Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

fOWEN S. ROBERTS, Monumental Mason IN ( MarbSa, Gratnite, | and State. Estimates and Designs on application. JSRVR;F.R ? CARVING at 1OWeS?, K???'S Prices. ???M???-?.. ?sve C?ta?MS? ??'?"??J? e??e??. "Sf{,á1%,  FESTINIOG SLATE (*- — U# WMWS, Blaenau Festf&Sog, The Albion Temperance, BLAENAU FFESTINIOG. REGISTRY OFFICE for SERVANTS LOST & FOUND PROPERTY INQUIRY OFF;.Cii. Orders taken End information given re Sales by Mr. GEORGE HUGHES, Auctioneer & Valuer. All inquiries immediately attended to by- W. & A" PARRY. London & Manchester ASSURANCE COMPANY LTD. Sefydlwyd ac ymgorphorwyd o dan ddeddf Seneddol yn y flwyddyn 1869, Prif Swyddfa: 50. FINSBURY SQUARE, LONDON^ E.C. CYFANSWM HAWLIAU wedi ei talu allan o dan ys'virebsu er pan sefydlwyd yr uchod ydynt dras [2.270,000 SWM DALWYD MEWN HAWLIAU y flwyddyn diweddaf, sef o Fawrth 24. 1909, hyd Fawrth 24, 1910. ydoedd f272,499. 'Anfonwyd allan yn agos i HANcftR MILIWN o yswirebau newyddion yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. TELIR HAWLIAU yn uniongyrchol. Mantolen am y flwyddyn, ac nnrbyw fanylion pellach i'w cael yn y SWYDDFA RHANBARTHOL—8, THE SQUARE, BL. FFESTINIOG. The GREAT SKIN CURE. Wonderful is the Effect of BUDDEN'S S.R. SKIN OINTMENT. It will cure Itching after one application; destroys every form of Eczema; heals old Wounds and Sores acts like a charm on bad Legs; is Infallible for Piles; Prevents Cuts from Festering will cure Ringworm in a few days; removes the most obstinate Eruptions and Scurvy. Boxes 7id and Is 1-id. Agent for Blaenau Festiniog, Mr. W. H. Parry, Chemist. Portmadoc, Ivor 1. Jones. Bettws- ycoed. MfR. Psrrv. Mrs. BE-:N. -JONF-S, CHAPEL MOUSE, TREFEINI. REGISTRY OFFICE FOR SERVANTS Comfortabl,r- Home until I suited. Terms :-MODERATE. — To be had on application at the adove address, P, W Y S I G I Holl Chwarelwyr Ffestiniog, &c. Panyn talu ymweliad a PHWLLHELI yn ystod yr Haf cofier mai y lie mwyaf cyfleus a chyfforddus i aros ydyw y MOELWYN TEMPERANCE, PENLAN STREET. Gyferbyn a'r Neuadd Drefol. W. T. ROBERTS, Perchenog. List of Sales by Messrs, Blaokwall Naye., A Co., Ltanrwst. Cae'r Graig, Uanrwsi. TUESDAY, AUGUST 16th, 1910. SALE of Cattle, Sheep and Lambs. Usual Credit. List of Sales bY Mr. Geo. Hughes MARKET HALL, — Blaenau Festiniog. Y MAE Mr. GEORGE HUGHES, Auction- -? eer, wedi sicrhau Sale Room yn yr uchod i gynal Arwsrthiadau ar bob math o eiddo megis DODREFN, &c. Gellir hefyd anfon unrhyw beth ymm i'w gwerthu, neu prynir a rhoddir pris rhesymol am bob eiddo. ALBERT ROUSE, 6, LORD ST., BLAENAU FESTINIOG. Important to Partiss Furnishing and others. TUTR. GEORGE TTUGBES has been iVi. favoured with • .aiructiqns from Mr. Hugh Hughes, to Sell by Public Auction, at the above premises, on Saturday, July 30th, 1910, the whole of the Houssbc!d FURNITURE. comprising briefly of. i G -f.d Father's Clock in Mahogany t> ar- in I good- toise and orjr- .¡board: 2 Sofas in good condition Mahogany Parlour Table, 1 Leaf Table; 1 Large Kitchen Table, Fire Irons, Home-made Fender and Fire Irons, 2 Arm Chairs, Mahogany Arm Chair, Kitchen Chairs, Wardrobe with Mirrors, Dressing Tables and Washstands, 6 Iron Bed- steads and Mattresses, Chamber Wares and Toilet Sets, Oilcloths, &c. Also Stock-in- Trade, comprising cf Crockery, Brushes, &c 1 Wheelbarrow, &c &c. Sale to commence at 2 p.m. Terms—CASH. Dan Nawddogaeth y Gwir Anrhydeddus Iaril Carrington, K.G., ac craill. Cynhelir NODACHFA yn YSGOL Y CYNGHOR, LLANRVVST, ar y 27ain, 28ain, a'r 29ain, o'r mis hwn (Gorphenaf 1910), Yr elw tuag at gyllid Capel y TabernacI a'r Achos Cenhadol yn Ebenezer, Llanrwst. Derbynir unrhyw rodd ganyr tsgrifenyddion: W. G. OWEN, Metropolitan Bank LEWIS M. HUGHES, Britannic Stores, ASSEMBLY ROOMS, BL. FFESTINIOG. Cynhelir BUDD-G YNGHERDD yn y lie uchod NOS IAU, HYDREF 6ed, 1910, pryd y gwasanaethir gan Miss BESSIE JONES, Abermaw; Miss M. JONES, Pwllheli; Mr. POWELL EDWARDS, Liimdain; ac eraill. Llywydd :-R. O. JONES, Ysw Brynofferen, Arweinydd:—Parch. R. SILYN ROBERTS, M A, Drysau yn sgored am 6 30 dechreuir am 7 o'r gloch. Mynediad i mewn trwy docynau 2/ 1/ a 6ch. Yrelw er cynorthwyo y brawd Evan Roberts, Ty Canol, yr hwn sydd yn anallnog er's drcs j 5 mlynedd.. j List of Sales by Mr. John CJ{,i!efC" SHOP uy PARAGON n CHURCH STREET, BLAENAU FFESTINIOG. Sa-Ie yn Ddyddiel ar Lestri, Enamel Goods, Glass, &e.; yn y Shop uchod Am brisiau hynod o isel. DOLGARREGDDU, BLAENAU FESTINIOG. IMPORTANT SALE OF SUBSTANTIAL HOUSEHOLD FURNITURE, and OTHER EFFECTS. MR. JOHN DAVIES has been instructed by Mr. Lloyd, Lord Street, to Sell by Public Auction, ON SATURDAY, JULY 30th, 1910, on the premises Ps above, Twhole of tha FURNITURE, &c. Including A well-made 3 door Mahogany BOOKCASE, Handsome Grandfather Clock in Mahogany Case, Solid Wafnut Frame DIN- ING ROOM SUITE, opbolst?.:ed in leather (9 pieces), Soh., Tables, Chf: Walnut Hall Stand, Singer's Sawing M 'i, JMedium) on 3 -Draw,? Starit* C -*■» ji.to both in excellent wcking order, Chairs, Pictures, Home-made Kitchen Fender, Iron Stool to match, Mangle, Hosepipe a Li I? ?,on tool to Chest, China, Ornaments, Brass R $ il Bed- steads, Mattresses, Flock Beds, 4 Tier OAK CHEST OF DRAWERS, Dressing Drawees, Bedioom Stands, Toilet Mirrors, Chamber ¡ Wares, 5 Tier Mahogany Chest of Drawers, Kitchen Dresser, White Top Table, China, Grockery, Cooking Utensils, and number of GOOD BOOKS, &c. Sale at 2 p.m. Terms-CASH, Important Sale of Valuable FREEHOLD DWELLING HOUSES AND PREMISES, known as Nos. 18 & 18a, Maenofferen Streetf1 Blaenau Festlniog. MR. JOHN DAVIES has been instructed by Mr. Jones to Sell by Public Auction. On Saturday, August 6th, 1910, I at the Co-operative Auction Room, Church Street, Blaenau Ffestiniog, at 2 p m., all those Valuable Freehold Dwelling Houses, and Premises, situate and known as No's IS, and 18a, MAENOFFEREN STREET, Blaenau Festiniog. The property is in good state of repairs, and situate in the centre of the town, being on the corner abutting Wynne Road and Maenofferen Street, and it could easily be converted into business premises. This is an exceptional opportunity of securing First Class Property. Further particulars may be obtained of the Auctioneer. The Paragon," Bl. Festiniog. DDRAIG GOCH TEMPERANCE. HOTEL Blaenau Fcstimog. Accommodation for Cyclists, Tourists and Visitors. COMFORTABLE APARTMENTS for Commercial Travellers at reascnable charges. Sunday Schools and Parties catered for. II Domestic Servants Registry Office. Mrs. OWEN, Proprietress. II Penmachoo Agrlcaltare and lIort. iculture Show. GRAND TEST CONCERT wild be belli in the PUBLIC tIAtL, PENMCmo, on Saturday, September 3rd, 1910. Chairman — MAJOR PRIDDLE, Plas Madcc, Conductor:— R. E. THOMAS, ESQ., Trefriw. 1. CHALLF-NCE'SOLCI.-(To *)e selizcted from the Works of Handel, Mendelssohn or Hjaydn). Prize £2 2s Od and a Silver Cup. 2. CHALLENGE DUET -(Competitors free to make their own choice). Prize 3. CHALI»ENGE SOLO.-(Confined to those who have not previously won more thin a guinea). Stela to be selected from the works of Dr. Parry, Messes R. S. Hughes, W. I Davies or Pughe Evans. Prize 15/- and Silver Teapot. 4. RECITATION. Yr Ystorm ar y Mor" (Islwyn). To be found on the Programme of the Colwyn Bay National Eisteddfod. Prize 15/- and a Silver Medal. Adjudicators Music :-DR. A. T. ILOTT and T. R. WILLIAMS, Esq A C. Recitation Rev. B. JoNES. T. J. JAMES, and MEIRION DAVIES, Accompanist:—Mr. OWEN JONES, l Accompanist :-M; OW?-11?T J"ONES, ENTRANCE FEE :—One on each I item, which will be returned to eich Competitor t at the Preliminary Test. ¡ The PRELIMINARY TESTS will be held at 5 o'clock prompt:—(1). Solos and Duett at the I Bethania Wesley an Chapel. (2). Recitation at the National School. Names of Competitors with the Names of their Solos and Duets, together with the Entrance Fee, to be received by the Secretary, on or-before August 15. Secretary—j. R. HUGHES, Swch Isa, Fenmachno. I BILLPOSTING I I Dymuna HARRY PARRY, Penliech, Harlech, bysbvsu ei fod yn gwneyd gwaith BILLPOSTER yn Nosbarth Harlf ch, Talsarnau, IJUnfair, Llanbedr, a Gwynfryn. Byrddau da yn mhob ihan o'r Dosbaith. Rhoddir syiw I uniongyrchol i bobarcheb. Telerau rhesymol. BILLPOSTING I GREEMWiCH HOUSE TEMPERANCE, PENRHYNDEVORACT.H.' Dvmuna Mrs. KATE OWEr, (Diweddar o Minod Roid, Blaenau Ffestiniog) hysbysu bawb a (jal ymweliad ae y PcXi- rhyn. ei bod wedi RgOr. y TEMPERANCE uchod. Bydd ganddi leoedd qsUtUS a g'ân sr gyfer dieithriaid, gyàa'r Bwydydd o'r fath ragoraf. SEMI-DETACHED VILLA, "PREEHOLD PROPERTY TO BE SOLD FOR LET, known as VOELAS, pSactscally new, and situated at Minffordd, Pemhyndeud- raeth, Merionethshire. Beipgoseo? the healthiest spots in North Wales. open to both ¡ mountain and sea breeza. and only 10 minutes I walk from Cambrian and Narrow Gauge Rail- way Stations. Comprising on ground floor 2 Parlours, Ritchen with Cellar beneath, 4 Bed- rooms, Bath & XV,C.. on 2nd floor; also good Attic, and a good Kitchen Garden,—For fur- ther particulars, apply to Mrs. Catherine Thomas, 6, Osmond Terrace, Minffordd, ten- rhyndeudraeth, Merioneth, or to Mr. Evani Griffith, Builder, &c Blaenau Festiniog, j I SALES, WANTS(\ &Ct. AR OSOS £ .—Cromlech, Taaygrisiau, Ty | j helaeth a chyfleus at waith, gyda Grounds eang o'i gwmpas, i'w osod am rent 'rhesymol. Ymofyner a John Robsrts, Blaea- j ywaen, T-^nygrisiau. j YN EISIEti.-I),-xu Facbgen, neNydd adael yr Ysgo., i fyned i Ffermydd. Hefyd, digonedd o leoedd i Perched dl, yn Nghymtu. a Ltoegr. Ymofyner ar unwaith a MSE. Ephraim. Registry Office, 100, f-ligji Strt, Blaenau Ffestiniog, A R OSOD.-No. 3, Tyddyngwyn Terrace, I Blaenau Ffestiniog, am rent rhesymal.- Ymofyner a Morris Hughes Jones, Maelor, Mwnod Road. A R ^AEL.—Mae pwrs yn cynwye swm o 1. anan wedi ei gael ar lawr ya nghymydog- aeth Lian Ffestiniog. Mas i'w gae! ond rhoddi manylion chono, a thala y costau, gan Robert Davies, YsgoJdy, Ffestiniog. TO BE LET.—CENTRAL STORES, Pen- rhyndeudraeth. Day or weekly, with or without board, one front psr-our, one double bedroom, one single room. Terms—Moderate. DAVID JONES. ANT;t-D-For Festioog District, eaer- V getic men as Salesman and Collectors, good Books, Sikry ani Commission.—Apply 29, Regent Street, Wrexham. A R GA.EL-r afad Shropshire Crass gydag .1. x. Oen. Nod: TVllJ yn y glust chwith, carnvair ar y dda. Hefyd Hesbwrn. Nod: Twli yn y dde. bwlch plyg -ir y dde, a bwlch tri thoriad o dan j d: y y- perchenog' en eel ond ymofyn a c oUsrt, Coedmawr, DoSwyddelen, a thalu y corvtiu, AR OSOD.—TY a SHOP vn No. 3, New Market Square Blaenau Ffestiniog, mewn cytlwr rhagorol, a lie mantcisiol i wneyd busces, am rent rhesymol.—Ymofyner a R. 0. WiSIiams, Garn, Doibeumaen. A R WERTH NEU AR 050D, gyda'a .t. gHydd neu ar wahM. Dau Dy a Siop yn Bethania. hydles o 60 mlynedd o Ionawr 1, 1391, yr hon y gellir ei hestyn î Q9 mlynedd ar deierai rhesymol. Mae cryn lawer o wahanol nwyddau hefyd at werth. Am fanylion pellach ymofyner a Griffith Owen, Bethania, Blaenau Ffestiniog. Dalier Syhv.-Gan fy mod yn rboddi fy musnes i fynu, Pc wedi trefnu i roddi fy Uyfrau yn nWvJaw fy Nghyfveithwvr ar y 6ed o'r mis nesaf (Awst, 1910), arbada fy nyledwyr draul iddynt eu hunain trwy dalu cyn hyny. DIOLOHGARWGH. DERBYNIED trigolion Ffestiniog a'r Cylch fy nioichg^rwch gonestaf am eu cydymcleimlai a ni fel teu!u yn y gefnogaeth a arddarsgoswyd ganddynt gyda'r udarlith nos Fawrth, Gorptenaf 26ain, er cynorthwyo fy merch L. A. Griffiths, sydd wedi ei hanalluogi trwy gyfarfcd ae anffawd i'w braich er's llawer o fisoedd. YthyI, CAPEL GWYN. LEWIS GRIFFITHS. Ffesticiog, RH U D D,, "TXYMUNA Cymdeithss Enweiriawl Prysor Trausfynydd hysbysu y Cosbir pwy byonag a ganfyddir yn Pysgotta yn Afon Prysor a'i Llynnoedd beb ac nefyd unrhyw berson a ganfyddir yn pysgotta yn anghyfreithlawn, gan fed gan y Gymdeithas Geidw&d Cyfiogedig ar eu dyfroedd. Tocynau i'w cael gan Mx Hughes, Railway Shop Blaencwrn Farm a Gyfynys Farm; a chivn yr Ysgrifenydd yn Manchester House, Traw'sfvnydci. Mehefin 20. 1910, Cynhelir Ymrysonfa Cwn Defaid yn BEDDGELERT Dydd Sadwrn, Awst 27ain, 1910. Cyhoeddir manylion pellach yn faan.