Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

UNDEB YR ANNISYNWYRI CYMREIG.

[No title]

HARLECH. I

IBR-DOGELE RT.

Y LLAN, Y CYNGORWYR A TRETHDALWR.t

CYLCHWYL CKSTELL HARLECH 1911

[No title]

I O BORTHMADOG I BWLLHELI.…

¡PEN CYFRIFON NESAF !

TREFN OEDFAON Y SUL

Advertising

BLAEEMAU FFESTBiMiOG.

News
Cite
Share

BLAEEMAU FFESTBiMiOG. SPECTOLS.—Os bydd rhywbeth allan o le ar eich Spectols, gellir el gwneyd yn foddhaol gan Mr. Hugh Jones, Medical Hall, Blaenau Ffestiniog, yr nnig Optician yn Sir Feirionydd, sydd wedi pasio Arho!- iudau yn y cyfeiriBd hyn. ADDYSG.—Y mae genym yr wythnos bon eto i loogyfarch un o dciisgyblion yr Ysgol Sirol, ssf Miss Elizabeth F arry, ar si gwaith yn pasio arboliad Matriculation Prif Ysgol Cymru yn yr Ail Daosbsita. Nid oes gwel! Cod Liver Oil i'w gael yn un- man ua'r hwn a werthir- am bris bynod o iSel -ir. br,,s hynod o isel íFHl HUGH JONES, Chemist, Medical Hall, Blaenau Ffestiniog. CA PEE MAENOFFEREN,—Bydd yn dda gan hen gyfeillion y Parch Howell Harris Hughes, B.A,, B.D,, ddeall y bydd yn pregethu yn y cipel hwn am ddeg a chwech y Sabboth nesaf. Y mae Mr Hughes erbyn hyn yn un c brif bregethwyr y Sasiynsu,' FOS THE TOIIET.—J a dies cen rely upon gstting the finest Perfumes and reliable To! Set Preparations frexn fiagli Jones, Chemist, The Medical Hall. Sole Agent fnr the "Arak" Powder Papers for the complexion. YMWELIAD Y PARCH R. B. TONES-Y mse vr Efengylydd enwog a llwyddianus, y Parch 1R. B. Jones, o'r Deheudir, i yro-weled a'r ardal hoo yr wythnos gyctaf o fis Hyilref nesaf. Bydd yn pregetbu yn ngh-pel Calfaria bob nos o Hydref v 3ydd dros y 7ei..Mae gwaith mawr wedici wneyd drwy gwfrwng y gwr parchsdig hwn yn ystod y purn' mlynedd di- wedd&f, yn Nghymru. Lloegr, ac Amcrica, ac hyderir y caifi yr ardal hon fendith fawr drwy ei yrnweii-"d. LLONGYFARCHIADAU.—Da genyf Icmgyfarch | M ifiS Kate Ann Jones, Bbthsni-a, ar ei gwaith yn enill oddiar lu mawr ar vr Unawd i rsi dan 16g oed yn Efsteddfod P» liheli. • Yr oedd y feirniadaeth roddodd Mr. David Evans iddi yn un o'r pstnau mwyaf c-'mmoliasthus a glywais er's tatm. Da iawn Kate Ana. Hefyd ein cyfuM Bryfdirar y Bryddest Goffa allan o 6 o ymgeiswyr, ar wobr yn 1.2 2s, Oc. Hefyd, c-jfodd Cor Meibion y Graigddu feirniadaeth gampus, er na chswsant y wobr yn yr un lie. Dymunat hefyd longyfarch y bardd Tryfanwy o'r Port, ar ei waitn yn enill y Gadair yno, pryd yr oedd IS 0 gewri yn ymgeisio, a rhai o'r cynyrchion, meddai Pedrog, yn Ilawer gwell naa: a wobtwyodd am Gadair a Choron yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ffaith hynod oedd gweled Tryfanwy yr hwn sydd yn gydmarol ddall a byddar, yn curo pawb ymgeisiodd ar g.anu i'r Lloer," par. yn cgeimu uno'rbeirdd wrth ei anerch, na wslodd "leuad llawn." Hefyd, Mr. Willie Motris, 154, Manod Road, ar ei waith yn enill ar y Tmetli%wJ yn yr un Eisteddfod, ar H Ofergoeliaetb." allan o 19 o ymgisw) r, a Mr. Evan Lewis, Capel Curig. ar yr Unawd Tenor. Galkvn hefydiongyfarch Mr. T. Lloyd J ones (Tom. Lloyd, gynt o Drefeini). ar Iwyddiaut arbsnig yr Eisteddfod, gan fod llawer o'r cyfrvv? yw biiodoli iddo ef, fel un o'r ysgrifenyddton. LSongyfarchaf Mr. Hugh Jones, Summerhillr ar ei waith yn enill dwjt wobr sylweddol gyda'i deurodyn yn Llanrwst eleni eto, pryd yr oedd Rhedegwyr goceu y (gogledd n dyrfa yno.—P. fa. BOON TO MOTHERS.—" Narserine*" is the ideQ 1 Nsry fomsde. It destroys Msts and Ver.min and all pests in children's hair. It makes the hair soft and Siiky. Sose Ager»t, Hugh Jones, Chemist, Medical Hall, Blaenau Festiniog. EGLWYS MORI AH, TANYGRISIAU.—Pasiwyd, ftos SabfiOth diweddaf, gan yr eglwys uchod, yn hono] unfrydol,—" Ein bod yn datgan ein cydymdeimlad dyfnaf a'r brawd Richard Roberts, Diacon a Ttrysorydd yr eglwys, ac a'i deulti, yn ugwyneb yr ystorsau anwireddus a daenwyd am dsnynt yn yr ardal yn systou yr wythnosva diweddsf, aj c bed yn mynegi ein hymddiriedaeth lwyraf, yn ein brawd. fel un sydd bob amssr wedi ymddwyn yn deg a Christicnogol ".—WILLIAM JONES, Diacon. SYRTHIO I LHVR I GLOGWYN.—Nos Lun, tua saith o'r gIech, yr oedd dau fachgen bychaa yn chwa.eu ar y cae sydd rhwng Careg-y-defaid ar clogwyn serth sydd ar yr ochr uwch i Goed Cwmbowydd, Yr oedd Caerwyson yn digwydd my oed i Jawr am y Coed, a gwe!odd un o'r hogiau bach yn heceg ei ho;l rym i fyny am adref, tc with basic nifer o hogiau mwy digwvddai fod ar bisa Caregdefaid dywedodd wfthvnt fod bogyn wedi syrthio dros y graig." Cyflymwyd am y lie, a chafodd Caer- wyson a Mr Robert Jones, bugail Mrs Thomas, Cross Keys, y bychan wedi syrthio o gryn uchder a'i atal a'r haner y clogwyn gan fsen mawr yn erbyn yr hwn y tarawodd ei ben nes sgcr briw hagr iawn arno o'r hwn y gwaedai yn enbyd. Cariwyr] ef i fyoy, a cbymerwyd ef adref, lie v gweinyddwvd arno gan Dr R. D. Evans. Ffodas iddo fod y maen wedi ei atal ar gatiol y clogwyn, nau pe cisgynassi i'r mar- ion ceng dyfoder mawr isiaw, ga.Hasai brofi yn akcthus iddo. Yr oedr^-esgiciau y bychan yn agoriid, a meddylir ID1.1 s;i,tbra ei garai a wnaeth a syrthio, fel ag i hthro, Ores y clogwyn ar {in yr hvin v chwareuai Bachgen b_vchan M/. John Davies, cysodjdd, 6*, Maenofferen, ydoedd y bychan, a da gtsuym dcle-tfieifod yn dod yn mlaen cystal a dysgwyiiad o dan ofal y Meddygon Jones a Vyiiiiams. SYLWER! BydcS y RhecSesjydd i'w gaeS o hyn aSlan yn yr fe'.mif, Tanygrisiau, aan rlirs. Davies. p Byddwn ddiolchgar am hys- try-,i-ieiye.e, o unrhyw ran o'r ardal nas cyfienwir y-i 'Vryson aV Bheclegrycci.rt