Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

yn SHOP ISAf, mAENTWROG, GELLIR CAEL A GANLYN AC YCHWANEG, I.-AT ADEG ONEIFIO. Gwelleifiau 3s. yr un Pitch o'r math goreu (allan o gasgen) Tar Stockholm, Marc Du, Marc Coch (tywyll a goleu) y Friar's Balsam, Naw Oil, diguxo at doriadau, ynghyd ag olew dihafal y Mri Morris Evans a'i Gwmni Dip at olchi Defaid, eiddo Mc Dougall's Powdwr Melyn Cooper's 1 1. 1'r Ffermwyr sydd yn dymano gwneyd darpariaeth eu hunain, gellir cael y Powdwr Sulphur yn rhydd, wrth y pwys neu y can' pwys ii.-Y gynwiw GW,41kl. I Stock o Gribiniau (a phenau), Pick Ffyrcb, Rhaffau Ceir a Throliau I Grit a Bloneg, Cerrig Hogi ysgwar a chrwn, Files fflat a thriongl, Oil Machines ac Oil Cans iii.-Y OWENYM., &C. Cedwir mewn stoc Gychod coed a gwellt, Standard a Narrow Frames, 1 lb. Sections, Foundations, Metal Ends, Meginau, Veils, Poteli i ddal Mel, &c. 8V-—JIT BYSGOTWYR. Amrywiol fathau o Blyf, Lines, Guts, Bachau, &c. Anfoner yr archebion naill ai i Shop Isaf, Maentwrog, Tanybwlch, neu i Shop-yr-Eryr (wrth yr Hall), Blaenau Ffestiniog. TPQMAS ROBERTS. Mehcfin 23, 1910. There is only ONE BESTTW ( AT $ 1/4 j AND IT IS T fnpiypoi  &  J 5??&A. J&?  So Why pay "tore 1" or Why buy any other sort ?" M^VPOLE PAIRy COMpAHV, LTD. 12, Church Street, Biaeaau Ffestiniog. The Largest Retailers of choicest quality Butter, Tea, and Margarine in the Kingdom. f Over 640 Branches now open. ILL ■■"■HI »'■' "■■■■  I Specfols I 5pectols 1 Spectols 1  ????B%FB?'? S  ??'\? ?' POB PRIS 0 2/" FYNY.  Pro?r y Golwg ya rhad ac am ddim  YN SHOP I WM. THOMAS JONES, I I Watchchmaker,Jewel ter& Optician (by exam), I 2 Newborough Buildings, 81. Ffestiniog. | Itmpœ¡lI_p¡¡:tmœa- JI I' 1- Vn hollol y peth sydd arnoch ei anten 1 —! Gallai y dywedwch "Nid oes arnaf angen am Tonic." Y mae pob cyfan- soddiad dynol yn teimlo effeithiau dirwasgol ein dull annaturiol o fyw. Oes o fyn'd, o frys a ffwdan, yw yr oes hon, a rhaid fod ei dylanwad niweidiol ar y corft yn anocheladwy. Yr ydym yn dra agored i oerfel, ac i ddiffyg ar y cylla a'r afu, mae'r nawsion amhur yn cymysgu a'r gwaed, mae'r nerfau yn gwanychu, yr ydym yn agored i lu o anhwylderau cyffredin, ac yn cael ein bygwth gan afiechydon gwaith. Yr ydym yn iacb a chryf un dydd, a'r diwrnod wedyn allan o hwyl, ac efallai yn beryglus twael. L Maeeisiau Eiiywbeth, a'i eisiau ar bawb. GWILYM EVANS' QUININE BITTERS yw y ieddyginlaeth gryfhaol, I ac adfywiol, sydd yn gwrthweithio afiechyd, ac yn cadw organau y corff mewn Hawn yni, a'r hall system mewn cyflwr perffaith. Wedi eu gwneyd 0 nifer o'r cynyrchion mwyaf iachusol a bywydol gwybyddus i feddygon. Mae llwydd anghydmarol QUININE BITTERS GWILYM EVANS yn hawdd i'w brofi pan eu cymerir ar ol ymosodiad o'r Anwydwst, neu pan yn wan a digalon, heb archwaeth, yn isel ysbryd, digwsg, lluddedig, a blin ar ei einioes. Ond i chwi roi prawf ar un botel, cewch ryddbad buan oddiwrtb eich iselder a'ch gwen £ id, acadenillwch eich archwaeth. Nid oes dim stall yn debyg iddo. Cedwch ef yn eich cartref. a pham nad .1 ei gymeryd fel gochelydd. Gwneir ef yn hollol I) Lysiau, ac efe yw'r medd- yglyn goreu yn y byd i godi'r gwan i fyny. Gwna fywyd yn werth ifyw, Rhoddwch brawl ar botelaid. GWERTHIR YN MHOBMAN, mewn poteli 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un. GOCHELWCH DWYLLWYR. Gofelwch bod enw Gwilym Evans*" ar y label, y'stamp. a'r botel. Unig Berchenogion:- QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Llanelli, S.W.   .Gwilym Eva? Quinine Bitfer Gwilym Evans Quinine Bitters

IAT Eiri GOHEBWYR. I

INODIADAU WYTHNOSOL _--I

GABLU GANGHELL0R Y TRYSORLYS.

BANK CYNIIO Y ILYtHYRDY.

CYTUNDEB DOOETH.

CWERYL RHWNG CYFEILLION.

iARCHMAD LLAFUR. I