Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

-BETTWSYCOED. I

PENf&YNDEUDRAETH. |

t Gwalth Aur Qwynfynydd. I

I LLANRWST. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I LLANRWST. I TREFN Y MODDION SABBOTHOL. J Yr Eglwys Sefydledig. ST. CRWST.—10-30 a 6, Gwasanaeth Cymreig. ST. MARY.-ll, a 6, Gwasanaeth Seisnig. Y Msthodistiaid. SF-ION.-Parch S. T. Jones, Conwy HEOL SCOTLAND.—Parch T. M, Jones, Col- wyn Bay Annibynwyr. TABERNACL,—10 a 6. Myfyriwr EBENEZER— 2, Ysgol Sul; 6, Cyfarfod Gweddi Wesleyaid. HOREB.-IO. Cyfarfod Gweddio; 6, Parch T. G. Roberts ST. JAMES (Englisli).-Rev H. Owen Roberts, Richmond Bedyddwyr. PEIWUEL-Cyfarfadydd Gweddio fon. EGLWYS BABATT)D.-II, Cymun Sanctaidd. | 6-30, Gwasanaeth Cymreig, y Tad Treb- aol, 0. M 1. Bu gwasanaeth coffa i'r diweddar Barch, D. Charles Davies, D.D., F.G.S., yn nghapel Seion nos Sui. Gwnaeth y Parch. Evan Davies, Trefriw, gyfeiriadau tyner ato, a chwareuwyd Dead March (ni Saul) gan Mr D. D. Parry, yr Organydd, Myned a dod y mae cyfeillron y dyddiau hyn thai yn dychwalyd ac eraill yn myned. Hyderwn y bydd su gwyliau yn adnewyddiad nerth iddynt, ac y gwynebant ar waith yr wythnosau nesaf gyda hoender a yni newydd. Cafodd Mri. Blackwall, Hayes & Co., arweth- iant llwyddienus iawn ddydd Mawrth yn Cae'sgraig. Cliriwyd yr ell am brisias da, Yr oedd prinder pladurwyr gyda'r cwheuai gwair yn y drei ddydd Mawrth, a chododd y gpflogau o 21/- yn y boreu i o 26' i 27/- yn y prydnawn, Gan fod y tywydd mor nodedig o braf, y mae prysurdeb yn gyffredinol ar y Dyffryn, ac i fyny'r bryniau. Rhoddwyd nifer luosog o anifeiliad o dan y morthwyl yn Talycafn Mart ddydd Llun, a chafwyd ptisiau uchsl yno. Yr oedd y gwlan yn cael ei werthu ddydd Mawrtb o saith ceimog i cfew ceiniog y pwys, ac ystyrir y tymor hwn yn un boddhaol iawn,

FFESTINIOG.

I TREFRIW.I

rvvvvvv Marwolaeth Pregethwr…

Advertising

Gradd ilr Parch H. Cernyw…

Advertising