Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

—| I N0B1A3A0 WYTliNOSOL I

mWEDD ANiSSWYLIADWY. I

News
Cite
Share

mWEDD ANiSSWYLIADWY. I Diweddodd y cythrwfl yngbylch geir- ilad y Declarasiwn Brenhinol mewo modd anisgwyliadwy ia.wn. Gwyr ein darllenwyr fel yr oedd llu o gymdeithas- au a wneir i fyny o bobl sydd yn edrych arnynt eu hunain fel unig wir amdditT- ynwyr Protestaniaeth yn ehwythu byg ythion a chelanedd, a bod yr adran Anghydlifurfioi o'r Blaid Eyddfrydol yn llwyr anghymeradwyo y geiriau y gelwid i'r tayrn eu harfer ei fod yn aelod o'r Eglwys Sefydledig yn ol y gyfraitb. Pryd nad oedd neb yn disgwyi v fatb beth, hysbysodd y Prifweinidog fod y Llywodraeth wedi penderfynu gadael y geiriau hyny allan a dodi yn eu lie frawddeg a dderbyniwyd gan bELwb o'r bron fel yn cynwys cymaint oil ag sydd yn angenrheidiol. Wedi'r cyffro mawr bu tawelwcli mawr. Pan bleidleisiwyd ar drydedd ddarlleniad y mesur ni chafwyd ond 52 yn erbyn tra yr oedd 246 drosto. Dydd Llun bu dadi arno yn N by't' Arglwyddi, a'r unig vir, a'i gwrthwynebodd yno oedd Arglwydd Kinnaird, yr hWil sydd yn edrych. -,i,r Brotestaniaeth a chulni fel geiriau cyf- ystyr. Rboddoclrli Archesgob Oaergaint gymerad wyaeth lawn i'r mesur yn ei ffurf diwygiedig, ac felly y gwnaeth Ar- glwydd Lansdowne hefyd. Nis gallai DUJ Norfolk ac Arglwydd McDonnell gael iaifch yn ddigon cref i roddi myneg- iacl i'w teimladau diolchgar i'r Llywod- raeth am ei gwaith da. Yn mhen diwr nod neu ddau bydd y mesur wedi cyr- haedd pen ei daith yn ddiogel. Mae'n hysbvs in darllenwyr nad ydym yn eyfrif y gellir sicrhau Protestaniaeth trwy ysgrifenu geiriau nac meym oyf- raiith nac mewn declarasiwn chwaith. Ni fuasai genym pegadawsid allan o'r declarasiwn bob gair a gyfeiria, at olygiadau crefyddol y teyrn. Os rhnid cael geiriau felly, dylent fod y fath ag i beidio rhoddi clwyf i deimlad cynifer ag un o'r deiliaid. Niwna y declarasiwn yn y ffurf bresenol hyny, ac y mae yn dda genym am hyny.

YR liiSPAFJ A'R -FArmAN.-r

ARll IRA CHWANQG ! ELW.

prVniant pryolesoeoo oaphlau.