Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

IHEDDLYri BLAENAU FFESTINIOG.

News
Cite
Share

IHEDDLYri BLAENAU FFESTINIOG. Dydd hu, o flaen Dr. Robert Roberts (Cadeirydd): Robert Roberts; Dr. R. D, Evans; J, Vaughan Williams a Cadwaladr Roberts (Pecygices), Ysweiniaid. Tynu yn ol a geliirio. Tynwyd yn ol aches: y Gwarcheidwaid yn erbyn dyn ieaaogc o'r Blaenau i gjfranu at gynal ei Fam, am cad anfonwyd ato i ofyn iddo gvfranu ond trwy Wys. Gorchymynodd y Bwrdd i'r Swyddog ofyn am gael tynu y Wys ya ol, a chDiatacdd y Llys. j Hysbysodd y Clerc fed yr achos o wraig yn gofyn am archeb i gael ei gwahanu oddiwrth ei gwr wedi ei dynu yn ol, a bod y ddau wedi cymodi. Caniatawyd cais Mr. R. 0 Davies i gael gohirio achos o Dadogi hyd y Llys nesaf. Meddw ac afreolus. 'Yr Heddgeidwad Jenkin Morgan a gyhudd" odd William Lloyd Jones, High Street, Blaenau, o fed yn feddw ac afreolus Mehefin 23.—Dirwy 2/6 a 7/6 o gostau, a chaniatawyd mis o amser i dalu. Owen Jones (" Now'r Allt"),.Rhydsarn, a gyhuddwyd gan yr Heddgeidwad J. Morgan o fed yn feddw ac afreolus Mehefin 18, yn y Blaenau. Hvsbysodd mai hwn oedd ei 56 waith ifed ri fla-en y Llys.—Nid ymddangosodd, Dirwy 2/6 a'r costau. Yr Arolygydd- Owen a gyhuddodd Hugh Morris Hughes, Freeman Terrace, Blaenau, o fod yn feddw ac afreo!us Mai 14. Dywedodd yr Arolygydd ei fod wedi ei wysio at y Llys diweddaf, ond gohiriwyd gwrandaw yr schos am ei fod wedi ei anfon i garchar gan ynadon Llanrwst am fod yn feddw ac afreolus vno, Y noson dan sylw yr oedd yn cynhyrfu yr holl le, ac eisiau ymladd a phawb welai ar yr heol. Yr oedd yn boen ar bawb yn y He pan mewn diod. CyhuddwvG vr un Dmynydd gan y Rhmgyll J. Llovd o fod yn feddw Gerphenaf 2, Bu allan ar yr heol ddwy waith y noson hono,- Ei chv. a::r a ymddangosodd i gyfaddef drosto y ddau dresedd.-CI(ro, "Y mae pobpeth posibl wedi ei wneyd i'w wella, a dylid ei roddi ar y Rhestr Dda eto fel y bu o'r blaen. Y mae y tafarnwvr ar fai yn rhoddi diod iddo." -Cadeirydd, Lie v mae yn cael cwrw i feddwi ?" —: Chwat r, "Mae o yn cael llawer iawn yn Maenofferen, a pbob man yma. Cadeirydd a ddywedodd ei fod yn credu y dylid ei archwilio yn feddygol gan y credai nad oedd yn llawn gyfrifol am yr hyn a Clerc, "0, ydyw, y mae yn dcigon call ond pan fydd diod yn ei ddvrusu "—Anfonwyd ei chwaer am dano. a phan ddaeth i'r Llys, gcfynwyd a fuasai yn hoffi ciel ei roddi ar y IRhestr Ddu, ac atebodd yntau na fuasai.— Clerc {wrth y Faingc) Y m?e Eglwysi y 1'e yma yn anfon arian i anfon Cenbadon i w1ed- ydd paganaidd, a dyma schos yn eu hymvl nad oes yr un o'r gweinidcgion yn gwneyd dim i'w wella." Yna gofynodd y Clerc i'r cyhuddedig, Oes rhywun yn dy gyogori di heblaw y policemen a'r Ystusiaid ?"—Cyhuddedig," Oes, y mae y gweinidogion a phawb yn gwneyd eu goreu i mi "-Cleic, "A thithau yn mynu cael diod er gwaethaf pawb."—Dirwy 2/6 a 10/6 0 gostau yn yr achos cyntaf, a 2/6 heb gcstau yn yr ail achos. Heb Oleu. I Cyhuddwyd William Roberts, Fronwnion, Blaenau, ac Owen Williams, 2S, Maenofferen, Blaenau, o fod heb olEu ar en holwynftirch yn hwyr y nos Mehefin 28—Nid ymddangosodd v yr un o'r ddau a rhoddwyd gwarant i'w gorfodi i ddod i'r Llys nesaf. Cyfranu at gynal ei Fam. Mr. William Thomas, Swvddog Eluserol. ar ran Bwrdd y Gwarcheidwaid, a ofynodd am archeb yn erbya Robert Davies, 6, Maenofferen, i dain yr ol-dayled oedd arno at gynal ei fam, Jane Dfcyies —Y Swyddog a ddywedodd i archeb gael ei gwneyd gan y Llys i'r Diffynydd dalu swllt yn wytbnosol at gynhaliaeth ei fam yr hon sydd yn derbyn elusen plwyfol. Nid cedd ond we 1i talu rhyw bum' trooddiar pan wnaed vr archeb, a'r taliad olaf ar Gorphenaf 10, 1907. Yr oedd ei ol-ddyled yn £ 7 18s Dc, Bu i ffwrdd yn y Deheudir, a methid a chael ei gyfeiriad tra'r oedd yno, ond yr oedd adref yn awr er's amser maith, ac yn gweithio yn jarvson yn y chwarel. Dywedai ei fam wrtho ef pan fu yn holi yn ei gylch nad oedd yn tala ond 3/6 yr wythaos sm ei lety ai o,cbi, a i fod yn prynu ei fwyd ei hun ond ar ol iddo gael ei wysio dywedai ei fam ei fod yn ei chynorthwyo i dalu y rhent ac i gae! glo.-Y Diffynydd a ddywed- odd iddo fod allan 0 waith am dymor hir, ac yna yn gweithio pedwar diwrnod yn Chwareli Oake!ey. Tri swllt oedd ei fam yn ei gael o'r plwyi. ac nis gallai dalu ond y rhent gyda hyny, beb fod dimeu at fyw.—Y Swyddog a ddywedodd mai yn EbriH y gosfyngwyd yr elusen o 4/- i 3/- am nad oedd y Diffynydd yn talu ei ran, a bod ei fam yn cadw arno.-Dr. Evans, Nis gall yr hen wreigrm fyw ar y gwynt. Yr ydych yn rhoddi llai na'r rbent I iddi Mr. Cadwaladr Robsrts, "Bath yw ei br-,ed ? "-Swyddop, "Ymae drcs driugain. Mr. C. Roberts, "FeHy hi gawsai bum' swllt yn ol ei hoed, Y mae yn gorfod dyoddef ddeuswllt yr wytbnos am fod hwn yn byw gyda hi, Dylasai gael pum' swllt i fod yn syfartal a rhai eraill o'i hoed. do, 44 Y maeyn ei gwely er's wythnos, a dydi y dyn yma yn anfon neb sew i edrych ar ei ho1. Cadeirydd, "Oni aliwn ostwng y swm sydd yn ddyledus fel o!-ddyled ? Cietc. "Na ellwch Yr oil sydd genych i'w bendeifynu yn awr yw, pa swm adylai da!n yn wjtbnosol pr clirio v ddylec! "-CaJeirv,-Id, A'i dyn secgl ydyw ? —Swyddog, M Nage, Y mae yn ,wr priod, end nid yw ei wrafe yn byw gydag ef. "—Cadeirydd, Y mae swllt yn yr wythncs i barhau fel o'<- blaen, a chwech cheiniog yr xkytbtins, i'w dalu o'r ddyied."—C £ erc, Bydd wyth mlvnedd yn clirio y ddyled yn ol eich archeb.—Svyycco,?, "A ydyw i fynad i garchar osesgeulusa ds'u V j C I e r c, "Nagydyw, Rhsid i chwi ei wysio i j hyny. Sut yr ydych yn gadael i'r swm redeg mor fawr?"-Swvdlog, "Gwaled yr yd yen y bydd y gest yn 7/6 i wvsio, ac felly y I mae yn ychwanegu at y baich." Cydymdeimlad. I Y Cadeirydd a ddatganodd gydymdeimlad dwfn y Faingc air Prif Gwnstabl yn ei brcfedigaeth o gom ei briod. Yr oeddynt oil yn teimlo yn ddwys drcsto.—Mr D. White Phillips, ar ei ran ei hun a'r Cvfreithwyr a afferent ymddacgos yn yr Heddlys a ddymuncdd am gael ategu yr hyn a ddywedodd Cadeirydd yr "Iraclton.-Y Clerc a ddywedodd y goscdid y datgamad ar lyfrau y Llys.—Y Frif Gwnstabl (Mr Th'cmas Jones), addiolchodd i'r Faingc a'r Cyfreithwyr am y cydymdeimlad ddangoswyd ag ef yn ei drallod. Byddsi y geiriau caredig lefarwvd yn gynorthwy mawr iddo i allu ymgynal o dan y bvofodigaeth.

-LLYS MANDDYLEDION BLAENAU…

BWRDD GWAF5CHE5BWA5D LLANRWST.

GROESOR.

wvwvvvvvwvvvv'w v v v WvWW…