Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

LACE GOODS! LACE GOODS 11 A SPLENDID ASSORTMENT JUST IN AT "THE ERVR HEW SHOP, Near the HALL, Blaenau Festiniog. The New M Peter Pan Collars Lace Sets (Collar and Cuffs) Tfce New "Lois "Collar The New TQraåa Collar SMUT Lot of Ladies Semi Trimmed Hat s Large Shapes  Hand Sewn Sequins on Black Net, now so fashionable White Embroidered Lawn for Blouses and Skirts, wide width, 1/9 per yard Smart New Blouses from 2/6 each, in Em broidered Muslins, Lawns, Delaines Alpacca and Silk Special Value in White Frilled & Tuckered Shirts 216i. 3/11 and 4/9 each Under Skirts in the New Batiste at 21612 Cycling, Golfing and Walking Skirts in great variety Motor Scarves in all colours and'prices Splendid line in Lace Gloves 6d per pair The 1 Button and Clasp Gloves at 1/9, 1/11, &c., and the Brown Nappa Gloves at 3/3 per pair are grand value All Orders entrusted to my new Manager, Mr. J. Rogers Owen, will be promptly Executed. JUNE 5th. 1909. THOS. ROBERTS, P. S.—Please note the address, viz :-Between The Greffin Temperance Hotel and the D4arket Hall, Blaenau Ffestiniog. 1/4, WHY PAY MORE? The VERY BEST MAYPOLE MX X TMl RMmdiATk NOW COSTS ONLY 1/4 A LB. NO HIGHER PRICE! MftypOLE PfllRV COMPANy, LTD. 12, Church Street, Blaenau Ffestiniog. The Largest Retailers of choicest quality Butter, Tea, and I Margarine in the Kingdom. OVER 600 BRANCHES NOW OPEN. PRIF ATDYNIAD Y TYMHOR. EISTEDDFOD GADEIRIOL RHOSLLANERCHRUGOG, DYDD LLUN, GORPHENAF 5ed, 1909. RHAGOLWG AM EISTEDDFOD NEILLDUOL jO LWYDDIANUS-DROS 500 0 GYSTADLEUWYR. Cystadleuaethau Corawl yn Arbenig. P,rif Gystadleuaeth-4 o Gorau. Ail Gystadleuaeth-3 o Gorau. Cystadleuaeth Corau Meibion—6 o Gorau. Corau PIant-ii o Gorau. BEIRNIAID CERDDOROL DAVID EVANS, Ysw., Mus. Bac.; a W. 0. JONES, Ysw., Cilfynydd. Y PYFARFODYDD IDDECHREU. AM 10, 2, a 6 O'R GLOOH. e Bydd Trenau Rhad yn rhedeg o wahanol gyfeiriadau. Gwel H ysbysleni y Rheilffyrdd. Rhaglen y Dydd yn barod Mehefin 26ain yn cynwys amser y Rhagbrawfion, &c i'w cael gan yr ,7s gn7 .Y?on, JOSEPH DAVIES, 25, Brook Street, Rhos, Ruabon. J. T. EDWARDS, Bryn Hyfryd, Ponkey, Ruabon. Prfs dnvy y Post, 2-c. ? S?l??????:?????  g ? TheLICHT=SAV!NG!? g ? ..BILL.. I ? :R.3u:OLJ ? '? ? ??????????????????????<S? 8 f I (I) FEL y gwyr y rkan fwyaf A o honom fod y Mesur jg hwn gerbron Ty y Cyffredin, w ac yn naturiol wedi creu siarad brwd ar hyd a lied y wlad, ]? parthed doethineb y Mesur.. Ei amcan ydyw manteisio ar /v Oleuni y Dydd dros Oriau  Gweithio, a cyn y gellir dyfod w o gwmpas hyn o orchwyl. bydd yn rhaid newid yr amser. Ofna y rhan fwyaf o DR1- w GOLION PRYDAIN FAWR. } na wnaiff eu WATCHES a'r OLOCIAU K sydd ganddynt ddim dal i'w w symud 01 a blaen. Ond yn yr } ardal hon a r cymydogaethau, nid oes angen prydern, gan fod w W. THOMAS JONES, Watchmaker & Jeweller, 2, N"Oroudh Buildings, yn gwerthu I y'\ } ? WATCHES a CHLOCMU a dded i'w symud 01 a Naen, v? ? heb amharu dim arnynt, a'r rhai hyny mewn prisiau i gyraedd pob dosbarth. Jjal Yn ychwanegol at yr uchod, mae ganddo ddewis rhagorol 0 bob math o Ip*. ffl JEWELLERY, ELECTRO PLATE, a FANCY SILYER GOODS, M luosog i'w henwi. Hefyd SPECTACLES ac EYE- w GLASSES, mewn amrywiaeth mawr at bob pris. (j( PBOFIR Y GOLWG YN RHAD AC AM DDIM. K Cofiwch y Cyfeiriad  i WM. THOMAS JONES, g Watchmaker & Jeweller, X ? 2, NEWBOROUGH BUILDINGS, BLAENAU FFESTINIOG. E m t7{d{d'(d(d{d{1 BOSTON §<$(f I||J  XXX .j § BOSTON ? ??? iU | XXXXXXXXXXXX ? HOUSE. l | x I JJj ????'??, ?'?f?'?'??f STOCK NEWYDD J yr WYTHNOS HON I MEWN White Embroidered Blouses at 2s 6d. || Children; Jerseys In Navy & Cardinal, Is. 1 Ladies Black Stockings, 6ld. Ladies f??e CoF'sefs (Double BMsAr?? '5. PeteF'PaFFCo?a?s, I Fancy Leather and Silk 77es? j I f^DETHOLIAD GOREU ?YN Y DREF I MEWN FANCY GOODS. 1 I J. G. EVANS. 1 YN AWR YN], BAROD. CANRIF 0 HANES: SEF HANES YR ACHOS METHODIST- AIDD IN NHANYGRISIAU, GAN DAVID OWEN HUGHES DOLAFON, TANYGRISIAU. Pris. mewn llian, Is.vk6c.; aralen, Is. Drwy y LIythyrdy 2g. yn ychwanegol. I'W CAELGAN YR AWDWR. YNAWR YN BAROD. DRINGO'R YSGOL yn cynwy Dadlleuon, Ymgomiau, aphennillion, at wasanaeth PLANT CYMRU, i'w cynorthwyo i gynal en CYFARFODYDD DIRWESTOL, ADLONIADOL a DADLEUOL, gan BENJAMIN JONES, TREFEINI) BLAENAU FFESTINIOG. PRIS CHWE'CHEINIOG. Trwy y Post, 7c. I'w gael gan yr Awdwr, a chan Lyfrwerthwyr yr Ardal. Myned holl deuluoedd y wlad gael un o'r Llyfrau hyn gan ei fod yn wirioneddo ddifyr i'w ddarllen a'i ddysgu. I HYSBYSIAD PWYSIG. TORRI PARTNERIAETH. DYMUNWN hysbysu fod Mr. Lewis DDavies, Siop y Gloch, wedi yo? neillduo o gwmni Davies & Co., ac na? yw yn awr yn dal unrhyw gysylltiad au ddau fusnes sydd yn cael eu cario Y2 mlaen genym, sef busnes Swyddla'c Rhedegydd, High Street, a Swyddfa'C Gloch, Church Street; ac nad yw ya gysylltiedig mewn modd yn y byd ag ud o'r ddau newyddiadur Y Rhedegydd ¡na'r "Gloçb,"pa rai a gysylltwyd Eb j gilydd, Mawrth 17eg, 1906. Byddwn yn parhau i gario'r busneS yn mlaen o dan yr un enw ag yn flaen- orol, a dymunir ar i bawb gyfeirio et gohebiaethau i Davies & Co., Rhedegyda & Gloch Offices, Blaenan Ffestiniog, uetf i J. D. Davies, 4 Wynn Road, Blaenst Ffestiniog. Byddwn hefyd yn parhau i wneyd pob math o Argraffwaith fel o'r blaep; a rhoddir prisiau yn ewyllysgar i'r saw! ofyno am danynt, am argraffu pob gwaltfl —boed fawr neu fach. Cymerwn fantais ar y cyfle hwn i ddiolch i'n cwsmeriaid lluosog am eC cefnogaeth sylweddol i ni yn y blynydd- oedd aethant heibio, a disgwyliwntrw1 roddi sylw personol i'r gwaith ynghyda. gwasanaeth cydwybodol ac effeithiol* gael parhad o'r gefnogaeth hono. Rhodd- ir sylw uniongyrchol i bob archeb gyfeirir i DAVIES & CO., Swyddfa'r Rhedegydd a'r Gloch, Blaenau Ffestiniog.

INODIADAU WYTHNOSOL