Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

-BETTWSYCOED. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

BETTWSYCOED. BRYNMAWR.—Parch. William Williams, Cric- cieth. TABER N ACL.-Myfyriwr. ST. MARY.— Mae darluniau o'r diweddar Frenin Edward i'w cael am 2c, 6c, 1/ a 2/6 lyn Fontypair Shop. AT DRIGOLION BETTWSYCOED A'R CYLCH- DEDD.-Dymuna William Williams, Pontypair Shop, wneyd yn hysbys ei fod wedi cael bob math o batrymau newydd at y dyfodol mewn Suitiau dynion a bechgyn am brisiau hynod o resymal. Gwneir Suitiau i fesur ar fyr rybudd, gw mentir fit ar style ddiweddaraf. GeHir cael Sa tian i fesur am 22/- ac uchod. Hefyd Cjelwir Readymades i ddynion a bechgyn, a iiuens Cord Trousers, a Boys Cord Knickers, bob math o Grysau dynion, Collars, a Scarfs, Hosanau dynion a 1 y par i fynu. Ladies Blouses a Skirts a riiai Muslin, Aprons, pob math o Stationery, a Post Cards.—ADVT. Yr Wynnes bon bydd yr ysgolion yn toti am -wythnos au yr haf. Gwelwn fod Mr John Hughes, mab Mr a Mfs James Hughes, Rhiwddolion, drosodd o'r America ar ymweliad a'i gartref. Da genym ei weled yn edrych: mor ddedwydd a llwycd- lalfrns Elotfgyfarcliwn Mr WiHiam5, ein Hysgol- feisir, iijr iwydaiant y bechgyn canlynol i fyned i Ysgol Sirol Llanrwst,—Trefor Parry, Pea- dyffrjn, Eiidcn Davies, Groo Bank, David Williams, Penclogwyn, ac Ellis M. Morris, B^ncelvn. Pan ya aros am ei wyliau gyda Mrs. Ellis, Elys Llewelyn, cafodd Thomas Nelson, Ysw., ymosodiad o'r parlys a bu farw ddydd Mawrth, ¡ yn mhen tri diwrnod ar ol cael yr ymosodiad. Yr oadd yn 70 mlwydd oed. Claddwyd ei weddillion ddydd Gwener yn Nghladdfa Tref- angladd atlghyoedd. CYNGOR DINESIG.-CynbaliNvyd cyfarfod arbcnig o'r Cyggor nos Wener, pryd yr oedd ya bresenol, Mri. J«hn Hugb(« (cadoirydd), B. H. Pullan, Robert Parry, Thomas Parry, T. W. B. Corns, W. E. Jones, William WiWnms, Henrv Williams, T. W. Bvans, a Salisbury Jones (clerc), Mr. l. T. Allard a wnaeth gais ar ran y Llandjadno Garage Co Llandudno, am gael trwydded i redeg dau Fodur rhyvng Bettwsy coed Beddgelert yn ystod misoedd yr haf.— GwrtbO^wyd y cais. Daeth deiseb oddiwrth berchenog yr Old Post Office a'r Cross Keys yn erbyn y nwydd elwir Aconia ddodir ar y ffordd i geisio atal llwch. Dywedent ei fod yn andwyol i'r car- pedi a'r dodrefn, ac yn mhell o fod cystal a phvg (tar) i'w deinyddio.-Oedwyd ystyriaeth y mater. Yn nglyn a cherrig y Sarn oeddynt wedi symud o'u lie, pasiwyd i aelodau o'r ddau Gyngor (Bettws a Llanrwst Wledig) gyfarfod ar y lie ddydd Mawrth.

PENf&YNDEUDRAETH. |

t Gwalth Aur Qwynfynydd. I

I LLANRWST. I

FFESTINIOG.

I TREFRIW.I

rvvvvvv Marwolaeth Pregethwr…

Advertising

Gradd ilr Parch H. Cernyw…

Advertising