Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

MODIADAU V/YTHNOSOL

Y DDIRPIWYAETH RYFEQO.

MESUR -Y -OECLARASIWrt

News
Cite
Share

MESUR Y OECLARASIWrt Mae'n sicr fod y gwrthwynebiad i'r mesur yma yn ymleou ae yn ymgryf- hau, ac y prawf yr ymdrech i newid y declarasiwn lawer o drafferth flin i'r Llywodraeth. Tra y mae cryn lawer o aelodau Ty'r Cyffredin yn benderfynol il wrthwynebu hyd yr eithaf unrhyw gyf- newidiad yn ei eiriad, mae llawer eraill, tra yn cytuno fod ynhn bryd ei newid, yn teimlo gwrthWYllebiad cryf i eiriad y declarasiwn newydd fel y'i ceir yn y mesur sydd gerbron y senedd. Teimla'r aelodau Anghyduurfiol yn wrthwynebol iawn i'r geiriau a alwant am i'r Pen Coronog fod nid yn Brotestant yn unig ond. yn aelod o'r Eglwys Sefydledig hefyd. Ymddengys fod yr hyn a elwir yn "Act of Settlement" yn gwneyd hyny yn angenrheidiol, a dyma atebiad y Prifweinidog i'r rhai a ddywedant yn erbyn y geiriau a grybwyllwyd. Ond os ydyw y gyfraith a enwyd yn gwneyd hyny yn rheidiol, pa atigen sydd am ail- adrodd y peth yn y mesur presenol ? Tybiodd yr aeloêlau dros Gymru y byddai i'r mesur yn ei ffurf bresenol wceyd dadgysylltiad a dadwaddoliad yr Eglwys yng Nghymru yn anmhosibl. Pa beth a barodd iddynt dybied dim o'r fath nis gallwn ddeall, a bu gair syml y Prifweinidog fod y dybiaeth yn ddisail yn ddigon i'w boddloni. Gwaith hawdd ydyw dychrynu, a gwaith hawdd ydyw tawelu y cyffredin o gynrychiolwyr sen- eddol Cymru. Maent yn bobl bach hynod ddiniwed. Byddant weithiau yn profi ein hamynedd bryd arall gosod- ant raid arnom i deimlo yn dosturiol tuag atynt. Rhwng pawb apdobpeth mae'I' Llywodraeth yn cael achos i deimlo ei bod wedi gafael mewn mater pigog i'r eithaf wrth afael yn y cwestiwn yma Ni ryfeddwn os gwel yn y man na all wneyd dim yn well na'i ollwng o'i ddwylaw,,

MR: OLEiEfIT EDWARDS A BWR-DEISDREF1…

"YMGYtoGHQRIAD YR WYTH."

Y BRENIN.