Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

CYNGOR DiNESiQ FFESTINIOG.…

0 Borthmadog i BwllheH.I

Family Notices

CYMANFA GANU CASTELL HARLECH.

News
Cite
Share

CYMANFA GANU CASTELL HARLECH. Mr. Golygydd,-Byddaf yn ddiolcbgar os caniatewch i mi draethu fy marn ar yr Wyl uchcd. Y peth mwyaf sydd genyf dan svlw yw y seindyrf pres a'r gerddorfa. Mi 'rwyf yn cofio llawer o siarad oddiar lwyfan yr hen wy! gan Dr Joseph Parry, Bridey Richards, J. H, Roberts (Pencerdd Gwynedd). ac eraill, ein bod fel censdl ar ol fel offerynwyr, end ychydig iawn ydym wedi weila yn y Gogledd er yr amser hono; ond rhaidcydnabod fodDelieudir Cymry yn rbagori Hawer iawn arnom ni y gogleddwyr. Dywedodd Mr L. J. Roberts, y llywvdd yn nghyfarfod y prydnawn, beth oedd yn dda yn yr wyl a pha beth sydd ar ol; a chyn ceir gweliiant mae yn rhaid cael mwy n offerynwyr ar y pwyllgor nag sydd. sef aelodau o r seindyrf ag sydd yn deal! y gwahanol offer- ynau. Rhaid cydnabod fod yn fwy anhawdd gwneyd i fynv Band o chwareuwyr na CDor, ac felly mae eisiau mwy o ymdrecb. Mae yr offerynau yn costio arian beblaw talu am wevsi ar yr offerynau. Dylai y pwyllgor cyffredinol benodi pwyllgor bychan o offerynwyr i reoli y gerddorfa. Pabam na cheir mwy o offerynau pres i mewn i'r gerddorfa, sef 1st a 2nd Cornets, French Horns, Euphonium, 1st Trombone, a Bass Trombone. Nid gormod o offarynau llinynol oedd yn mherfformiad "Y Messiah," ond dim digon o'r offerynsu pres. Yr oedd y gerddorfa yn caei ei boddi yn hollol gan y Heisiau yn y "double ffcrtes." Mwy o amryw- iaeth sydd eisiau yn y ddau gyfarfod cyntaf: miwsig'offerynol yn lie cot- ar ol cor; ceisio cael chwareuad gan y gwahanol seindyrf, set Porthmadog, Blaenau Ffestiniog, Dolgellau, Harlech, &c., a thris cael Mass Bands. Yr wyf yn cofio yn dda pan ddywedodd Dr Parry oddiar Iwyfan yr hen wyl, pan oedd seindorf HarJech newydd chwareu darn o waith Doniz- zttti, mai y ssindorf cedd wedi gwneyd mwyaf o gynydd er pan oedd ef yn adnabod yr wyl. Nid oedd yn, llyncu hyny yn hwylus iawn chwaith, ond dywedodd Dr Parry hyny, digio ceu beidio. Mi rwyf yn deall fod y pwyllgor wedi dewis "Judas imacibeas at y flwyddyn nesaf. We], fe ddylaiy Gerddorfa gael ei gwaith mewn pryd, ac nid rhyw wythnos neu ddwy cyn diwrnod yr wyl. Mi roedd hyny i'w ganfod yn blaen iawn lirfo rhai o'r chwareuwyr lleol. Disgwyliaf weled llythyr eto gan rai o'r offerynwyr yn y RHEDEGVDD er mWYD rhoddi symbyliad i godi y safon mewn offerynau cardd. Yr eiddoch, OFFERYNAVR,

YR AGORIADAU A'R CANLYNIA.DAU,

'VVVVVVV V VVVVVVVVVVV WVVVVYVV…

TANYGRISIAU.

[No title]