Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

CYNQOR DOSBARTH GEIRIOMYDD.

EISTEDDFOD Y RHOS.-I

LL^F^OTHEW.------.-,

MINFFORDD.

Ir<&ODlor-J O'R LLAN. I

LLANBEDR.

Family Notices

I YSGOL HAF Y BEDYDDWYR.

News
Cite
Share

YSGOL HAF Y BEDYDDWYR. Y mae yn arfer gnn nifer o weinidogion y Badyddwyr yng Hghyrnru i ymgynull ynghyd yn necbrea GorSenaf bob blwyddyn i gynal Ysgol Haf Ddawinyddol, yn yr hon y tnddodir darlithiau ar faterion o ddyddordeb arbenig., Cyhoeddwyd amryw o'r darlitbiau hyn o bryd i b?yd, a bwriedir dwyn allan v d?Hthis.u a draddodwyd s!?ni yn gyfrol br?sferth. Yn Harlech y cyahaliwyd yr Ysgol eleni, a bu prydferihwch yr ardal, a'r rhaglen addawot, yn foddic5n i dynu cyaalliad rhagorol o weini- dogion ynghyd.. Rhoddodd eglwys y Bedydd- wyr yn Harlech bob croesaw i'r ymwelwyr, a bu'r Parch David Davies (Dewi Eden), D arweinydd parod a chymwys i'r cwmni pan yr ymwelai a manaa o ddyddordeb yn y cylch. Y-rjg nghapel y Tabernrc! y traddodid y dar- lithiau am hsner awr wedi naw o'r gloch bob boreu, a cheid ymdriniaeih ar eu cynwys (vi hyny. Nodwedd ddy-ddorol yn yr Ysgol H-lfyw yr amrywsaeth yn oedran yr ysgolbeigioa a at- dynir iddi. Ceid eleci a.mryw dros dsi ngsm oed ymysg y myfyrwyr, a tbeimlent gymaict o ddyddordeb yng nghwestiynau mawr dGwin- yddiacth y presersol, ag a c|eim!a y gweinidog- ion ieeecgaf yn y cwmni, Caaiateir thvddid barn a llafar yn yr Ysgol, a bo.ddlooa'r rnvyaf Ceidwadcl ei gred, i'r mwyaf eang a shydd ddweyd ei fara ya groew a dwfn. Y llywyddion yn y gwahanol gyfarfod" vdd ye Harlech oedd y Parchn T. Edmunds, B.A., Absrystwyih J. Griffiths, Llanfairfschan; Herbert Morgan, M.A,, Llundain; a Charles Davies, Caerdydd. Agorwyd y drafodaeth nr y gwahanol ddarlithi&o gan y Proff, J. T. Evans, M.A., Bangor; a'r Parcbn Wyre Lewis, Llanelli; D. Davies, Harlech ac R G. Roberts, Carnarfon, ac eraill. Traddodwyd darlithiau ar y pynciau cap- IyuoI Y syniad Cristioncgol am Dduw" gan y Paich D. Davies, Llandudno "Crist Hanes" gan y Parch E. Cefni janes, B!aenau Ffestiniog, "Y Fuchedd Newydd" gan v Parch H. Cernyw Williams, Corwen "Y sefyilfa ddyfodolgan y Parch D. Poweiii, Lsrpwl. "Y profion o Dduw" gan y Parch Henry Rees, Pwllheli. Pechod" gan v Parch Wyre Lewis, Llanelli. "Yr Eglwvs" gan y Patch J. Davies, Birkenhead, Yr Ordinhadau" gan y Parch E: K. Jones, Brymbo. Bu r Ysgol ar ymweliad ag amryw fanau o ddyddcrdeb yn ystod yr wytnnos. Treuliwyd un prydnawn dedwydd i ymweled. ag hen eglwys Llandanvvg a'r Fynwent lie y gorwedd gweddillion yr hen fared Sior Phylip, a rhodd- wyd gwledd i'r holl Ysgol y prydnawn hwa gan Mr a Mrs Griffith' Evans, Patrick View. Gwnaed dau engiyn iMr Evans gan un o feirdd yr Ysgol, a dau benill gan fardd arall. Wele y ddau benill Hen arwr piwrkanaidd Teyrngarol i bob da, Ei waiit yn wyn arianaidd A'i wen fe'i beulwen ha Bu'n cyneu'r tAn yn gyson Ar allor Llanfair fach, Rhoes oreu 'i ben a'i galon I bob egwyddor iach. Croesawodd ef a'i briod I'w haelwyd gysas lawn, GeDhadon bedd heb ddancd Na hcli maent eu daun Dymunsm wen«iu'r Nefoedd I'r ddau yn hwyr eu dydd, A'u hanes am flynydccedd Yn perarogli fydd. Treuliwyd prydnawn arall i ymweled a'r Las Yfiys, hen drigfa EUs Wyn, a chafwyd amser difyr i wrando datllen Rhagarweiniad y Proff, John M. Jones i'r Brm.1d Cwsg, yn yr hwn y ceir cspdrem ddyddorol ar nines a gwaith Elis Wyn. Awd i dreulio prydnawn arall i Ceioewydd, ar wahoadiad Mr a Mrs J. N, Edwards, a chafwyd yno hefyd groesaw mawr. Cynhaliwyd dwy oedfa bregetbu ynglyn a'r Ysgol, Pregethv^yd yn Llanfair gan y Parcbl11 Wyre Lewis a Cernyw~ • Williams, ac yn Har- lech gan y Farchn Herbert Morgan a Charles Davies. Trefnir i gynal yr Ysgol y flwyddyn nesaf yn CriCI:ieth --E,C.J.

I CYNH&DL6DD KESWICK.'|

I...."".........,..--.-""V-vr....,,,,,,V'V'''V,,.vvV'V',,v.....,.....,.....,""'"…

tAihradi Oicwyr Peli.

[No title]