Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The STEAM SHIP 1 COMPANY. Pa8engers bot) ked through !rom BIaenau Festmicg to aU parts IJ' AfiU£RiOA. C.ANAD4, &c. Per farther !nfQ!rm&tiOjC: app!y to- M?. WfLLIAM JONE3, P,c,,riygrf;es, B1ae'aau Featmiog. @ ? ?'?3 ? ea- ? § LIVEtapOOI!i § I HUGH JONES ? ?D SON.. ? B?gM Mouse, ? t 19, EAI\LE STREET, $ T. PAUL'S SQUARE. ? I ?"IWERTEIR ??-M (S's?Ie & Re?- § ? \? am) ys ?h'.b dasb&rth Ky?'' < t g?-a.h&a? Lis?M o .lger*oc?a ?'c Uss! g § Dah-ath:?, C&aa.da.. 8cnth Aa<Hr{s&, P. s ? ?irica? Awstrah?, i't<.t?Gai&, no i bsti ,$ g parth p'r byd &M y pi'iai&o ise!af. ? ?wet'??beh'?It?'??t'-c?etsgyda'? ?? ? gwahftcol Reneprdd i bob p&rch &m y 4 tif.-Iet&n rh&t&f "Rhodd'?'a Reduced Rt.t.e '?? R&.U-P.? O.?da? bob ua o'n P?ssB?gers W (3rd Cla.sa) yn 1 fa eyiM-iod a.r &a glAmad y? y 8t?t!oH ? yma. g?iaiwa Mn 8M Lsggage, a deswa B t gyda b".vy &r fwrdd y:' Aga'iot? yn B!h? ?. ? ac y byddar'? W3d< pender?ysa b'!?y!3.o ? t r? Barthio TQ y t a ohyenras yQ ?r ad?a geceu o'r 'long, ? j, &r y diwraod hwyHc. Ysg?ifsawch air s. chewch gy da thread ?? t y pjo? ?aat? o r g'K'&h?aoI EwyUadau, ya j a?hyd?r Fat'e?. ? Pcb hwytuRdsd. Ye?a. rhhd at ? g&dw Laggf:.?a. ? ? Mft.a'r oyfeh:?d cohcd y? lie cysums? Q ? rhasymoi, ? chaaoUg yniw?wyE a? ?' ? d-a!. ? }<iI)C-o, 1l{!POUTANff TO CONTRACTORS. PL?$iS- ERFF,S V ";¡.. M ki.:J 1.111 .1:11 t).Ç;; &c HUG. B ?' ? p c; supply the :ë,(.t:¡¿l ? At Remarkably ..Low Prices. QuotnH.ons Rt any Station for CEt,Er"T and all gives on appHcation. Telegrams :—' HuGHRS BROS," Po-,tmado Address .-—VsfySt'uwYN. Pc.'tmadcc. T3 ATS, MICE. MOLES, COCKROACHES ? and BEETLES, gresdiiy eat Hardscn s "Reiiabie"RafPoIsoa. Cats&addogswi!! not touch it, Vermm dry sp and leave GO smell. Prices 6d., Is., 2s. 3.i.. and 3s, 8d., Postage 2d.—G. W. HARRISON. Chemist. Readme. Sold by Chemists Agent for BIaanau Fe3tioiog :-J. Lioyd Jones, Chemtst. LIaarwst: A. Chemist. Station Road. Portm&doc:—Ivcsf j. jenas, Chcmiat, Bettws- ycoed :—R. Parry 's-MPuRTA?ri" T'J Aiu-jm??a ???fy ? Member who values the E<M.?L and Cte&R' lin??a cf her Chi? ahouM n? HARRISON'S "RELIABLE NURSERV POMADE. ON8 j.ppUca.tiou kula a.n Ni'H f\nd V ermin, bt'J8,t1tH.iIR a.ad strenMthena the Ha.i! In Tinfj 4,.1 And 9d. Post.a.ge id.—Geu. Chamiat, Rending, Sotd by Uhemi"ls for Llaon- rwst, A, Pm'fy; 8<<a.tioD Road. Agsns for Bw.Da¡¡ Fer.\njog. J. Lioyd JoneB, The Phif.rm<oy A gem for Pettw&yeoed, R Parfy. Agent {OF' T'£).)\r!Jvn¡o ? frll}A, GWALLT GWYN a adlerit yn barhaoi a chyfym w iiw trw'! dc'efnvdd!o )1 HARRISOK'S EAIK COLOUR RESTORER. Nid crffur ])ifo ydyv. ond gweithrcda trwy foddson namnd iel aderydd, :'ii cbynwysa ddim niweKhoI, RC:'y niae yn Uesot i d';6&nt a h:1rddwch y gwallt. Mewo poieli. 1/6 yr aa (3crh3por' tr\vy'post).—G. W. HARRISC''< I H' S. R" S b C- Hair p:cla,tst,. eanwg..ola by Chemists, j i BettwycO"ed. R. PARRY, j ("hent'st: Llan.-wst a Trefiiw, A. PARRy.i Cheæist. 1 ???i?A?? 43 _A 11! lim. Lt.? I! J M j"1i r. u ¡ < ?" f*% '?"?"y V *?' V ? A *? ?9' ??' iM. R. S yn taiu ymweHadaa ffjlr eafuyn F FC-g T I Pi I U El, D?DD LLUN, a DYDD MERCHK&, yn GARMON HOUSS. I PERHYNEUDRAETH e! e,ed bob DYI, IAU yti NHY MKS. ROBERTS,?,.teå ar \1 1 o'f g!oct" prydcawn hy4 430. Sob D?dd GWiSNER o n hvd 5 o'y ??? ys Ehy MR. MUGHES, 67, High TriA V¡¡S.FYNYDO, SADWRN lat, ar yn nhy Mr. M. W. f'lIORRIS, CHiton HouM, o 3 hyd 6 o'r gl()di. Hef'd )' i LLAF4 FF8TnOG. I bob 2 a 4 ddydd SADWSN, yn mnab rit!. ya nhy Mr. R. E. JON.SS, Brya Hosse o S hyd 6 o'r gioch. LLAt\NRWST Bcb dydd MAWRTH a FhJR 1-?iO 'wd 5" o "hv Mil. TONES COMET STORES. STATION RoAD, L!anr\VSt, (y drws r.esaf t Mr. Pa.rry, Chemistl. ,c,fA mewn AEf, Platim,tm, Eóonitø nes V,c.tlca.nite, rim blisiau hynod o resym.el. G\VAR5:NTU1 F§T DDA: TyEif ceu Oenwir danaedd naturl(!¡ sosodk rhi sewyddion ya y d jUtM dlW'e{icl I!uf, a m wya{ ceiiyddydûl. MR. \fïLlIA, C&f)?!ef< HoMse, BLAEM&U f:FESTINiO(;t MEDICAL HALL, 14ARLEON. Physicians Presenptioa Dispensed witj.1 the Best and Purest Drugs OH!y. HORSE and CATTLE M;D¡¡Cliæ:3. SOLE AGENT for (;OSS HERALDK CMiNA sad DOULTCN. WAE. D. H. PAi{RY, M.P.S. LLEW. P. GRIFFDTrJS, PilOTOGRAPHIC ARTIST (UNDER DISTINGUISHED PATRONAGE) FOR PHOTOGRAPH V OF THE HIGHEST CLASS AT THE LOWEST PRICES. ENLARGEMENT o unrhyw DDARLUN am 2/8 i fyny CAEWNET o 3 am 2/S. POSTCARDS S/- a 3/6 y dwsin. Highly FiBtshcd. A r'J E -r%,O P. I A D A U Vh.uninated. Addresses] o waith fy Haw; gyd, wedi OM Z-fdvo-r-ithia ytt! y modd gOfsn am y iPirista-M fscS&f. CoSwch y Cyfeu'iad :— The "SlUDIO," 59, Si6H STREET, Bl. Fiestirios. ? 's?tM8nu:n?n3L!'n3ss?B2!iSg y.urscif is quite siinple if y" ? ? ? ? B!FURS? ? o e?d to pUhch h.l.?.. Siply d?i?e ???'???????Rivets and bend back the ?H p,g Neat  Of ail Ironmongers, or ,d Is. or ?"x aS50lted to Bifurcated no Tubular Rivet Co., Ltd., 23!iUpper'rhm? St.London. M ???""MNm ?'?LbtenitppHcatton.. ? I Ni raid i DAVIES'S COUGH MIXTURE y mae wedi bod 0 Htrf.H <!a,eu.yevhoedder'sbiynydda,u,&oy I ma,e y percheuc?, drwy dra.al a Mafur di- ?AV!F?? ?'??' "?? ? berH'eitJiio yn y fath i'odd, P,AVIES'S lel 3, mae yn cael ei gydnabod foil dar- r.f??ftH ?Mifyddiad pwertMa.?r at yr a.nhwyl- ???L"um der&unchod. Yma.eKulocddlawer  w"di cAe'? iachad ao yn g:wneyd en goreu MiAi U?E! t'? gymheUnreMiU s? ?n dy?idef. at Ni !-a,id end cymeryd UN DOSE er proS *?*"? ei ddyl ? nwa,d ucioogyrohol yn rhyddhan !?R''p?? <!Wfh y phlegm, yn tjlu'io yllais, yNcynhe?u .11 U, RoynMyf?a.u y fi-ef?t. gna weithiopob An\vvd amvyd a ehrgr'i ymaith. Ni aid i I,cb At-?wird, Ofrliiait art vl a.pheswchoi!d go-falu f(,?,i pot(,,Iaid o ;?VIES'S COUGH ?,4BcU!-Mm? <a. MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn Bronchitis tsd?yg'i'woenlu a.thollanhwtldera'ny R?fm?fui??hM!?t?!Ns .g?,?. ?? ?? ?g ?? DAVIES'S COUen MIXTURE wrtb law. 13i;d.a2/9ybote!. Y mae pote!i 2/9, yn cyowys mwy na thair o'r rbsi ?y Hei&f; gyds'r pest 3c. yn ychwaoegoi. HU6H !)AV!ES, Chemist, Itlachynif eth. y Pills mwya.f dyogel at RWYMli.DO -awelthiant yn esmwyth, yn sic" ac heb boen. ,'1'\1 f r "3,avlos.,s Tonic Antibilicus Pills 13d,. a 2/9 gas bob Druggist. DAVIES'S PILLS at Ddlffyg TreulMd. DAVIES'S PIfjLS at Been yN y CMu. DAVIES'S I'fLLS at Gurmd v ?don. DAVIIM'S PILm t).t y PUes a.'r Gravel." DAVIES'S PILLS «.t v DlÍanodd. DAVIEK'S PILLS a.i; Wyuti yn yr YstnIDog. DAVIES'S PILLS !it Boen yn y O'-Ua.. DAVIES S PILLS at ddifTyg awvdd hwyd. DAVJ.ESS PILLS sydd ddiog'pl hollol. ? CROENiACHAGWAEO PUR,-Dyna yr' hyn y mae y "Sar:zjne Blood Mix- ?ture"yr)eisicrha.u,ad.!Tt arall. Nid yw yn hon¡ gwella pob peth, fel yr' g Y?rtkeePatentMedicinPs;)???? ? ? ? ? ? ? ? and os blinir chwi gan %groen aftach, ysfa. pim- t'? pies,  2Jlan, scurvy, dolur,au, pemddynod,&c., vn tard(lii 0 waed dt-wg  bote. laid o S:rzine Biood gan y Drug- I gist nesaf atoch, 15. lc. S a 2s. 6c. y bote!, neu gyda 3c. at v ctudiad yn chwanegol, oddi wrth y Perchenog. ? HUGH DAV!ES, Chemist, Machyntteth. JOUN PARRlí JONES & SONS, AUCTIONEERS & APPRAISERS. Pe,nrhyr2daudr,XL-.Ith, Pwllheli and Barmouth. Sales of every descnpHon taken on most reasonable terms. Pendcrfyniad as -it y Flvlifyddyn h'avfydd. Mae &rbee! arlaii cysiatt a'u hena: Oaliwch arbed 5s, y Bunt trvoiy brynu PIANO nell OGAN gan BANGOR. 1 A ciof¡wch nad yw J, BOLLOTEJ\t, yn gwerthu dim olEd yr Offerynau goreu. Cynu;;rh- Hen Off-erynau yn gyf- ne-íd. Ysgrifenwch am Gatalogue. Uythyrau a Phellebron— Bo!:oien, Bangor. PWYSiG I YMFUDWYR AC Ymwelwyr ar Amenca nen uarhyw s'an o'r Byd. Y I!e goreu brynu Tcevnau Ymfndc i, oeu ymwf.iled ag uathyw Wlad DraLmor, yw gan- W. E. JONESP Ta.n La.n, 'Beitwsycoefd, Gao ei fod yn bfc53.do! o fywyd vn y Gwied- ydd Tramor, tfwy !ddo dreutio y rhan oreu o'i oes yuddynt. Y me yn OrucbwyHwr i'r oil o'r Cwmniau. a cheir pob manvHon p,-t,,dclo t,wy e.i select yn I ersoi3ol, neu .Arth OhE bu ;;g ef, Am brtsiaa Argraffwaith o bob desgf!j6sd ymofyner ya gynt&f yn Swyddfa'rRhedegydd." Pr pare for the HARVEST BY PURCHASING THE Best qrvestinS I plEmEtlTS at the MODERATE PRICES from T L" 0 ) JONE" S' E. L L 'l' I Ironmonger and Implement Merchant,. LLA li INMOST, including CORBETT-WiLUAMS & SOIVS New IViewcr "The Queen." ? THE OSBORNE N91 MOVJER. 2; WILLIAMS' All-Steel Whael Rake, both fitted with the very latest improvements, MART!pj's Patent Swath Turners, OSBORNE P'a.'&es"ii Binders.. Reapers, Ono & Two-Horse Mowef's, Hay Tedders and Self-Dump Rakes. HARRSSOM, Mcf;.REGORIS Famous Albion Mo.9 Mowers anct Reapers, Wood and Sieet American Ra.kes, Drag Rakes. Welsh-Made Hand Ra.kes, Scythes, Hay Forks, Cart Ropes, etc. A5so a. @piend!cS Assortment of DAUY UTENSILS of every description includinp_, Welsh TMb ane End-over-end Churns, MELOTTE CreaLm Separator's, etc. COMPARE OUR QUALITY AND PRICES. JO H', J MS S NS   CMr?F€M.. Y mae cia dethoHad o frethynau at y tymhor preseBoi yn we!.I nag erioed. Siwtiau a Costumes at bob pris, ya y Styles a'r !Mwia.M diweddaraf. Gwnei.r i fyMy freth" ynau, dini gwahamaeth lie eu prynlr. S, Ffestiniog. ijr .3. ?? RIIYBUDD PWYSIG i bawb sydd ya bwriadH pryau BICYCLES, newyddion at y, Sulgwyn, a'rHaL Cyn prynu eich BICYCLES, co6wch am alw yn ALEXANDE CYCLE DEPOT, CHURCH STREET, i weled y STOC HELAETH sydd yno o (rftCLES NEWYOUION oddiwrth Prif Firms y Deyraas, yn cyawys RaJeigh, Premier, Swift, U.S.A., Olympic. Fleet. Ji\mes, &c., &c. PRI8IAU o 4 Guineas i 15 Guineas. Ni raid i neb cblu mwy na..S .L5 15s., ersicrhau y Bicycle goreu posbl. Hefydm&e Bicycles rhatach na .64 4s., yn rhy rad i'w prynu, a.c yn berygiua i'w defnyddio —"y goreu yw y rhata.f yn y diwedd." Co6wch a,m roddieicha.rchebioa (orders) yma., a,c fe a.rbedwch a.ria,n, a chewch well gwerth a.m eich arian yma.Qa.o yn unman a.rall. Hefyd gellir caelMOTOR CYCLES Ariel, Premier, Bra-dbury, Excelsior, &c. Cedwir Stoo helaetb o bob math o "accessories." Hefyd pkonos3, records. Footban5, Electric LalltPs, &c.. CYCLES ON HIPE. eveLES qEPjiBRED. Cycles on Hire purchase if desirad"; CoRwch y Cyfeh-iad— Alexander Cycle Depot, 41 a 42, Church Street., (Gyferbyn a.'r New London House)..