Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

OWEN U. ROBERTST "SHlf Monumental Mason IN ??' Marble, Granite, ? Iff! and Slate. ????' Estimates and Designs on application. CARVING at lowest Prices. Grave Cisterns, Cisterns. gFESTINIOG SLATE WORKS. IlBi* Blaenau FestMog-, The Albion Temperance, BLAENAU FFESTINIOG. REGISTRY OFFICE for SERVANTS LOST & FOUND PROPERTY INQUIRY OFFICE. Orders taken and information given re Sales by Mr. GEORGE HUGHES, Auctioneer & Valuer. All inquiries immediately attended to by— W. & A. PARRY. London & Manchester I ASSURANCE COMPANY LTD. Sefydlwyd ac ymgorphorwyd o dan ddeddf Seneddol yn y flwyddyn 1869. Prif Swyddfa: 50. FINSBURY SQUARE, LONDON, E.G. CYFANSWM HAWLIAU wedi ei talu allan o dan yswirebau er pan sefydlwyd yr uchod ydynt dros £ 2,270,000 SWM DALWYD MEWN HAWLIAU y flwyddyn diweddaf, sef o Fawrth 24, 1909, hyd Fawrth 24, 1910, ydoedd ^272,499. Anfonwyd allan yn agos i HANER MILIWN o yswirebau newyddion yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. TELIR HAWLIAU yn uniongyrchol. Mantolen am y flwyddyn, ac nnrhyw fanylion pellach i'w cael yn y SWYDDFA RHANBARTHOL-8, THE SQUARE, BL, FFESTINIOG. The GREAT SKIN CURE. Wonderful is the Effect of BUDDEN'S S.R. SKIN OINTMENT. It will cure Itching after one application; destroys every form of Eczema; heals old Wounds and Sores; acts like a charm on bad Legs; is Infallible for Piles; Prevents Cuts from Festering will cure Ringworm in a few days; removes the most obstinate Eruptions and Scurvy. Boxes 7id and Is lld. Agent for Blaenau Festiniog, Mr. W. H. Parry, Chemist. Portmadoc, Ivor J. Jones. Bettws- ycoed, Mr R. Parry. Mrs. BEN. JONES, CHAPEL HOUSE, TREFEINI. REGISTRY OFFICE FOR SERVANTS, Comfortable Home until suited. — TermsMODERATE. To be had on application at the adove address. PWYSIG ¿¿-' Hill Chwarelwyr Ffestiniog, &c. Pan yn talu ymweliad a PHWLLHELI yn ystod yr Haf cofier mai y lie mwyaf cyfleus a chyfforadus i aros ydyw y MOELWYN TEMPERANCE, PENLAN STREET. Gyferbyn a'r Neuadd Drefol. W. T. ROBERTS, Perchenog. j List of Sales by Messrs, Blackwall Hayes, 41 Co., Llanrwst. Cae'r Graig, Llanrwst. TUESDAY, AUGUST 16th, 1910: SALE of Cattle, Sheep and Lambs. Usual Credit. COUNTY OF MERIONETH. In the Parish of Lianfrothen. IMPORTANT To Capitalists, Investors, Quarry Proprietors, Slate Merchants, and others. M ESSIZS. BLACKWALL, HAYES & Co, will offer for Sale by Public Auction, at the SPORTSMAN HOTEL, PORTMADOC, on Thursday, July 28th, 1810, at 2 o'clock in the afternoon (subject to Con- ditions to be then produced), the SLATE QUARRY PROPERTIES called or known as The New Pantmawr Siate Quarry. situate in the Parish of Llanfrothen, in the County of Merioneth, together with the appur- tenances, plant, machinery, fixtures, &c. The Property is held under two Leases dated the 29th day of January 1902 and the 31st day of September 1901, for the terms of 20 and 30 years respectively, and is sold subject to the Rents. Royalties and Conditions therein mentioned. For further patticulars apply to Messrs PORTER. AMPHLETT & JONES, Solicitors, ■ Mlfetvvst, Con\vay & Cob'n or to the Auctioneers at Llanrwst. List of Sales by Atp. Geo. Hughes — MARKET HALL, — Blaenau Festiniog. Y MAE Mr. GEORGt HUGHES, Auction- — eer, wedi sicrhau Sale Room yn yr uchod i gynal Arwerthiadau ar bob math o eiddo megis DODREFN, &c. Gellir hefyd anfon unrhyw beth yno i'w gwerthu, neu prynir a rhoddir pris rhesymol am bob eiddo. ALBERT HOUSE, 6, LORD ST., BLAENAU FESTINIOG. Important to Parties Furnishing and others, MR. GEORGE HUGHES has been favoured with instructions from Mr. Hugh Hughes, to Sell by Public Auction, at the above premises, on Saturday, July 30th, 1910, the whole of the Household FURNITURE, comprising briefly of:- 1 Grand Father's Clock in Mahogany Case; Harmonium in good tone and order; Glass Cupboard; 2 Sofas in good condition Mahogany Parlour, Table, 1 Leaf Table; 1 Large Kitchen Table, Fire Irons, Home-made Fender and Fir Irons, 2 Arm Chairs, Mahogany Arm Chair, Kitchen Chairs, Wardrobe with Mirrors, Dressing Tables and Wasbstands, 6 Iron Bed- steads and Mattresses, Chamber Wares and Toilet Sets, Oilcloths, &c. Also Stock-in- Trade, comprising of Crockery, Brushes, &c., 1 Wheelbarrow. &c., &c. Sale to commence at 2 p,m. Terms—CASH. Dan Nawddogaeth y Gwir Anrhydeddvs Iarll Carrington, K.G., ac eraill. Cynhelir NODACHFA yn YSGOL Y CYNGHQR* LLANRWST, ar y 27a!n, 28ain, air 29ain, o'r mis hwn (Gorphenaf 1910), Yr elw tuag at gyllid Capel y Tabernacl a'r Achos Cenhadol yn Ebenezer, Llanrwst. Derbynic unrhyw rodd ganyr Ysgrifenyddion: W. G. OWEN, Metropolitan Bank; LEWIS M. HUGHES, Britannic Stores, v List of Sales by MI". John Davies. SHOP uy PARAGON," CHURCH STREET, BLAENAU FFESTINIOG. Sale yn Ddyddicl ar Lestri, Enamel Goods, Glass, &e., yn y Shop uchod Am brfciau hynod o isel. NO. 10, DOLGARRECDOUI, BLAENAU FESTINIOG. IMPORTANT SALE OF SUBSTANTIAL HOUSEHOLD FURNITURE, and OTHER EFFECTS. M R. JOHN DAVIES has been instructed by Mr. Lloyd, Lord Street, to Sail by Public Auction, ON SATURDAY, JULY 30th, 1910, on the premises as above, the whole of the FURNITURE, &c. Including:-A well-made 3 door Mahogany BOOKCASE, Handsome Grandfather Clock in Mahogany Case, Solid Walnut Frame DIN- ING ROOM SUITE, upholstered in leather (9 pieces), Sofa, Tables, Chairs, Walnut Hall Stand, Singer's Sewing Machine (Medium) on 3 Drawer Stand and Cover, 1 dilto br.tJ. in axcellent wording order, Chairs, Pici res. Home-made Kitchen Fender, Iron Stout to match, Mangle, Hosepipe and Fittings, Tool Chest, China, Ornaments, Brass Rail Bed- steads, Mattresses, Flock Beds, 4 Tier OAK CHEST OF DRAWERS, Dressing Drawees, Bedroom Stands, Toilet Mirrors, Chamber Wares, 5 Tier Mahogany Chest of Drawers, Kitchen Dresser. White Top Table, China, Grockery, Cooking Utensils, and number of GOOD BOOKS, &c. Sale at 2 p.m. Terms-CASH. ASSEMBLY ROOMS, BL. FFESTINIOG. Cynhelir BUDD-GYNGHERDD yn y lie uchod NOS IAU, HYDREF 6ed, 1910, pryd y gwasanaethir gan Miss BESSIE JONES, Abermaw; Miss M. JONES, Pwllheli; Mr. POWELL EDWARDS, Llundain; ac etaill. Llywydd :-R. O. JONES, Ysw., Brynofferen. Arweinydd:—Parch. R. SILYN ROBERTS, M A. Drysau yn agored am 6-30 dechreuir am 7 o'r gloch. Mynediad i mewn trwy docynau j 2/ 1/ a Gch, Yrelw er cynorthwyo y brawd Evan Roberts, Ty Canol, yr hwn sydd yn analluog er's dros 5 mlynedd. Cyflawnder o Bapur Ysgrifenu o'r radd oreu a'r werth yn Shop "Y RHEDEGYDD, Hig Street, Blaenau Ffestiniog. Newborough Park BLAENAU FESTINIOG. BANK HOLIDAY, August 1st, 1910. ^EJJT ^TT^llTIOB^ At the above Park On MONDAY, AugMst 1st, 1910. Full Particulars later. Penmachno Agriculture and Hort- iculture Show. GRAND l TEST CONCERT will be held in the PUBLIC HALL, PENMACHNO, on Saturday, September 3rd, 1910. Chairman :— MAJOR PRIDDLE, Plas Madoc. Conductor:— R. E. THOMAS, ESQ., Trefriw. 1. CHALLENGE:SOLO.-(To be selected from the Works of Handel, Mendelssohn er Haydn). Prize £ 2 2s Od and a Silver Cup. 2. CHALLENGE DUET. -(Competitors free to make their own choice). Prize £ l 10s Od. 3. CHALLENGE SOLO. -(Confln ed to those who have not previously won more than a guinea). Solo to be selected from the works of Dr. Parry. Messrs R. S. Hughes, W„ iDavies or Pughe Evans. Prize 15/- and Silver I Teapot. 4. RECITATION. Yr Ystorm ar y Mor" (Islwyn). To be found on the Programme of the Colwyn Bay National Eisteddfod. Prize 15/- and a Silver Medal. Adjudicators:— Music:—DR. A. T. ILOTT and T. R. WILLIAMS, Esq A C. Regitation:-Rev. B. JONES. T. J. JAMES, and MEIRION DAVIES. Apcompanist:—Mr. OWEN JONES, Penmacbno. ENTRANCE FEE :-One Shilling on each item, which will be returned to each Competitor at the Preliminary Test. The PRELIMINARY TESTS will be held at 5 o'clock prompt:—(1). Solos and Duett at the Bethania Wesleyan Chapel. (2). Recitation at the National School. Names of Competitors with the Names of their Solos and Duets, together with the Entrance Fee, to be received by the Secretary, on or before August 15. Secretary-1. R. HUGHES, Swch Isa, Fenmachno. GREENWICH HOUSE TEMPERANCE, PENRMYNDEUBRAETH- Dymuna Mrs. KATE OWEN, (Diweddar o Manod Road, Blaenau Ffestiniog) I hysbysu bawb a dal ymweliad ac ardal y Pen- rhyn, ei bod wcdi agor y TEMPERANCE uchod. Bydd ganddi leoedd cysurus a gian ar gyfer dieithriaid, gyda'r Bwydydd o'r fath I: ragoraf. « v i RHEDEGYDD," ("The COURIER,' ) (ESTABLISHED 1879.) A Half-Penny Weekly for the Counties of Merioneth, Carnarvon and Denbigh. Recognised Medium for all County Ad- vertisements & Official Announcements of Public Boards. The Oldest and Best Established Paper, Guaranteed the Largest Circulation in the District. ADVERTISEMENT CHARGES. SMALL PREPAID ADVT'S in Sales & Wants Column. First Insertion, 1/ every ad- ditional Insertion, 6d. SINGLE COPIES. Single Copies posted weekly on the followir g terms:—13 issues, 1/1; 26 issues, 2/2 52 issues, 4/4. Post free to any address. The best advertising RHEDEGYDD. medium in the dis- trict. We guarantee a larger circulation than any other paper published in Merionethshire. Es- tablished since 1879. I SALES, WANTS, &o. AR OSOLI.-Cromlech, Taaygrisiau, Ty helaeth a cbyfleus at waith, gyda Grounds eang o'i gwmpas, i'w osod am rent rhesymol. Ymofyner a John Roberts, Blaen^ ywaen, Tanygrisiau. AR OSOD.—Yn Blaenycae, Rhiwbryfdir, Ty helaeth a Barracks, Rhent bach. —Ymofyner yn 36, Lord Street, neu trwy lyfh- yr a K,, Swyddfa'r "Rhedegydd." YN EISIAU.—Housemaid alone. Hefyd, -*■ House Waitresses, Generals, Kitcbeo Maids. Digonedd o leoedd da. Hefyd bechgyn yn eisiau i ffermydd. Merched eisrau lleoedd wrth y dydd i fyned i Olchi yn y Blaenan.-A. Ephraim. Registry Office. A DVERTISER seeks position as Clerk or Clerk-Collector. Whole or part time. Highest references. Small salary. Apply by letter only.—A 49, Rhedegydd Office. A R OSOD.-No. 3, TyddyDgwyn Terrace, -t ?- Blaenau Ffestiniog, am rent rhesymol.- Ymofyner a Morris Hughes Jones, Mae lor, Manod Road. AR GAEL.—Mae pwrs yn cynwys swm a Aarian wedi ei gael ar lawr yn nghymydog- aeth Llan Ffestiniog. Mae i'w gael ond rhoddi manylion obono, a tbalu y costau, gan Robert Davies, Ysgoldy, Ffestiniog. i TO BE LET.—CENTRAL STORES, Pen- J- rhyndeudiaeth. Day or weekly, with or without board, one front parlour, one double. bedroom, one siogle room. Terms-Moderate. DAVID JONES. W INNING NUMBERS ar yr Enwair a'r Reel yn Manod Road fydd (1) 340: (2) 265. CBi AR WERTH NEU AR OSOD, gyda'u -?' g?ydd neu ar wahan, Dau Dy a Siop yn Bethania. Prydles o 60 mlynedd o Ionawr 1. 1891, yr hon y gellir ei hestyn i 99 mlynedd ar delerau rhesymol. Mae cryn lawer o wahanol nwyddau hefyd ar werth. Am fanylion pellach ymofyner a Griffith Owen, Bethania, Blaenau Ffestiniog. Dalier Sylw,-Gan fy mod yn rhoddi fy musnes i fynu, ac wedi trefnu i roddi fy llyfrau yn Dwvlaw fy NghyfreithwTr ar y 6ed o'r mis nesaf (Awst, 1910), arbeda fy nyledwyr draul iddynt eu hunain trwy dalu cyn hyny. RHYBUDD, D YMUNA Cymdeithas Enweiriawl Prysor Trawsfynydd hysbysu y Cosbir pwy bynnag a ganfyddir yn Pysgotta yn Afon Prysor a'i Llynnoedd heb Docyn ac hefyd unrhyw berson a ganfyddr yn pysgotta yn anghyfreithlawn, gan fod gan y Gymdeithas Geidwad Cyflogedig ar eu dyfroedd. Tocynau i'w cael gan Mr Hughes, Railway Shop Blaencwm Farm a Gyfynys Farm; a chan yr Ysgrifenydd yn Manchester House, Trawsfynydd. Mehefin 20, 1910. SEMI-DETACHED VILLA. FREEHOLD PROPERTY TO BE SOLD ? OR LET, known as VOELAS, practically new, and situated at Minffordd, Penrhyndeud- raeth, Merionethshire. Being one of the healthiest spots in North Wales, open to both, mountain and sea breeze, and only 10 minutes walk from Cambrian and Narrow Gauge Rail- way Stations. Comprising on ground floor 2 Parlours, Ritchen with Cellar beneath, 4 Bed- rooms, Bath & W.C., on 2nd floor; also good Attic, and a good Kitchen Garden.—For fur- ther particulars, apply to Mrs. Catherine Thomas, 6. Osmond Terrace, Minffordd, Pen- rhyndeudraeth, Merioneth, or to Mr. Evan Griffith, Builder, &c., Blaenau Festiniog. « Cynhelir Ymrysonfa Cwn Defatd yn BEDDGELERT Dydd Sadwrn, Awst 27ain, 1910* Cyhoeddir manylion pellach yn faaa. m