pajhau I gachv He cynes yn ei gaion, pan y cyflwynodd £ 5 i'r Part! Meibion tuag at eu treuliau, fel gwerthfawrogiad on canu rhagorol, a chefnogaeth iddynt i fyned rhag- ddynt yn y dyfodol. Gail Mr. Wiliiama ymgysuro ei fodwedi cyfranu at achos gwir deilwng, a bod llawer calon yn dioich yn ddiffuant iddo am ei feddylgarwch a'i haelfrvdedd. Cyfarchwyd ef gan Liifon yn yr englyn canlynol Dinas sy'n he! pob doniau-hawliodd hwn Hywel Dda" ei chyng hoiau, Ac mae'n dod a'i giod yn glau I'r oiwg gyda's heuhau. Gyda Haw, yr oedd Liifon yn ei hwyliau goreu. Mae efe bellach yn fixture yn yr Eisteddfod hon, ac fel y syhvodd un o'r llywyddion, byddai yn anhawdd 'nabod yr wyl hebddo. Yr oedd "ei arabedd yn, rhe:bus" fel arfer. ''Yr adroddtad ydyw Y Rhew meddai, "ac ?i ddaw hufen yr adro(-Idw,I rr vit nilaen ?i i y a'r hulen mi gawn ice cream. Gyrodd a'r hu'en mi gawn !Ct? c?<7; Gyrodd yr heddwas i roi !?c y ?ait neu took j?w i rywun mawrdrwst o'r tu all;-in i'r babell. Beware of pick-pockets, especiallj from P,:mdy'r Capel," oedd ei sylw pan gyhoedd- wya fod tjsteb yn cael ei gwneyd iddo fel arwydd o barch ar ei ymadawiad o'r lie hwnw i Abergeie.. Wrth son am bethau doniol, cododd gwen ar lawer gwyneb yn nghyfarfod yr hwyr, pan da awjda un o'r unawdwyr ar ol bod yn aros am seibiant hir i aros i'r tren basic, y geiriau hyn o ganot ei gan, What are we waiting for, my heart." Mae y tren yn nuisance yn Eistedpfod Corwen, a da oedd gan bawb o fynychwyr yr Wyl ddeall fod y p wyl Igor yn syrnud yn y mater o gael pabeli arhoso!. Mae hyn yn welliant gwir angenrheidiol.

I.PENMAOtUO. ! .

Family Notices

IDR. CRIPPEN A LE NEVE YN…

I CUDDUGWYR YN EISTEDDFOD…

-UANRWST.I

TREFRSW.

Family Notices

- - - - - - - - - - - - -…

prVniant pryolesoeoo oaphlau.