Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

BARDDONiASTH.

...-.........................-…

News
Cite
Share

DYMGOR DOSSARTH DEUDRAETHI Cyfarfu y Cyngor yn Swyddfa'r Undeb, Pen- rhyndeudraeth, ddydd Mawrth. Yr-cedd vn bresenol Mri, D. Tegid Jones (Cadeirydd), R. W. Vaughan, John Roberts (Trawsfyn- ydd), G. Parry Jones, David Fughe, D. R. Owen, Thomas Roberts (Clerc), a Thomas Jones (Arolygydd), Pasiwyd i'r Cyngor gyfarfod yn Bwyllgor ts/thefaos i heddyw i dderbyn adroddiadau am welliantau eliid erf .gwneyd o dan D'deddf Gwelliantau cyhoeddus a Dadblygktdau, er m Nyn gwneyd cais am rodd at y gwaith o dan y Ddedvif hono. Anfoncdd Dirprwywyr y Woods & Forests air yn nglyn a'r Gronfa Ddwfr olygir .wneyd uwch!aw Chwarei y Braichdu. Hysbyscdd yr Arolygydd ei fed wedi cael papnrau i'w har- wyddo gan y psrchenogion thrawl ar y Hindi y bydd y pibelli civEr yn rhedeg, a'u bod wedi cydsynio.—Pasiwyd i anion at y Peirianydd i gwblhau y planiaa er mwyn bod yn bared at wneyd y Gwaith Dwfr hwn at wasanaeth Trawsfynydd. Cymeradwywyd awgryr.-n y Cadeirydd i werthu y to sink oedd ar adeiladau Chwarei Braichdu, a synwyd clywed fod y cyfryw yn prysur g"e! en lladratta o'r lie. Anfonodd Bwrdd y Llywodraeth Lsol i holi beth oeddid wedi ei wneyd. gP, goiwg ar Ddeddf Aneddau Gweithwyr. Yr oedd cyfeill- ion Harlech wedi anfon yrrngbefn y Cyngor at y Bwrdd i gvvyno nad oedd dim yn cael ei all y Bwrdd i na?, wnsyd, a'r Bwrdd wedi anfon copi o'r.oheb- iaeth i'r Cyngor. Cyfarwyddwyd y Clerc i anfon nad oedd y Cyngor wedi cael gsir ar y mater o Harlech, ac felly nad oeddynt yn gwneyd dim yn yr achos, Mr G. a anfonodd i 31w sylw at fod Chwarel Moel Gcnig, a Moe! Gwartheg, yn mhlwyf Traws- fvnvdd.wedi eu dicgela ag ad-gl4wdd (fence). Y Csceirydd a eglurodd safle y chwareU, a pha.siwyd i anfon at y rhai oeddynt "yn drd y Tak"notes i ddicgelu y ddwy chware! uchod ag Takl-notes i dd.lcge'u y ddwy chwarel uchod ag Rhoddcdd yr Arolygydd adroddiad manwl am Gronfa Ddwrr yn Harlech. Yr oedd y gwaith wedi ccsiio rbwy nag a amcangyfrifai y •Cynllunydd, a byddai hyny tua [120 yn owch nag a feddylisi y Swjddog &r y dechreu. Gob- •eithiai alia gorphen bobpsth at ddiwedd y mis

%farfod Ysgolion ri,:, s -I…

I Parch. Peter Price yn myned…

' Gwjfl Caster Harlech.

TREFN OEDFAON Y SUL

PEN . CYFRIFON NESAF I

Advertising