Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

YR YMGYSOORIAD,"--..1 - -…

NODION O'R CYLCH. I

IECHYD FFESTINIOG. j

,CREFYDD-BETH YDYW? I

- -I '"'L¡;';;;;¡;;I'"' I

News
Cite
Share

'L¡;¡;;I' I SPECTOLS.—Os bydd rhywbeth allan o le ar eich Spectols, gelllr ei gwneyd yn foddhaol gan Mr. Hugh Jones, Medical Hall, Blaenau Ffestiniog, yr nnig Optician yn Sir Feirionydd, sydd wedi pasio Arhol iadau yn y cyfeiriad hyn. LLADD GWAIR,—Nos Fercher, yn Nghae Glanvgors, Betbima, cvmerodd cvstadleuaeth ddyddorol nodedig mewn iladd gwait perthynol i Mr John Jones, FrcnheuJog, yr hwn oedd yn rhoddi y gwobrwyon. Y Beirniaid oeddynt Mri. Thomas Williams, Brynkir; David Jones, Garn Dolbenmaen; a Robert Lloyd, Frondeg. Dyfarowyd y gwobrau fel y canlyn :-1, Evan Davies, Llechwedd Hafod, Cwm Pcnmachno 2, William Owen (Foslgron), Jones Street; 3, William Griffith, Tabernacl Terracc; 4, Will- iam Jones, Fronheulog. WEDI D'OD GARTREF.Y mae Mr Edward M. Humphreys, Minffordd, Manod Road, wedi dychwelyd o Batagonia, lie y bu am rai misoedd, sc y mae yn edrych yn dda. Nid yw yn bwriadu aros yma yn hir gan ei fod yn awyddus am droedio cyfandir Awstralia. TRIP YR YSGOLION SUL.-Dydd Llun, dywedir i gynifer a 1,500 fyned ar wibdaith i Landudno, yn cynwys Ysgolion Sul y Taber- D-acl, Trefeini, MamoffereD, Bowydd. Rhiw a'r Canghenau, Soar (W.) Rhiw, a'r Eglwys St. Dewi. Yr un dydd, aeth Ysgol Sul Bryn- bowydd i Bwliheli. Gafwyd tywydd dyraunol dros ben, a mwynhaodd pawb ei hpn Yl1 fawr iawn. Nid oes gwell Cod Liver Oil i'w gael yn un- man na'r hwn a werthir am bris hynod o isel gan HUGH JONES, Chemist, Medioal Hall, Blaenau Ffestiniog. BLWYDD-DAL HENAINT.-Galwadd y Parch Ben Thomas, gynt Curad St. Dewi, gyda ni wrth basio ar ei daith dydd Linn. Da genym ei weied mor iach a hwyliog ag erioed. Gadawodd y ddau englyn rhagorol hyn ar flwydd-dal henaint ar ei ol:— Hawl i hen yn noswyl oes,—hawdd egwyl Heb swyddogion difoes; 'Rol helbulon cryfion croes, Diddanwch diwedd einioes. I Hen Blant" ran yn y blwcb,-a lenwir O lynoedd gweitSgsrwch; Dyferion mân difyrwch, Oriau lIon-cyn myn'd i'r llwch. CERDDOROL.—Da iawn ydyw genym bob amser gael llongyfarch ein plant. Y mae genym yr hyfrydwcb o wneyd hyny wedi clywed am Iwyddiant Mr. William M. Humphreys, rnab i Mr. a Mrs. Morris Humphreys, Minffordd, Manod Road, gyda'i Gor Plant. Enillodd yn Eisteddfod New Market, yr wythnos ddiweddaf. Nid dyma tro cyntaf iddo enill yn yr Eisteddfod bwysig hon nac mewn Eisteddfodau eraili chwsith y mae wedi bod yu hynod Iwyddianus gyda'i Gor, ac yn ddiguro adlewyrcha hyn gled mawr arno of yn bresenol i ardal Gronant. Y r ei  ae ei ardal enedigoi hefyd yn falch o i Iwyddiant. DiRWiiSTOL -Cynhelir cyfarfod cyhoeddus nos Sadwrn ncsaf, yn yr awyr agoted gerllaw capel Maenofferen, am baner awr wedi chwech o'r gloch, pryd yr acerchir gan Mr W. 0. Jones, Abtr. y Dariithydd adnabyddus; a'r Parch Joseph Jenkins, Garregddu. Gwasan- aethir helyd gan Obeithluoedd Tabernacl a Thiefeini. Gwahoddiad cynes i bawb. DAMWAIN.Dydd Mawrth, aeth gwsgen dros ben y tip yn chwarel Maenofferen, ac wrth geisio ei chael i fynv gvda rbaff. yriiddengys i'r rhaff dori, a syrthiodd Mr, John Jones (Llithfaen), wysg ei gefn i lawr i dwll oedd tu ol iddo. Anafoddei glun yn y godwm tawy daraw yn erbyn maen oedd yn ngwaelod y twll. Bydd y pregethwr poblogaidd Mr W. O. Jones, .Aber, yn pregethu yn Ebenezer (W.) y Sul nesaf. Yn ystod oedfa yr hwyr datgenir Dedwarawd "God is a Spirit" gan Barti Ebenezer. CYWIRIAD.-Y Parch Thomas Arthur Jones, B.A.. Brynsiencyn, fydd yn llanw y pw!pud yn Maenofferen y Sabboth nesaf, sc nid fel yr hysbysir yn Nhaflen y Cyhoeddiadau. I BWLLHELI.Heddyw (dydd lau), aeth Ysgol Sabbothol y Garregddu am wibdaith i Bwllheli. Hefyd, bythefnos i ddydd Llun, bydd YsgoHon Sul Jerusalem a Bethania ya myned i'r un fan. Y mae y gwibdeithiau hyn ya boblogaidd, ond cwestiwn arall ydyw, a ellir eu cyfiawnhau oddiar unrhyw safle. Gobeithio y gwnaiff pob un o honynt fwynhao ei hun yn awyr y mor. Y.W.C.A.—Taer erfynir am bresenoldeb yr holl aelodau mewn cyfarfod a gynhelir va nglyn a'r uchod nos lau nesaf, Gorphenaf 21. am 7 o'r gloch. WHY NOT PRESERVE EGGS WHEN THEY ARE CHEAP?—The egg Preserve ative, sold by Hugh Jones, Medical Hall, Blaenau, will keep eggs good for months. TYNU DARLUNIAU.-Y mae ein cyfaiil Mr. Llew P. Griffiths, Arlunydd, High Street, yn brysur iawn y dyddiau hyn gyda thynu darlun- iau priodasau, &c,. ac y maent yn edrych yn hynod o brydferth. MABQLGAMPAU .-Cynbaliwyd yr uchod brydnawn Sadwrn, yn y Newborough Park, o dan nawdd Clwb y Bel Droad. Cafwyd tvwydd ffafriol, a daeth cynulliad da i'r maes. Cynygid gwobrwyon gwerthfawr i'r ymgeiswyr ac yr oedd nifer luosog yn ymgeisio yn y gwa- hanol gystadleuaethau. Gwasanaethai Mr.W. J. Penny fel cychwynydd, a Mri. W. Thomas (Croralechydd), Porthmadog, Ivor Jones, a Bobby Lloyd, Blaenau, fel beirniaid. Yr ysg- rifenydd oedd Mr. J. H Tucker. Enillodd y rhai canlynol :-Mile bicycle race, 1 Hugh Jones, 2 Bob Smith. Half Mile do, 1 Hugh Jones. 2 D. E. Jones, Penmachno. Sack race. 1 R. J. Evans, 2 Bob Smith. 100 yards flat race, 1 F. Wright, Bangor, 2 Eve Thompson, Harlech. 440 yds do. J, Daniel Jones, 2 J. Hughes. Three-legged race, Daniel Jones. Richard Jones. High Jump, 1 J. Davies. Harlech, 2 M. J. Morris. Long Jump, 1 J. Davies, 2 F. Wright. One lap cycle race, 1 H. Jones, 2 D. E. Jones, 3 Bob Smith. 120 yards flat race, 1 F. Wright, 2 J. Hughes. Tug-of-war, Voelgron Team (W. Owen). MARW.—Ddoe (dydd Mercher), yn 57 mlwydd oed, bu farw Mrs Jane Jones, anwyl briod Mr William Jones, Dolbryn, Tanygrisiau. Cleddir ddydd Sadwrn yn mynwent Bethesda, yn cychwyn am ddau o'r gloch. MARWOLAETH.—Dydd Mawrth, Gorphenaf 12, bu farw Mrs. Hannsh Jones. priod Mr. Richard Jonss, Elwy House, Bangor, yn 60 mlwydd oed. Claddwyd hi ddydd Gwener. Mab iddi hi ydyw Dr. Owen Thomas Jones Erw, New Square, a'r hwn a'r gweddill o'r perthynasau y mae ein cydymdeimlad dyfnaf. DYCHWELYD.—Gwelwn fod ein cyfaiil siriol Mr Hugh Tegid Williams, a'r tenlu am droi yn ol ddydd Sadwrn am eu cartref yn Shettle. America. Bu yn siriiol iawn tra yn eiu plith ar ei wyiiau, a bydd yn dda genym ei weled yn ein mysg yn fuan eto. Caffefl ef a'i deulu bob hwylusdod i groesi adrai yn ddiogel ac iach.— Hefyd cymer gydag ef John Williams, mab i'w frawd, Mr Ellis Williams, Manod Temperance.. Manod Read. a dymunwn iddo yntau bob llwyddiant ac hapusrwydd. TERRITORIALS.—Dydd Sadwrn cesal, bydd y Territorials yn myned i wersyliu yn Aberys- twyth. Byddent yn cychwyn gyda'r tren 10 ar y Great Western, a diameu genym y bydd Iluaws yn falch o gael cyfle i'w gweled yn cychwyn. Y GOLWG.—Mae yn fantais i bawb sydd arnynt angen Gwydrau cywir i'r golwg, ddeall mae yr unig Optician yn Selr Feir- ionydd sydd wedi pasio Arholiadau mewn PROFI Y GOLWG ydyw Mr. Hugh Jones, F.S.M.C.. Medical Hall, Blaenau Festiniog.

--O'R PEDWAR CWR.

iARCHMAD LLAFUR. I