Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

UNDEB YR ANNISYNWYRI CYMREIG.

[No title]

HARLECH. I

IBR-DOGELE RT.

Y LLAN, Y CYNGORWYR A TRETHDALWR.t

CYLCHWYL CKSTELL HARLECH 1911

News
Cite
Share

CYLCHWYL CKSTELL HARLECH 1911 Syr,'—Ymddangcsodd yn eich newyddiadur clodwiw ohebiaeth, wythnos cyn y ddiweddaf, yn rhai rhai awgrymiadau i'r Pwyllgor Ilafurus a selog ynglyn a'r uchod. Creda.f mai priodol iawn yw cael pob awgrym all fod a'i arncan i wella pob symudiad newydd fel yr nchod. Carwn ioau eto wneyd ymgais i roddi awgrym neu ddau fyddo ya werth i'r Pwyllgor eu hystyried yn bwyllog. Cwyna eich gohebydd y cyfeitiais ato, mai priodol fyddai cael rhyw gynilun i dori ychydig ar unrhywiaeth y rh3glen yn nghyfarfod y boreu a'r prydnawn ac wedi ymgynghoriad a rhai o gerddorion y cylcb, ac a rhai o brif gefnogwyr y madiad, medd'/liais mai dv-rnunei fyddai cael rhyw gynlinn i sicrhau rhywfaint o Ie i ddwyn i syiw gynyrcbtoa rai o gerddorion y sir a'r .geaedl Gymreig, drwy ddarparu fod cyfansoddiad neu ddau yn cael eu dadganu yn mhob Cylchwyl Nid oedd dim yn fwy derbyniol eleci na dadganiad cory Pearhyn o ddam o e:ddo eu harweinydd galluog, Mr D, LJoyd Evans; a da fuasai genyf pa bg, pob cor wedi trefnu i gydgana y cyfryw. Ona at y flwyddyn nesaf y bae a wnelom yn awr, a'r dydd o'r blaen daethum ar draws cyfansoddiad teilwng iawn o svlwat y flwyddyn ddyfodol, ssf y Requiem Fuddugol ardderchog ar ol y diweddar Batch Evan Peters, y Bala, o waith y cerddor ieuanc athrylitbgar a dorwyd ilawr yn deiyn gysar, pan oedd ei genedl yn edrych ac yn disgwyl iiawer oddiwrtho, sef y diweddar J. Osborne Williams, R A M., Blaenau Ffestiniog. Nid oes eisiau paentio dim ar enw eg athrylith y cyfaill ym~.dawedig, nac ar y cyfansoddiad ucuoa, mae y ttattn toa y cytansoddjad wedi ei wobrwyo yn gyfartal achyfansoddiad o eiddo Aiaw Ddu yn Eisteddfod y Bala yn ddigon o brawf o'i werth, ac yn dweyd yn fawr am alia y cyfaill J. O. Williams. Pan y cofiwn fod Alaw Ddu yn un o brif gerddorion y genedl yn si oes, ac y ihestfir ei ganig anfarwol i'r Gwlithyn yn mhlith y cbwe' eanrg orsu yn I vr iaith, ac nid oedd J, O. Williams end bachgen deunaw oed. Ar wahsn i'r hyn a nodais, y mae y ffaith fod yr yn ei amgylchiadau cyfyng yr adeg bono pan oedd yn gwanbau yn ei nychdod, wedi argraffu canoedd o gopiau o'r dernyn, a'u bod yn aros heb eu guerthu eto ar law ei deulj, yn deiiwng u sylw I chvdymdeimlad, a phe llwyddid i órefnn i w chaei i'r.Gylchwyl uchod byddis yn gwneyd gwasaoaeth triphlyg, sef yn (a) csel newyddbeth o waith cerddor Cymreig, un o'r sir i sylw, ac yn anrhydeddu y sir with wneyd, ac yn goffadwriaeth i'r diweddar Barcbedig Evan Peters, a'r awdwr ieuanc ymadawedig yn (b) yn cael tori ar unffcufueth y rhsgleh yn cghwrdd v prydcawn. Yn He fel yr oedd eleni fod y corau yn canu dau ddernyn yr uu. Nid oes eisian ond rhyw haner awr i fyned drwy y cyfanwaith hwn, ar mae yr adolygiadau gafwy'd arno adeg ei gyhoeddiad yn bcawf. y buasai yn "wledd i'w wrsndo," a chsel yr unawdydd Tenor cvflogedig yn yr wvl i yragymeryd a'r Unawd Tenor sydd yn y Requiem yn werth ei glywed, gan ei fod yn unawd campus: ac nid oes dim sy'n rhy anhawdd i'r un o'r corau sydd yn gwneyd i is BY y cactorion a gymetant ran yn y Gylchwyl ac yn (c) byddera yn gwneyd mawr garedigrwydd a'r tenia hon: aberthnsant gymaict er mwyn yr awdwr. er ei berfleithio yn ei hotf waith, wrth ymgymeryd a nifer fawr o'r dernyn oddiar eu dwyiaw. M&e'n syn genyf na buasai un o'r cymanfaoedd cryfion yn yr ardal wedi ymgymeryd a'r cyfan- waith teiiwng hwn er's Uawer blwyddyn. gan eu bod wedi ymgymeryd a damau tebyg, a myned i gost a ihsi o honynt er eu cael, ac iiwyrach aad oes dim mwy nac enw Sais wrth y dernyn yn cyfreitbloni hyny. Dyrauaaf ar i gerddorion teilyngch draethu eu golygiadau yn mbellacb, ac helyd am i'r pwyilgor feddwl uwchbsn y mater yn hollol ddiduedd a gonest. Yr eiddocb yn bur, PERORFRYN. /v'V'VVV'V'"V'V'V"V

[No title]

I O BORTHMADOG I BWLLHELI.…

¡PEN CYFRIFON NESAF !

TREFN OEDFAON Y SUL

Advertising

BLAEEMAU FFESTBiMiOG.