Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

DIRPRWY-S?AGLAYV!AETH MEIRION

 ?O B?RTH?AO? !' ?W??H??,;

News
Cite
Share

 ?O B?RTH?AO? ?W??H??,; Yr wytbnos ddlv/eddal bu feglwys yf Anuibynwyr yn Salem yn cyflwyno; anerchiid i Mr. D. G. Owen, yr hwn fu yn ysgrifenydd llafurus i'r eglwys, ond sydd wedi symud i fod yn rheolwr ariandy yn Aberbonddu. Dilynir ef fe! jsgtifenydd yr eglwys gan Mr. L!ew Davies. Bu i Lywcd seihwyr yr Ysgo! Sirol, ncs Wener, benodi Mr. D. R. Thomas yn Gndeir- ydd, a Mr. William Jones, Rheolwr ariandy y Metropolitan yn Drysorydd. Bu i Mr. Charles J, Breese gael ei benodi yn Is-Gadeirydd Un-deb y Cyfreithwyr yr wythnos o'r blaen. Paratcif yn bry&ur at adeiladu Eglwys ne^vvdd yr. Morthygest. Bu Cyngor Criccieth yn fwy byr-wyntog nag arfer yr wythnos ddiweddaf, Bu cryn dipyn oddadleu rhwng- Mr J. T. Jones a Chadejryddy PwylJgor lechydol yn nghylch acraddlad y Meddyg ljtchydo,, Trechwyd yrhen gynghorydd y tro hwn bsth bynag. Gwisgwyd y dref a baneran ar achlysur priodas Mr William George dydd Sadwm. yr hun a gymerodd levn Abergwaen. Yr bCi? ewvthr Mr Richard Lloyd yn gwasanasthu, Miss Anita Williams (mamaeth) oedd y brisd- ferch. Yr oedd Mr Lloyd George, OogheSJydd y Trysorlys (brdw d y pnodfsb) braid i yn hwyr yn cyrbaeddd yno, ond daetb. mewn pryd at y wledd. Nos Lun, crrhseddodd Mrs L'oyd George, Mir Richard Lloyd George, B.A., Megan, ac eraill i Criccieth i fod yo gwmpeiût i Mr Ri-chard Lloyd In absenoldeb Mr Wifiam George. Bu i ryw was Junjoystori yn un o'r ppptir,,i-i yr wythnos ddiweduaf, yn hysbysu fod cwch wedi troi a boneddiges wedi bod ar fin boddi, Mae y cychwyr yn dweyd na ddigwyadodd dim o'r fath beth. Gwr sydd yu gwneyd cryn nod yn myd y ) dofednod yw Mr W. Davies, Pwllheli. Mae eisoes wedi ei benodi i glerianu dofednod mewn dwy arddangosfa. Nos Lun, bu Pwyllgor Eisteddfod Gwyr Ieuanc Pwllhslt yn cyfarfod,a phasiwyd protest gref i'w hanfon i'r Cyngor Trefol yn erbyn gwaifh yr awdurdod hwnw yn gosod y maps i arddangosfa fi'odfa ar ddiwrnod yr Ei: t ;ddfod. I jydd lati, bu i'r Cyngorydd G Cornelius Roberts toddi gwleld fiasus i blant Ysgol Genhido' v Traeth. Yr un pryd bu i'r athlaxoa -nrhegii Mr Roberts a rafer o lyfrau Prydnawn Llun, bu trafaeliwr masmch-jl d'r enw Herber Jones, Bacgor, farw yn Ngwesty yr Eifl, Pwllheli, ar ol ychydig ddjddiau o waeledd. Yroedd yn 56 mlwydd opd

Family Notices

PENRHYNDEUDRAETH* , r

,y'VVvvvvHARLECH. v'vvvvvvvI…

Family Notices

! CRONFA QYSMCRTHWYQL I Y…

-ixmnwir,

ELAEP4AD FFESTSMIOG.

Y BRENIN.