Hide Articles List

8 articles on this Page

CYNGOR DiNESiQ FFESTINIOG.…

0 Borthmadog i BwllheH.I

Family Notices

CYMANFA GANU CASTELL HARLECH.

YR AGORIADAU A'R CANLYNIA.DAU,

'VVVVVVV V VVVVVVVVVVV WVVVVYVV…

TANYGRISIAU.

News
Cite
Share

TANYGRISIAU. Am brisiaa Argraffwaith o bob desgrifiad ymofyner yn gyntaf yn Swyddfa'rRhedegydd," VvEDI MYNED YN OL.—Yr wythnos ddi- weadaf gadawodd Miss Tasson yr ardal hon, wedi bod yn ein gw!ad am ddwy flynedd, Arhosai gyda'r Parch R. Si'yn Roberts, M A., a'i briod. Bu hefyd am flwyddyn yn y Brif Ysgol yn Aberystwyth yn psrotoi ei hun ac gyfer cyfranu addysg belIach a pherffeithiach wedi myned yn 01 i Denma: k. Yn ei chwmni yn myned i'r wlad hono y mae Mrs Silyn Roberts. BA, yn myned yno eto unwaith yn rhagor i wnevd arholiadau a thraddodi darlith- osdd i'r myfyrwyr yno. Dymunwn iddynt rwydd hynt ar dir a mor. ■" Y CYNHAVA F.-pzysur iawn ydyw holl ffermwyr y fro yma gyda'r gwair, gan ddal ar y cyfle gyh'r tywydd rhagorol hwn. DAMWAIN.—Dydd Sadwrn, cafodd plentyn bychan 4 oed i Mr Robert Parry, Pencraig, ddiangfa wyrthiol bron, er ei fod wedi derbyn niweiaiau try mien. Rywfadd neu gilydd syrtbiodd dtos ymyl y llwybr wrth da!cen tai Pencraig i lawr dros y clcgwyn i'r ffcrdd. Yr oedd wedi cael brhv mawr ar ei ben, ac yn flodus iawn digwyddai P. C. Davies fod yn ymyl, yr hwn sydd yn aeiod o St John's Ambulance, ac a weinyddodd smo hyd nes y daeth meddyg. Wedi i Dr Williams ddod yno a'i ymgeieddu, da oedd gan bawb ddeall nad oedd wedi tori asgwm. ETO,-Fel yr oedd Mrs Edwards, o Rhiw- bryfdir, yn myned heibio y Factory, trodd i edrvch at yr afon, a baban ar ei braich. Wrth wneyd hyny tarawodd ei throed yn erbyn rhywbeth gan ddisgya ar ei gwyneb ar ganilaw y bont, gsn dori asgwrn ei thrwyn. Cymerodd IVJr Jacob Jones hi i'w dy i'w hymgeleddu, ac yn ffodus iawn daeth Dr Jones heibio ac a weinyddodd ari i. A BOON TO MOTHERS.—" Nurserine. is the idel Nursery Pornsde. It destroys Nits and Vermin and all pests in children's hair. It makes the hair soft and silky. Sole Agent, Hugh Jones, Chemist, Medical HaD, Blaenau Festinicg. MARW.—Boreu dydd Mercher, bu farw Mr. Griffith Hughes, Hen Shop, yn nhy ei ferch, Mrs. Willinm Jones, Dolydd Terrace, yn 76 mlwydd oed Cafodd ei gystuddio yn drwm, bu yn orweddiog am rai blynyddoedd, ond yr oedd yf;) bynod o dawel a hawdd ei drin, a chafodd bob triniaeth a gofal oedd yn bosibl gan y Meddygon, y Nurse, a cban ei deultl tuag at ei welia, a'i gadw yn gysurus yn ei. gystudd, ac yr oedd yn eu canmawl am eu gofal am dano. Yr oedd G. Hughes yn gymeriad adnabyddus iawn yn yr ardal, a phawb yn bur hoff o hero. Daeth yma yn wr ieuangc a ardal Rhostryfan a bu yn gweithio yn Chwarel Flo!'and am lawer o flynyddoedd. Yr oedd hefyd yn Gristion gloew iawn, ac ya aelod yn eglwys Bethel M.C. Cafodd gyffyrddiad neuilduol yn y Diwygiad diweddaf, a mynych y byddii yr hen frawd ar ei draed gyda'i lais clir ac uchel yn gorfoleddu, ac yn. canmol ei Waredwr, Teiralir yn chwith iawn ar ei ol yn y cyfanodydd gweddio, ac yn y seiadan, He y byddai yn hynod o rwydd gyda'i; broiiad. Y mae iddo bedwar o blant yn fyw, sef, Mrs, W. H. Jones, Dolydd Dr. Moelwyn Hughes; Mrs Eiddug Jones; a Miss Ellen. Hushes. Cydymdeinila yr ardal yn ddwys a'r teulu yn eu galar.

[No title]