Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

IHEDDLYri BLAENAU FFESTINIOG.

-LLYS MANDDYLEDION BLAENAU…

BWRDD GWAF5CHE5BWA5D LLANRWST.

News
Cite
Share

BWRDD GWAF5CHE5BWA5D LLAN- RWST. Cynbaliwyd Cyfarfod misol y Bwrdd ddydd Mawrth^ pryd yr oedd yn bresenol,-Mri. John Robert's (Cadeirydd), Edward Edwards, O. Lloyd Jones, John Hughes, ParchnJohn Gower a Henry Jones, E. Llewelyn Jones, Parchn J. Llewelyn Richards a H. Rawson Williams, E. P. Hughes, John Berry, Isaac Hughes, Mathew Roberts, W. G. Jones, Thomas Hughes (Clerc), Edward Hughes (Meistr y Ty), T. C. Roberts ac Owen Evans Jones (Swyddogion Elusenol). Mr D. G. Jones (Is-gadeirydd) a anfonodd yn datgan ei did oherwydd ei anallu i fod yn bresenol oherwydd ymosodiad 0 afiechyd yn ystod y noson cynt. Yr Elusenau a'r Tlodion. Yn Nosbarth Llanrwst rhanodd Mr O. Evans Jones £105 5s 6c yn ystod y mis rhwng 131 o dlodion, a gofynodd am £105 at ofynion y mis dyfodol.-Talodd 4s 4c am letty 17 o grwydriaid yn y dref am nad oedd lie iddynt n y Ty. Mr T C. Roberts a rannodd mewn elusenau yn Nosbarth Pentrefoelas £ 69 10s rhwng 131 o dlodion, a gofynodd am £ 70 at alwadau y mis dvfodol. Adroddisd y Meistr. Mr. Hughes a adroddodd fod 21 yn y Ty ar gyfer 27 yr un amser y llyredd a galwodd 72 o grwydriaid yn ystod y mis lleihad o 76 ar y mis cynt. Canlyniad oedd hyn i ddodi y dasg yn llawn iddynt, a'u cadw i mewn ddwy noson, Anfonodd Mrs. Ashley, Cas'grces, roddicn o flrwythau a chyfnodolion i'r rhai oedd yn y Ty, a diolchodd y Bwrdd iddi am ei charedig- rwydd. Cafodd y rhai oedd yn y Ty wibdaith gyda'r Ysgolion Sul i Landudno, ac yr oeddynt wedi mwynhau eu hunain yn fawr, ac yn ddiolchgar iawn i'r Bwrdd am adael iddynt fyned yno o dan ofal y Meistr. Yr oedd Kate Hughes, ddaeth i'r Ty i roddi genedigaeth i blentyn weci marw. Bu Nurse arbenig yn gofalu am dani am bythefnos i'r hon y telid pedair gini a'i chostau. £ 2 12s 6c oedd traal y claddu, ac nid oedd neb 0 deuln ganddi yn abi i helpu dim. Daeth ei chwaer, oedd mewn amgylchiadau cyfyng i'r cynhebrwog, o Fetbesda: sc yr oedd wedi anfon i ofyn a gaffai y box a'i dillad, yn artenig y Beibl mawr oedd yn perthyn i'r teulu. Pasiwyd iddi eu cael. 'Gadawyd ar y Meistr a'r Clerc i dcefnu gyda rlipcldi y baban allan i'w fsgu, Gorphenaf 15, rhoddodd Mary Jones, gwrnig Owen jonrc,, gynt c Barracks, L>olwydde!en, enedigseth i blentyn yn y ty. Daeth hi a'ifdau blentyn i'r Ty pan anfonwyd ei gwr i garchar am greulondeb ati hi a'i pfclant trwy cu hes- geulnso, Yr oedd ei gwr wedi dod allan o'r ,car.bn.r ac yn gweithio yn Pentrefoelas gyda'r gwair.—Pasiwyd iddo dalu 10/- yr wythnos am gadwraeth eu deulu a'r costau yr awd iddynt gyda hwy. Yr oedd chwaer John Batten eisien ei gael allan o'r Ty gan ei bod wedi cymerycl ty 17e gallent fyw ynddo.—Y Meistr a ddywedodd fod teimlad a rheswm yn yr achos hwn yn dy3 wedyd mai yn y Ty yr oedd y dyn oreu. Aches a ddarfodedigaeth ydoedd. ac yr oedd yn gofyn llawer iawn o bethau neillduol yn ei n,, chdod mawr, beblaw fod yn rhaid ei drwsio yn ofalus bob dydd. Yr oedd ei aelodau wedi cael eitori ymaith, a golygai gael Gweinyddes i edrych ar ei ol os elai allan, a byddai hyny yn gostia dirfawr, heblaw fod eisien lie pwrpasol i'r dyn gael chwareu ter, yn ei waeledd trwm. 0 dan yr amgylcbiadau, pasiwyd ei fod i arcs yn y Ty o dan ofal caredig y Meistr a'r Feistries. Yr cedd Hugh Roberts, Saer, Heol Scotland un o'r tlodion dderbyniai elusen plwyfol, wedi cydsynio i ddod i'r Ty i ofalu am fod y crwyd- riaid yn gwneyd eu tasgau, &c., ac vr oedd yn gwneyd hyny yn foddhaol iawn. Yr oedd ya byw yn y dref fel o'r blaen. Y Crwydriaid, Teimlai y Bwrdd yn foddhaol iawn ar y dull y gwneid gyda'r crwydriaid yn y Ty. Yr oedd Cynhadledd i'w chynal rhwng y gwahanol Undebau i ystyried beth ellid ei wneyd er llei- hau eu nhifer. a dewiswyd y Cadeirydd a Ms Gower i fyned iddi, Achos dwy Chwaer: Ystorm. Y Swyddog Elusenol a wnaeth gais am i elusenai dwy chwaer oedd yn byw yn Melin- ycoed, Llanrwst, gael eu codi.—Mr Gower, Paham na bae y ddwy yn byw gyda'u gilydd ? -Swyddog, Wna nhw ddim. Yr ydym wedi gwneyd pob ymdrech i'w casl at eu gilydd.- Mr Mathew Roberts, Fe ddylent ufyddhau i. gais y Bwrdd. Yr ydym ni yn gorfod ymostwng i'w cadw.—Mr Gower, Yr wyf YI], cynyg tynu swllt i lawr yn eu helusen os nad ant at eu gilydd.—Mr E. P. Hughes a gefnogodd.—Y Swyddog, Yr ydych yn gwneyd cam a'r ddwy. Y maent yn hen iawn.—Me Gower, Dim yn nes i'r nefoedd os ynt yn hen. Dylent ddysgu byw gyda'i gilydd gan i ba gapel neu eglwys y maent yn myned, neu gwneyd iddynt dead i'r Ty.—Parch. H. Rawson Williams, Da chwi, tewch bellach ? Rhoddwch chwareu teg i'r ddwy dlawd."—Mr Gower, Am iddynt fynd at eu gilydd yr wyf.- Mr John Beny, Rhaid i chwi arcs tan y mil blynyddcedd, mae arnaf ofn.—-Mr Gower, Rhaid iddynt ddod i'r Ty ynte.- Mr. Rawson Williams, Na raid Fedrwti ni mo'u gorfodi i diad yms, waeth i dhwi heb siarad nonsense i dreulio ein hamser yn ofer. Sat y buasech yn hoffi cod yma eich hun ?- Mr. Gower, Y mae yma le rhagorol, a buaswn yn gwnc yd llawn cystal allan ag yn awr f"—» Mr. Rawson, Buasai yn well genyf eich gweled yma na'r ddwy yma Hen bobol wedi byw yn barchus, a'u bel fel gwartheg atea gilydd ar derfyn eu hoes 1 Mae'r path yn greulordsb noeth i'w poeni. Mr. Isaac Hughes yn ddwys a gynygiodd fod yr elusen o 5/- yn cael ei pilarhau, a chefnogodd Mr, Rawson Williams.-Y Cadeirydd, Oni ellid perswadio y ddwy trwy deg fyned at en gilydd rhag y gallai rhywbeth ddigwydd i un o honynt pai-i wrihi ei hun?-- Swyddog, Mae'r ddwy yn hynod yn eu ffcrdd a phob un ohonynt ei ffordd hynod ei hUD Gresyn fyddai aflonyddu arnynt yn yr oed y maent."—-Mr Gower (wrth y Cadeirydd), 'Dyw 0 ddiben yn y byd siarad. Rhov.ch y cynygiad i fyny, y mae yn"—Cadeirydd, Wnewch chwi beidio interfferio, os gwelwch yn dda. Yr wyf wedi eich goddef i siarad llawer gormod. Y fi sydd yn y Gadair ac nid y chwi, a thaid i mi gael fy ffordd fy hun j. gario y gweithrediadau yn mlaen, ac yr, wyf yn sicr o fod yn iawn,Cododd pump tu dwy- law dros dynu yr elusen i lawr, a saith dros barhau y pum' swllb-Cadeirydd, Wedi'c holl siamd a'r helynt yr ydych yn gwel'd nad yw yn dod i ddim yn y diwedd. Parheir yr elusen fel o'r blaen.-MIr Rawson Williams, Da iawn Dyna drugaredd at ddwy dlawd ac oedranus!"—Mr Gower, "Rhaid i chwi ddim gorfoleddu am ypeth hyn !Mr Rawson Williams, Ac y mae trugaredd yn gorfoleddu. yn erbyn barn. "-Cadeirydd, "Ycasenesafe os gwelwch yn dda." Daeth liythyr o Fwrdd y Llywocraeth Led yn rhysbysu nad oedd neb i'w ethol i swydd o dan y Bwrdd fyddai wedi bod yn Warcbeid- wad yn ystod y deuddeng mlynedd blaenorol. Gofynai yr un Bwrdd am gyfrif o'r tlodion oeddynt dros 70 mlwydd oed i'r amcan o drefnu iddynt gael blwydd-dal henaint. Y Clerc a ddywedodd fod 4 yn y Ty a 26 allam o r Ty yn 70 oed. j Yr oedd yr Atchwiliwr Swyddogol wedi an- fon ei adroddiad am y cyfrifon. Yr oedd wedi ei foddhau yn fawr yn y modd trefnus a chywir y cedwid hwy gan y Clerc.

GROESOR.

wvwvvvvvwvvvv'w v v v WvWW…