Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

BARDDONiASTH.

...-.........................-…

%farfod Ysgolion ri,:, s -I…

I Parch. Peter Price yn myned…

' Gwjfl Caster Harlech.

TREFN OEDFAON Y SUL

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

TREFN OEDFAON Y SUL I Y METHODISTIAID, ENGEDL-Parch. J. E, Jones, Glyncsiriog. PEWIEL.—Parch. Owen Ellis, Llanuwclrilyn. GwYLFA.—Pareh J. Williams-Davies. BETHESDA.—-Parch Robert- Hughes, Weston Rhyn. TABERNACL.—10, Parch J. J. Williams, Llan- gefni. 6, Parch Thomas Hughes, Rhiw. r.:IAENoFFEREN.-IO, Parch. Thomas Hughes. 6, Parch J. J. Williams, Llangefni. GARREGDDU.'—Cyfarfod Ysgoiion. LIvwydd, Mr. JohnR, EvaDs. Nos Wener am 7 o'r gloch yn y Garregddu, Mater," Crefydd yn Llawenydd Phiiippiaid iii. 1, aiv. 4 ad., gan y,Parch. R. R. Manis. Am 9 boreu Su!, Rsa b'oH y Swyddog!oa gan Mr. G. G. Davies. Am 10, Efoli y Plant yn banes Meses. Am 11, Yr Ysgol Sabbothol yn ei pherthynas ag addysg fydoi y cyfnod pres- enol," i'w agor gan Mr John Lloyd Roberts, ELSe, Bowydd. Am 2, Holi y Dosbarth Caool yn y 32 penod o Genesis. Am 6, oli y H7;ri;i f fcioii y Dosbarth Hynaf yn y beaod gyntaf o'r Epistol at y Phiiippiaid o'rylleg Wnod ir dtwedd. Holwyddorwr, Y' Parch. H. Silyn Roberts, M.A. BOWYDD.1—Parch Joseph Jenkins, RHIW.—'Parch Evan Davies, Trefriw. BETHEL.—Parch CAP EL .SEISNIQ (English Chapel). — Rev. Thecphilus Lewis, Llanbedr. I 4 YR ANNIBYNWYR. i BETHEL.—IO, Parch Thomas Griffith, Salem, 4 6, Parch R. T. Phillips. HYF^YDFA.—Parch J. Wiliiams-Davies, BETHANIA.—Parch R. T. Phillips. 6, Parch J. R. Parry. JERUSALEM.—10, Perch<peorge Davies, B.A. 6, Parch John Hughes. I BEYNBOWYDD.—10. Parch John Hughes. 6, Parch George Davies, B.A. SALEM.-—Parch. Thomas Griffith, CA.RMEL.-Parch D. R. Williams, Moeltryfan. Y WESLEYAID. I EBENEZER.-—Parch P. Jones-Roberts. 'I DLSGWYLFA.—lO, Cyfarfcd Gweddi. 6, Mr D. D. Hughes. SOAR, RHIW,—Pregethwr Dieithr. TANYGRISIAU.—-10, a 2, Pregfithwr Dieithr. 6, Cyfarfod Gweddi. FFESTINIOG.—10,. Mr J. H. Roberts. 6, J Cyfarfod Gweddi. I Y BEDYDDWYR. SE'ION.—Parch. D, C. Davies, Resolven. I CALF ASIA.—Parch, E. Cefni Jones. t MORIAH.-Parch E. Cefni Jones. I C\ERSALEM.—Mr J. D. Davies. PiSGrAH-;—Mr Richard S. Williams.

PEN . CYFRIFON NESAF I

Advertising