Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

UNDEB YR ANNISYNWYRI CYMREIG.

[No title]

HARLECH. I

News
Cite
Share

HARLECH. I FFAITH.—Nid oes unrhyw Optician yn y Deyrnas yn meddu ar Dystysgrifau uwch ar ol pasio Arlioliadau mewn ProfJ y Golwg, Sc., na Mr. Hugh Jones, Med leal Hall, Blaenau Festiniog. Nos Sul, yn nghapel Tryfer, pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a Robert Williams, Fron, a'r teulu yn eu profedigaeth o golli ei fab Bob dyn ieuangc naw a'r hugain oed, Bn farw nos Wener trwy doriad gwaed lestr. Claddwyd yn y Deheudir ddydd Mawrth. Drwg genym am brofedigaeth Mr a -Mrs Robeit Williams, Capel Dwr, trwy golli eu plentyn naw mis oed. Caddwyd ef yn mynwsnt yr Eglwys ddfrdd Gwensr.—Hefyd Mf a Mrs Griffith Edwards, Brongadair, yn eu profedigaeth o golli eu bachgen dwy flwydd oed. Claddwyd ef yn mynwent plwyf Llanfair. Llongyfarchwn Mr Ronald Davison, mab Mr George Davison, Plas Wernfawr, ar ei ddyweddiad a Miss Cheilia Grant, Rothie Morchus. Gogledd yr Alban. Mae'r dyeithriaid yn dylifo i'r drsf gan brysar lenwi'r tai er fod rhai yn aras hsb eu 11 mwi. Cynhaliwyd Cyngor PIwvi Llandanwg yn Ystafell Gyhoeddus y Ddarilenfa, nos Wener, dan lywyddiaeth Mr John Edwards (Is- Gadeirydd). Yr oedd hefyd yn bresenol, Lmxi William James Morris, Owen Merris, Samuel Williams, John Morris. Edward Griffiths, Hugh J. Hughes, Dayid Pugh, Morris Jones, a Robert Owen (Cltrc).—Darllenwyd ilytbyr o swyddfa'r "Woods & Forest," Llundaio, yn hysbysu-y trefniadau newydd yn nglyn a I ravnediad i mewn i r hen Gastell, a phasiwyd i beidi. gwneyd sylw o'r llythyr hyd y Cyngor nesaf, nes cael allan a ydyw tiigjolion Catnarfoo a Conwy yn talu am fyired i mewn i'w CastelJi hwy,—Pasiwyd i bwyligor y II Nvbrau fyned i CHwg twybr Pencerng a llwybr Tynygwter, a'u gweead yn hwylus i'r cyhoedd eu tramwyo.— Pasiwyd i ahv am gynygion i oieuo y latnpau am y cyfnod o ddechreu Medi hyd 'ddiwedd Mawrth 1911, sef diwedd blwyddyn arianol y Cynghor, a phasiwyd hefyd i bwyllgor y I lampau fyned o amgylch i edrych a oes eisiau rhyw welliant arnynt cyn cechreu en goleuo at y tymhor nesaf.—Cafwyd trafodaeth eto ar yr angenrheidrwydd am dai i weithwyr yn I Prlech, a darllenwyd llythyr hefyd oddiwrth y Gwir Anrhydeddus John Burns, ar y mater :J.c i symud yo mlaen.—Pasiwyd fod dirprwy- aeth o'r Cyngor i ymweled a Mr Davison a Mrs Greaves i edrych a oes yn büsibl gwneyd rhywbetb i gvfarfod a'r angeo >ma yn Hadech. -Cafwyd sylw ar y Development & Road Improvement Fund Act. 1909" gyda golwg ar gael ffordd gvfleus i Gknymor.—Pasiwyd i cfyn i Mr Edward Griffith wneyd ei oreu yn pwyllgor pdf ffyrdd y Sir, a Mr Davjd Pugh yn y Cyngor Dosbaith i geisio cael hyn oddi- amgylchGwnawd sylw ar y rhybuddion neillduol i'r Modurwyr, a phasiwyd ett) i Mr Griffith ddyfod a'r mater yma o flaen y Cychor Sirol, gan fod yma rai lleoedd neillduol beryglus i blant.—Pasiwyd i a!w sylw Cvrnni y Reilffyrdd at yr Orsaf achwylus sydd yma, a'r anghenrheidrwydd am ddau "blatfoim," a gofyn iddynt ystyried y maier a symud yn arisen i wella Harlech yn y cyfeiriad yma.—Pasiwyd i'r Cyngor gyfarfod yn Tantwthiil ncs Fercher nesaf am saith o.'r gloch, i edrych i mewn i amryw o faterion. CynheHr Cynhadledd Genedlaethol Dref y T!of.ion yma eleni, a bydd yr oil o dan reolaeth Mr a Mrs Sydnay Webb. Dechreuodd y cyf- arfodydd ddydd Sul, ac anerchir ynddynt gan amryw o wyr mawr y deyrnas. Yn mysg enwau y siaradwyr gwelwn,—Mr a MTr, Sydney Webb, Mr A. Greenwood, Leeds, Dr. R. A. Lyster, Swyddog Meddygol ..Hampshire, Mri. Clifford Sharp, Wiliiarn George, Robert Harcaurt, A.S Patchn. Dean Wo: caster. Thomas Rees, R. Silyn Roberts, R^organ Jones, ProB. T, Jones, Belfast, Proff, St&nley jevons, Caerdydd, Proff. James Leith, &c. Cynhelir y cyfarfodydd yn Ysgol Llanbsdr a'r Neuadd oddigerth d-jyiJa Mercher, yn Wernfawr. Y nos Fercher o'r blaen, ymwelodd MiJodfa Sedgwicks a'r lie hwn, ac yn y Tug of War gyda'r Cawrfil becbgyn crylion Harlech enili- odd, ac nid y Cawrfil fel y dywad y RHEDEG- YDD "dh..edàa.L S vrthiodd y gwpan i ran John Williams, Gogan Terrace, Daeth yr adranleoI o'r Tiriogactbz-vyr adref c,'r Wersylifa yn Bow Street, ger Abarystwyth, nos Sadwrn, wedi cael wythnos oer a gwlyb wn. Agorwyd y Pellseinydd i Dy newydd y Golf yr wythnos diweddaf. Bydd yn gsffeiliad mawr i.Iawer o Golfwyr Ffestiniog a'r Port i wneyd trefniadau ar fyr rybudd.

IBR-DOGELE RT.

Y LLAN, Y CYNGORWYR A TRETHDALWR.t

CYLCHWYL CKSTELL HARLECH 1911

[No title]

I O BORTHMADOG I BWLLHELI.…

¡PEN CYFRIFON NESAF !

TREFN OEDFAON Y SUL

Advertising

BLAEEMAU FFESTBiMiOG.