Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

BARDDONiASTH.

...-.........................-…

%farfod Ysgolion ri,:, s -I…

News
Cite
Share

%farfod Ysgolion ri, s -I ba.?th PeMrhy??es.i?ra.oih. Cychaiiwyd yr uchod yn Crosor y Sabbath •diweddaf-, dan ly wyddiaeth Mr Henry Griffith, Croesor, Cyf.J.rfod 9 o'r g'och,—Cyfiwynodd y Llyw- Mr Thomas Morgan, Gorpbwysfa, y Ilyw- -yddiaeth i'w olynydd, Mr Henry Griffith, Croesor. Cafwydsyiwadsu pwrpisa! i'r am- ■gyJchiad gan y c!da-,), a dymnrwi Mr Henry Griffithgael pob a chymorth i gario y gwaith. yrulaen y ll-\yud-,n ddyfcdol er yh" «t; i ■? cbJchgarwch i r Cye- Sjv r»oj ei waitb a'i • yl ..or ]t-b R .uodd yr YFgiifoaj.dr'S 0 waith Pwyilgor y Gymanfa. i,, wy,!dcgio,,i am y Swyddyn y5yat—Llywydd, Mr Henry Griffith, Croesor Trysorydd, Mr Griffith Piitchard, Minffordd Ysgriienyddion, Mii Joseph Hum- phreys, Gwalia, a Ebea Morris. Minffordd; ArwainydaCcrddcroh Mr Cadwaladr Williams, Rhyd Cyfeilwyr, Mrs Llewelyn Williams a Miss Myfanwy Davies, Gorpbwysfa; a Mr Richard Will iims, Frcn.—Y ddwy Gymanfa i'w cynal yn Gorphwysfa, ac ni fydd tyst- ysgfif.su am yr arholiadau oad yu tinig am y -dysgu alian.—Y Cyfarfod Ysgoiion nesaf i fcd yn Silcain, Medi 18, Cyfarfod deg o'r glcc!l.- I ddechreu cafwyd adreddiad rhagorol gan ddosbarth o enethod ieuanc I) 211 be-nnod o Epistol st y Phiiipiaid, Yna holodd y Parch H. Levi Jones oddiar y 4/ J adnod cyntaf o'r bennod uchod. Cafwyd holi ac atteb bywiog. Hblwyd hanes yr Ysgol gan Mr. Thomas Morgan. Cafwyd fod gwedd pur iewyrchus ar yr ysgol. Rbif yr Ysgol Y11 breseaol yw 108 ychydig o leihad er y flwyddyn o'r blaen. Y dysgu alian yn rhagorol, fe ddysgwyd 329 (I adnodau ar gyfer pob selod y flwyddyn o'r blaen, a bod llafur a ffyddlondeb mawr yn cael ei wneyd gyda'r plant, Rhoddwyd gair 0 anogaetb i'r ysgol gan Mr. J. Bennett Jones, Gorphwysfa. Yn absenoldeb Mr. Win, Davies, Miaftordd, yr hwn oedd wedi cyfarfod a damwain i'w law, darllenwyd papur rhagorol o'i eiddo gan blIr. William Davies ei fab ar ddylanwad yr athraw difater ar ei ddosbarth." Cafwyd gair ymhellach gan Mr. Joseph Humphreys, a'r Parch. H. Levi Jones. Gwnsetli y plant eu rhan yn rhagorol y prydnawn, mewn canu ac atteb. Yr oedd y canu dan ofal Mr. Thomas LL Williams, a holwyd pedwar dosbarth gan y Parch. H, Levi 1 Jones, Y plant leuengaf yn 5 Benod 0 Rhodd I Mam, Dosbarth arall Ifeces Joseph, a'r Dos- barth dan 16eg oed a 21aia yn.y Maes LIafur yn Genesis. I Trealiwyd Cyfarfod y nes i I-Ioli oddiar yr Ail Bepnod o Phiiippiaid.

I Parch. Peter Price yn myned…

' Gwjfl Caster Harlech.

TREFN OEDFAON Y SUL

PEN . CYFRIFON NESAF I

Advertising