Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

I- LLANRWST.

Family Notices

ARAETH MR JOHN REDMOND. I

. ARWEINYDD PLAID LLAFUR.…

MR. EDGAR JONES, A.S. I

CRONA YMGYROH ADDYSG. I

BEIO ARW £ inWlfR.

SEFYDLU CYFNEWIDFA" LLAFUR…

[No title]

| CYNGOR DOSBARTH GFJRIONYDD…

News
Cite
Share

| CYNGOR DOSBARTH GFJRIONYDD Pwnc y Onfr. Cynhaliwyd cyfarfod arbenig OrCYDgbr ucbod o dan lywyddiaetn y Parch John Gower, Yr oedd hefyd yn bresenol Mri J. Lloyd Morris (is-gadeirydd); D. G. Jones; David Jones, Eidda; T. T. Roberts; Parch J. Llewelyn Richards; Mr R T. Ellis;. Parch Henry Jones; T, Bughes (clerc); Thomas Griffith (peirianydd); a Hugh P. Evans (arolygydd iechydoJ) Gwaith Dwfr Dolwyddelen. Adroddodd y Peirianydd iddo ef, yn ngbwroni v ddau nrychiolydd lleol a c'ati Mlod o'r Cyngcr Plwyf, yn ogystal aY ddau Gymerwr, fyned ar hyd Itinell y pibelli fwriedid eu gosod o'r Hesglwyn i'r brif-ffordd wrth Bron Llewelyn, PolwyddeJen. Dywedodd y geJlid .nfewid v Ilinell, os dewisid, beb i hyny broli >n anfantais i'r cyiij)un -Y Parcii J LI Richards a awgrymodd i'r lJioelJ gae; ei hunioni yn tinol 've; ei hnnioni yn unol ag adroddianj y Pc'iriaoydd.—Ar gVorgid Mr tI. G, Jones, a chefnogiad Mr Richards, cymeradwyodd y Cyngor i hyny gael ei woeyd, a bod y Peirianydd i barotoi p'an newydd a gweled y cymerwyr, ac adrodd yn y cyfarfod nes f Pasiwyd i'r Clerc anfon at Mri Gill, Archer, Maples, a Dunn, i ofyn a ydyw yn debyg y byddant mewn sefylifa yn fnan i ateb llythyr y Cyngor dyddiedig Ionawr 18. Cyflenwad Dwfr Trcfriw. Yr Arolygydd a adroddodd am brinder dwfr yn Nhrefriw, ac argymhellai ddodi offerynau awyro ar y brif bioell rhwng Plas Engan ix'r Pressure Tack.—Pasiwyd iddo osod tri ar y darn a nodai. I

r ETHOLIAD Y CYNGOR DINESIG.

I EGLURHAD I ETHOLW-YR, &c,-

[No title]

fPyfarf©€S Cy Hehoboth ft…

. - - v...-...-.........-......-.....-....-v...,,,..........,V'-..,.......…

I- - - -I- - - - - - - - -…

r BLAENAU FFESTINJOC.

IATEBIAD ARWF-INYDD YR WRTH-BLAIO.'