Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

yn SJ10F I -,ITWRO(ig GELLIR GAEL A GANLYN AC YCHWANEG, I.-AT adeb mEiFW. Gwe!leina,u3s.yrun Pitch o'r math goreu (allan o gasgen ) Tar Stockholm, Marc Du, Marc Coch (tywyll a goleu) Friar's Balsam, Naw Oil, diguto at doriadau, ynghyd ag olew dihafal y Mri Morris Evans a'i Gwmni Dip at olchi Defaid, eiddo Me Dougall's Powdwr Melyn Cooper's I'rFfermwyr sydd yn dymano gwneyd darpariaeth eu bunain, gellir cael y Powdvrr Salphur yn rhydd, wrth y pwys neu y can' pwys Stock o Gripihiau (a pheaaa), Pick .Ffyreb, Rhaffau Ceir a Throliau Grit a Blorieg, Cerrig Hogi ysgwar a ehrwn, Files ffiat a thriongl, r? b n 0 tn Oil Machines ac Oil Cans GWENYN, &0. Cedwir mewn stoc Gychod coed a gwellt, Standard a Narrow Frames, lIb. Sections, Foundations, Metal Ends, Meginau, Veils, Poteli i ad dl Mel, &c. vvim—flT BY^arrwYE. I Amrywiol fathan o Blyf, Lines, Guts, Bachau, &c. Anfoaer yr srcbebion naill ai i Shop Isaf, Maentwrog, Tanybwlch, neu i Shop-yr-Eryr (wrth yr Hall), Blaenau Ffestiniog. TfSOTAS ROBERTS. Mebcfin 23, 1910. -¿. Thei\is oilly tE B ST T AT wmr m AND IT IS I 50" Why pay more ?" or Why-buy any '*?" M ik, O'L B'D A I 12, Church Street, Blaeaau Ffestiniog. The Largest Retailers of choicest quality Butter, Tea, and Margarine in the Kingdom. Over 640 Branches now open. I" -A'IlI LI   m <s! 1 Specfolsl J o' Specfo!s I' I Spectols! I I ????\?'?%??' POBPR!So 2/= FYNY. I Prof ir y Gohvg yn rhad as an1 ddh11 YN Sfs.OP B I Wffl. THOMAS JONES, Watclicht-.iaker,Jeweller Optician (by exam),. 1 2 Newborough Buildings, Bl. Ffestiniog. | I ■■ •' 4 I V'n hcSloi y petit sydd arnoch > ei angen I Gallai y dvwedwch "Nid oes arnaf irigen am Tonic," Y mae pob cyfan- soddiad dynol yn teimlo effeithiau dirwasgoi ein dull annaturiol o fyw. Oes o fyn' d, o frys a ffwdan, yw yr oes hon, a thaid iod ei dylaawad niweidiol II ar y corff yn anocheladwy. Yr ydym yn dra agored i oerfel, ac i ddiffyg ar \) y cylla a'r afn, roae'r nawsion ambur yn cymysgu a'r gwaed, mae'r nerfaii I II yn gwanycha, yr ydym yn agored i lu o anhwylderaa cyffredin, ac yn cae! eia bygWtU gan afiechydoa gwaith. Yr ydym ya iach a chryf un dydd, a'r diwrnod wedyn allaa o hwyl, ac sfaliai yn bsrygius waei. Mae eisiau Rhywbcth, a'i eisiau ar bawb. t < GWILYM EVANS' QUININE BITTERS yw y feddyginlaeth gryfhaol, ac adlywiol, sydd yn gwrthweithio afiecbyd, ac yn ca.dw organau y corff mewn llawn yni, a'r holi system mewn cyflwr pedfaith. Wedi eu gwneyd o II' niter o'r cynyrchioa mwyaf iachusol a bywydol gwybyfidus i fuddygon. i Alac Jlwydd arsghydmatol QUININE BITTERS GVVILYM EVANS yn hawdd II i'w brofi pan eu cymenr ar oi ytnosodiad o'r Anwydwst, neu pan yn wan a digalon, heb archwaeth, yn issl ysbryd, digwsg, lluddedig, a blia ar ei einioes. III Ond i chwi toi prawf ar un botÐ! cewch ryddhad buan oddiwrth eich I iselder a'ch gwendid, ac adeniliwch eich archwaeth. Nid oes dim araB vn debyg iddo. Cedwch ef yn eich cartref, a pham nad 111 ùi. gymeryd fel ?ccbe?vdd. Gwneu' <? yn hollol 0 Lys?u, RC efe yw'r medd- ygiyn goreu yn y byd i godi'r gwan i fyay. Gwna fywyd yn werth iiyw, Rhoddwch bcaw! at botelaid. I GWERTH? YN HI0BMAN, mcwn poteli 2s. 9c. a 4s. 6c. yr nn.  GOCHFLWCn DWYLLWYR. 111 Gofelwch bod enw "Gwilym Evans," ar y label, y'siamp, a'r bote!. Unig Berchenogion :— j QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Llanelli, S.W. U I N B I T'r L? ,?'S til A N U IA C T U?,'I N G CO., Llanelli, IQwilym Eh £ hs Quinine Bitters' E'll a- r I'QwHym 'Evans Quinine Bitters !j! Q. lÀ ¡;¡; W ¡¡¡ 11 5 i !I \¡P h Ii [I)

—| I N0B1A3A0 WYTliNOSOL I

mWEDD ANiSSWYLIADWY. I

YR liiSPAFJ A'R -FArmAN.-r

ARll IRA CHWANQG ! ELW.

prVniant pryolesoeoo oaphlau.