Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yn SYTOP ISAF. mftEHTWROG. GELliIR GAEL A GANLYN AC YCHWANEG, I.-AT A[Bj!l 0HEIF18. Gwelleifiau 3s. yr mi Pitch o'r maty f goreu (allan o gasgen) Tar Stockholm, Marc Du, Marc Coch (tywyll a goleu) Friar's Balsam, Naw Oil, diguio at doriadau, ynghyd ag olew dihafal y Mri Morris Evans a'i Gwmai Dip at olchi Defaid, eiddo Me DougalFs Powdwr Melyn Cooper's I'r Ffermwyr sydd yn dymano gwneyd darpariaeth eu hunain gellir cael y Powdwr Sulphur yn rhydd, wrth y pwys neu y can' pwys li.-Y oyiwauaf Stock o Gribiniau (a phenau), Pick Ffyrcb, Ehaffau Ceir a Throliau Grit a Bloneg, Cerrig T ogi. ysgwar a chrwn, Files fflat a thriongl, Oil Machines ac Oil Cans III.—Y- eWZNYEI, &c. Cedwir mewn- stoc Gychod coed a gwellt, Standard a Narrow Frames, 1 lb. Sections, Foundations, Metal Ends, Meginau, Veils, Poteli i ddalMel, &c. IV m"'1?" DWI.I.on'r:1\U)lm' a Ii (litJ 'fII"I â/tt. Amrywiol fathau o Blyf, Lines, Guts, Bachau, &c. Anfoner yr archebion naill ai i Shop Isaf, Maentwrog, Tanybwlch, neu i Shop-yr-Eryr (wrth yr Hall), Blaenau Ffestiniog. TPOMAS ROBERTS. Mehcfin 23, 1910. _?_ _?    ,? —?————.—————. '< ?—— y u-w.- '4. ?,,?? ??.=.—?-=??  ,t J1¡!4- AIJ \'> T c, ?e 'i s 0 0 Zi 'Eit !S 1/4 J AND IT IS mAY .liE.  Why; pa!?,,y r?pore sort or Why buy any other sort ?" M1\Y LE 'D A I R t. 0 M P A N V 12, Church Street, Blaenau Ffestiniog. The Largest Retailers of choicest quality Buttsr, Tea, and Margarine in the Kingdom. Over 640 Branches now open.  1JØ?\'tÆ:iI<1'i..m<>a'v: lir&¡¡i0LKœ;¡tféf"i i pactolo- I | pectols 1 Spectols POB PRIS o 21. FYNY. Prof *lr y Golwg yn rbad ac am ddim 8 YN SHOP t WM. THOMAS JONES, 1 [ B Watchchmaker,Jeweller & Optician (by exam), < 2 Newborough Buildings, Bl. Ffestiniog. 1h.WIItiP_m:¡¡¡¡.- ,ft-œIi1a1 1!:1IU!H'nJ-4 II Vn hollol y.petl1 syidd ^rnoch ( II ei n e u-i 1- -_u- -u 1\ Gallsi y dywedwch Nid oes arnaf angea am Tonic." Y mae pob cyfan- soddiad dynol yn teiralo effeitbiau dirwasgol ein dull annaturiol o fyw. Oes o fyn'd, o frys a ffwdaa, yw yr oes hon, a rhaid fod ei dylanwad niweidiol ar y cortI yn anocheiadwy. Yr ydym yn dra. agored i oerfel. ac i ddiffyg ar y cylla a'r afu, mae'r nawsion amhur yn cymysgu a'r gwaed, mae'r nerfaa yL, gwanychu, yr ydym yn sgored i In o anhvvylderau cyfirecin, ac yn cael ein bygwtb gan afiechydon gwaith. Yr ydym yn iach a chryf un dydd, a'r diwracd wedyn allan o hwyl, ac efallai yn beryglu6 waeL Maeeisiau Rhywbeth, a'i eisiau ar bawb. Z?,'ANiS' QUINIE BITTERS yw y feddy?niaeth gryfhaol,  3C adfywiol, sydd ya gwrthweithio aHechyd, ac yn cadw 6rganau y corft mown llawn yni, a'r holl system mewn cyflwr perffaith. Wedi eu gwneyd o nifer o'r cynyrchicn mwyaf iachusbl a bywydol gwybyddus i feddygon. Mae llvvydd aoghydraarol QUININE BITTERS GWILYM EVANS yn hawdd i'w brofi pan eu cymerir ar ol ymosodiad o'r Aawydwst, neu pan yn wan a JJ digalon, heb arebwaath, yn isei. ysbryd, digwsg, liuddedig, a blin ar ei einioes. Ond i chwi rci pravvf ar un boteL cewch ryddhad buan oddiwrth eich iselder a'cnl, gwe,,iZiCl, ac adehillwcb eich archwaeth. I' Nid oes dim yn debyg iddo. Cedwch ef yn eich cartref, a pham nad ei gymeryd fel gochsiydd. Gwneir ef yn hollol o Lysbu, ac efe yw'r medd- yglyn goreu yn y byd i godi'r gwan i fyny. Gwna fywyd yn werth ifyw. I. I Rboddwch brawf ar botslaid. h GWEitTHIR YN Mil OB MAN, mewn poteli 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un. j I GOCEELWCH DWYLLWYR. Gofebvcb bod enw "Gwilym Evans," ar y label, y'starnp, a'r botel. Unig Eerchenogion :— QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Llanelli, S.W. i E vr a ?ng; ill'lwhY vans ummel ¡-er,  M L ?v a -i ?z c-uln.,In^wl Bi c

MODIADAU V/YTHNOSOL

Y DDIRPIWYAETH RYFEQO.

MESUR -Y -OECLARASIWrt

MR: OLEiEfIT EDWARDS A BWR-DEISDREF1…

"YMGYtoGHQRIAD YR WYTH."

Y BRENIN.