Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

UNDEB YR ANNISYNWYRI CYMREIG.

News
Cite
Share

UNDEB YR ANNISYNWYR I CYMREIG. Yr wvthnos ddiweddaf, cynhaliwyd cvfarfod- ydd yr Undeb yn Llanbedr, Sir Aberteifi. Yn rghyfarfod y lleygwyr boreu ddydd Mawrtb, bu cyflogau gweinidogion o dan sylw, ac wedi trafodaeth faith, pasiwyd i godi safon y cyflog i /80 y flwyddyn, ac i ffurfio oronfa 1 r perwy! hwnw. Derbyniwyd £1,793 yn ystod y flwyddvm pddiwrth werthiant llyfrau. Yr oedd gwerth- laut llyfrau emynau yn cyraedd £ 864, Dyblodd Cylchrediad misolyn y plant er Ionawr, pryd y cymerwvd ef mewn Haw gan yr Undeb. Gwnaeth y Genhadaeth Gartrefol roddicn i'r swm n bedair mil o bunan, a rhoddasant fen- thyg /45 mil o'r cychwyn i eglwysi gweiniaid, o'r byn y mae f24,773 wedi eu had-dalu. Cvfarwyddwvd y Pwyllgor Llenyddol i bar- atoi Hares ac Egwyddorion Anibyniaetn Gym- Wig. Dywedir y cymer bymthsng mlynedd i'w gwblhau, a gweithir arno gan wyr cyfar- Wydd yn mhob cangen. Yr oedd mwyafrif mawr dros gynal yr Undeb cesaf yn Aberaman. Yr oedd Bethes- da, Lnpwl, a Bryomawr, yn gwneyd cais, nenderfyniid cryf o blaid fod HywodtMib hwa i'w roddi i'r awdurdodau Addysg ar bcb ysgol gynheHr a'r trethi, sc i ddiklu prawf crefyddol" fel cymwysder i benodiadiu addysgol. Yr oedd gan yr enwad 5°2.142 o leoedd eis- tedd yn eu haddoldai: cynydd e 6,298 vn ystod Y flwyddvn. Nifer yr aelodau ydoedd 176,581, a 171,995 o ae'edau yn yr Ysgolicm Sul. Cyf spswm y cyfraniadau oedd ?225 534, a gwe?tb eiddo vr eglwysi ydosdd ?1,889.927. Yn Nghynhadledd y Gweinidogion, darllen OM y Parcb W. Pari Huws, B.D., feapur ?tapus sr "Anhawsderau y WeinidogaEtb ?ionogol 'thQlwyd y Parch John Thomas, Me?tbyr, yn Blywydd am y flwyddyn Mr E H. Davies yn Drysorydd ail etholwyd y ddau Ysgrifen- ^d—j Parchn D. A. Griffith a H. Eyaon Lewis, gyda'r Parch Lloyd Jones, Fencader, yn Ysgrifenydd ieueragaf. Cafwyd Cyfarlod Dirwestol grymus nodedig nos Lun. pryd yr anerchwyd yn hyawdi gan J. J. Jones, Llanelli, ar Y Pioot"; Parch tJewelyn Williams, Nefyn, ar Dirwest fel diogelwch i'r dyn ieuangc ar ei ymadawiad oddicartref" Parch Ellis Jones, Bangor, ar 'Ddirwest yn Nghymru, ddoe a heddyw a'r Parch Ben Evans, Barry, ar "Er mwyn eraill," Traddodwyd anercbiadau grymus befyd yn y cyfarfodydd cyhseddus eraill gan Mr D. LIeJJÍer Thomas; vr Athraw Joseph Jones, Abertonddn. ar Gadwraeth y Sabbath y Parch T. E. Thomas, Coedpoeth, ar Yr ]Eglwy,i "iviedig a symudiadau cyhoeddus"; y Patch T. Eynon Davies, Llundain, ar Philiip Pugh, un o'r Tadau Acibynol yn Sir Aberteifi"; a'r Parch D. Eurddf Walters, Abertawe, ar Dr Phillips, Neuaddlwyd Yr oedd anerchiad y Cadeirydd, y Parch William Davies, Llandilo, ar Genhadaeth Gymdeithssol Crist a.'i eglwys," yn deiiwng o'r amgylchiad pwysig. Dywedodd mai cwestiwn y dydd heddyw ydyw,—Pa beth oedd ceahad- aeth Crist a'i eglwys i'r byd heddyw p\fodd yr oeddynt yn myned i gyfarfod anghenion ymarferol bywyd a ph", mor bell yr oeddynt wedi eu cynysgaeddu a gallu i wella, diwygio, a phrydferthu bywyd naturiol yn ogystal a bywvd ysbrydol dynion ? Ei ateb i hyn oedd fod Crist a i athrawiaetb a'i grefydd yn cynwys yr oil oedd yn argenrheidioi i fywyd dvn yn Onigol a chymdeithssol. Nid oedd yr Efengyl yn fath o fceilen o. athrawiaethau ond trysorfa o feddyli u Duw wedi eu datguddio mewn cynllun ymarferol, yn tueddu i ddyrchafu dyn- oliaeth i gyflwr iechyd, rhyddid, purdeb. a chydweithrediad cyffredinol. Nid oedd yn sicr rad oedd yr eglwys wedi esgeuluso y flfarf ymarferol hon ar GrJstionogajth, ac wedi trigo yn rhy hir mewn palasau duwinyddol, beb droi ei thrÝsorru i gvfarfod anghenion trigolion y bwtbyn, y gweithdy, a'r siop. Yr oeddynt yn clywed cymaint y dyddiau hyn am efengy! Sos- ialgeih ac efengyl Llafur, fel yr oedd pobl yn c&el eu barwam i gredu fod yna ryw efengyl eangach ei chyich, mwy elussno! mewn ysbryd, cyfoethocach yn ei darpariadau i'r tlawd, y gwan, a'r atighenus, nag Efengyl y Testament Newydd a'r Eglwys Gristionogol, ond rid oedd hyn vn Efengyl newydd aid oedd ond dysgeidiaeth Crist mewn gwisg ddieithr i'n llygad. Yr oedd y gwirionedd mawr a ddysg- Wyd gan Grist, hyny yw, brawdcHaeth gvff redinol dvc, wedi ffurfio s^lfaen c^frifoideb dynol. Yr oedd gan Grist Genhadaeth i fywyd ngtanot dyn, ac yr oedd anghenion cymdeithas heddyw yn galw yn nchei am gyfl swui y gonhadaeth bono, Yr oedd gan yr eglwys genhadaeth i ofalu am fywyd naturiol dyn, am ei iechyd, am ei gynhaliaeth. Yr oedd yna genhadaeth at lafur dyn, Yr oedd ganddi Renhsdaeth befyd at fywyd deailol cymdeithas. Yr oedd yr-eglwys i fod yn athraw dealiol i'r byd, ac felly yn genhadaeth addysgol i'r byd. Er nad oedd H1 cytuno a sefydliad gwlad- Wriaethol a grefySd, yr oedd yn credn mewn crefydd i safydlu y wladwriaetlj. Ni fyddat iddo gyfl-vyno gwleidyddiaeth i grefydd, ond byddai iddo ddwyn crefydd i ddylanwadu ar wjeidyddiaelb. Yr cedd gan yr eglwys befyd gfenadwri i fywyd moesol cymdeithas. Yroedd yna berygl i'r eglwys ymostwcg i ddarparu Pob math o ddifyrion ar un Haw BC i wrthwynebu yn ddaL-bieiiiol pob ffuil ar ddifyrion rbesymol ar,y Haw arall. Ni ailai difyrlcn ynddynt eu btmain newid nptur fcesol dyn. Gr:;s a gwiricne?ju yr Efengyl yn onig a all godi nstnr foesol dyn. Dylasent felly gofio'r dydd Sabbbth a rneithrin parch i ddysgeidjaeth y Beibi. I-'cha'vdwriaeth y byd yn gorfforol, toeddyl'oS. moesol, ac ysbrydol oedd ceohadaeth Crist ei hun, a'r cdyledswyda a ytnadiriedodd a nsodorld ar Ei pg-lwys. .IIt..A A.

[No title]

HARLECH. I

IBR-DOGELE RT.

Y LLAN, Y CYNGORWYR A TRETHDALWR.t

CYLCHWYL CKSTELL HARLECH 1911

[No title]

I O BORTHMADOG I BWLLHELI.…

¡PEN CYFRIFON NESAF !

TREFN OEDFAON Y SUL

Advertising

BLAEEMAU FFESTBiMiOG.