Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

CYNGOR DiNESiQ FFESTINIOG.…

0 Borthmadog i BwllheH.I

Family Notices

CYMANFA GANU CASTELL HARLECH.

YR AGORIADAU A'R CANLYNIA.DAU,

'VVVVVVV V VVVVVVVVVVV WVVVVYVV…

News
Cite
Share

'VVVVVVV V VVVVVVVVVVV WVVVVYVV ,vvvvv;v;.vvvvv MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH- Drwg genym hysbysu am farwolaeth, Mrs Mary Roberts, anwyl briod David Robeit-, Twr Maen, Cwm-yr- Alit- Imryd. Yr oedd yn godro y gwartheg nos Lun yn ei hiechvd arfer- ol, a chafodd haul darawiad (Sitiz Stolec). An- fonwyd gair at Dr R. D. Evans boreu ddydd Mawrth, a bu yn gweini arni yn ddyddicl hv-rt ei marwolaeth 'nawn Sadwrn. Trwy drugarecld eithriadol yw marwolaethau o haul darawiad yn y cylchcedd hyn, a deallwn mai hwn yw yr achos cyntaf i Dr. Evans fod yn gweini arno yn ystod ei ymarferiad IT ai h fel medcyg. Yr oedd Mrs. Roberts yn uchel ei pharcb gan bawb a'i hadwaenai, a magodd dyaid o blant ydynt yn addurn i'w gwlad. Torwyd hi lawr megis o ganol ei hiechyd a'i nherth yn ei 64 mlwydd o'ihoedran, gan adae! patarogl ei henw da i anfarwoli ei choffadwriaeth, Y mae etc cydymdeimlad dyfnaf a'i pbriod a'r plant yn eu galar ar ol un fu'n briod serchcg a mam ofalus. Dydd Mawrth cychwynodd y cyoheb- rwcg o Twr Maen deg o'r glcch, a chyrhaeddodd j Trawsfynydd dri o'r gloch. Dacth torf fawr yn nghyd i dalu y gymwynas olaf iddi, a hawdd oedd gweled mor uchel ydoedd yn marn a theimlad yr ardalwyr. Y NEUADD.—Swn gweithio a glywir ar bob Haw y dyddiau hyn gyda'r neusdd fwriedir godi. Deatlwn fod y Pwyllgor bron wedi cwblhau pryniant y tir a tbalu am dano, yr hyn sydd yn gam pwysig er sicrhau neuadd, 9. thus-g at y symudiao™hwn fe gafwyd cyngerdd mawr- eddog yn y Wersyilfa nos Iau diweddaf, o dan lywyddiaeth Colonel Hunter Blair, gan yr hwn y cafwyd anerchiad rhagorol, ac atwei&iwyd yn cldeheuig gan Mr Jones, C. M. Ysgol y Cyngor. Cymerwyd rhan yn v cyfatfod gan Misses Annie Jones, Eden View Winnie Williams, Graigddu Mri W. 0, Jones, Ffestiniog Dd. Morris, Evan W. Davies, Herbert J, Jones, Jfthn R. Williams, Peter Williams, y Cor Undebol oan arweisiad Mr Edwin Lloyd, a'r Parti Meibion dan arweiniad Mr John R. Jones. Cymercdd rhai canoedd o'r miUvyr fant-is i gael clywed canu Cymr&eg, a mawr oedd eu boddlonrwydd yndco, DealSwn fed symwdiad ar droed i gael cyngerdd neu ddau eto yn y Wersyilfa, ac fod cyrgerdd mawreddog arall IM IIWill Mill IIIIIWHHHWlWMIIWIIHHIWHH IIIMIW II 004 f wedi ei drefnu ganddynt i fod nos Sadwrn, y 13eg o Awst. Fob llwyddiant iddynt yn eu hs,mt-ll:c,c l l, fel y gal, hymdrech, fel y gallwa ddisgwyl Neuadd, a hyny yn fuan. FOR THE TOUET.-Ladles cr,nrIY upon getting the finest Pel fumes and reliable Toilet Preparations from Enih Jones, Chemist, The Medical Hall, sole Agent for the :"Arak" Powder Papers for the complesficn. CYDYMDEIMLAD Y mae ein cydymdeimlad dyfnaf gyda 1\1rs Roberts, Tygivyn, ar dder- byniad y cewydd ptudd am farwolaeth ei chwaer. TAN —BrydnawnSul diweidaf taflwyd ardal Llawrphvyf i ddychryn pan dde&llwyd fod adeiladau perthynbl i Mrs Roberts, Tyddyn Du, ar can. Digwyddodd hyn pan oedd pawb o'r Cwm yn yr addoldai. Gwelwyd y tan gyntaf gan ddau o swyddogion y Camp, gan fod y lie yn taro arno, ac aethant ar unwaitn i hysbysu y teulu, end erbyn cythaedd y ty yr oedd hwnw yn gloedig, gan fod Mrs Robe ris a'r gwasanaethyddion yn y capel ar y pryd. Ond fel yr oedd cynulleidfa capel Jerusu'em yn codi i ganu darfu iddynt hwvrhau weled y fflamau, ac aethant yno yn uniongyrchol, ond er cael peb help gan y cymydpgicu a'r milwyr, y tan orchfygodd aes Hwyr ddinystrio yr adeilad yn llwyr a'r holi gefi amaethyddol oedd i mewn fel nad oedd ganddi na chribin na phladur at waith dydd L!un. Ac i ychwanegu at y golied yr oedd yr holl wair oedd wedi ei gasglu ynghyd yn ystod yr wythnos, yr cedd hwnw yn nghyraedd y msmau, a dinystriwyd y cyfan. Y mae yr achos o'i gychwyniad hyd yma yn ddirgelwch. Cydymceimlwn a Mrs Roberts, yr hon sydd yn weddw, yn wyneb y goiled fiwr a gafodd. LLYWYDD NEWYDD. — Llongyfarchwn y Parch David Hughes érvr c ) ar ei benodiad yn Llywydd y Cyfarfod Misoi. Dymunwn iddo bob llwyddiant a nerth, a Duwyn rhwydd iddo i gyflawni ei swydd.

TANYGRISIAU.

[No title]