Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Cyfarfod Chwarfcerol Annibynwyr…

ILAFAVETTC-, COLORADO.

FFESTINIOU. - I I

[No title]

IBWRDD Y GWARDHEIDWAID PENRHYMDEUDRAETH.

Er CofFa am y diweddar Mr.…

News
Cite
Share

Er CofFa am y diweddar Mr. Thomas Jdtaes, Bank Place, Ffestiniog. Bu farw y gwr adnabyddus uchod brydnawn dydd Gwener, Ebrill 2il, ar ol cystudd maith, ac efe yn haner can' mlwydd oed. Claddwyd ef prydnawn Mawrth yn mynwent St. Michael. Erbyn hyn y mae y cristion, y boneddwr, a'r cyfaill cyffredinol gan bawb, ac i bawb. wedi myned drosodd at y mwyafrif mawr." Chwithdod a hirseth sydd yn llenwi mynwesau trigolicn y lie yn gyffredinol wrth feddwl na chawn weled ei wyneb. na mwynhau ei gwmni mwyach yn ein plith. Magwyd yn nghym- ydogaeth Ffestiniog lawer un a allasent fod wedi enill iddynt eu hunain o ran eu safle- oedd, a'u hamgylchiadau, le yn nghalonau y trigolion, ac yn mywyd beunyddiol y lIe, ond yr oeddynt wedi myned yn breswylwyr tir angof, cyn i'r pridd i'r pridd dincian ar gauad eu harch. Ond da.eth y boneddwr uchod i'n plith oddeutu naw mlynedd yn ol, a daeth yn un ohonom ar unwaith. Gwnaeth ei enw yn anwyl trwy weithredoedd o gari. mewn lleddfu dicddefiadau, athori angenion y tlawd a'r rheidus. Gwnai hyn heb i'r llaw aswy wybod pa beth a wnelai y ddeheu. Os clywai am deulu mewn angen, anfonai ei rodd iddynt trwy ryw gyfaiH i'r teulu, ac yna ni chlywid mwy son am dano, yn Gath na heolydd Ascel- eiri. Wrta edrych yn ol ar ei fywyd rhaid dyfod i'r penderfyniad ei fod yn mhlith y cymeriadau hyny a elwid gan ein tadau cym- eriad crwn," Un o'r rhai hyny oedd yn mynçd yn well mwyaf oil a wr/eid ag ef. Ni bu neb erioed yn ei gwmni heb deimlo ar ei fantais 0 hyny. Yr oedd yr elfen o unplyg- rwydd yn amlwg iawn ynddo. Ni bu gan Mr. Jones erioed ond un gwyneb, a'i gas bob! oedd y rhai a garient ddaa wyoeb. Dywodai y gwir/wrth bob dyn heb ddim gweaiaeth o'i gwmpas. GeHir dweyd am dano yn ngeiriau Dyfed am un arall:- Dyn oedd hwn na hidiai neb A'i enaid yn ei wyneb." Yr oedd yn rhoi argraph ar bawb ei fod yn ddyn wedi, ac yn darllen llawer, a hyny i bwrpas. Meddai wybodaeth gyffredinol eang, Yr oedd, wedi trysori yn ei gof ddarnau o weithiau prif awduroa, a phan yn siarad yn gyhoeddus defnyddiai hwy a hyny i bwrpas. Yr oedd wedi derbyn addysg fydol dda, ond ei hoff addysg a'i hoff le oedd yr Ysgol Sul. Ymffrostisi mevvn bod yn un o blant yr Ysgol Sul. Priodolai hyn i'r ffaith fod ei Gymraeg mor bur, er wedi ei ddwyn i fyny yn ninas HysneiSas. Yr oedd yn Gymro diledryw, carai ei wlad. ei iaith, a'i genedl yn angerddol. 0 ran ei gredo politicaidd, rhyddfrydwr iach a chadarn ydoedd. Gwyiiai symudiadau y olaid a'i gweithrediadau gyda manylrwydd, ac ni byddai yn 01 o ddweyd ei farn am dani. Wrth droi adref oddiwrth lan ei fedd, teimlwn yn ein dsgrau ein bod yn ffarwelio yn y fuchedd hon ac un o'r cymeriadau puraf, gonestaf, ac anwyiaf a gyfarfuasDm erioed. CoHodd eglwys Pec iel un o'i haelodau ffyddlonaf a mwyaf gweithg-?r, a Pblant bach ei Band of Hop, un o'u noddwyr goreu. Clywsom ef yn dwcydybuas&i yn well ganddo fod heb ryw- beth ei hun, er i blant bach y Band of Hope gael yr hyn fuasai eisieu. Collodd Ffestiniog un o'i noddwyr penaf, un oedd yn caru lleth- rau gwyrddion ei mynyddoedd, a swynion am- ryliw ei dyffryn un oedd wedi rhoddi hyr- wyddiant a dyrchafiad Ffestiniog mewn addysg, moes, a chrefydd, yn nod i'w fywyd. Wrth ganu'n iach ar fynwent,:nid oes genym ond dymuno am i'r Hwn ac y treuliodd ein hanwyl gyfaili ei oes yn ei wasanaeth fod i'w rieuia a garai ,mor fawr fel tad a phriod, yn Dad yr Amddifad, a Barnwr y weddw." Dy- wedwn yn ngeiriau leuan Gwynedd am Altin:- Boed iraidd y gwlithyn eneidia'th orweddfan, Boed dyner yr awel wrth laswellt dy fedd Boed siriol y blodau addurnant dy drigfan,— Na fydded o amgylch ddim athrist ei wedd Ymwisged y cyfan a meaty 11 llawenydd, Edryched y blodau yn hoenus a dedwydd, Fel arlun o'th enaid yn ngwyddfod ei Arglwydd, Yn gwisgo ccrenau sosoniant a hedd." ELLIS HUGHES.

-BETTWSYCOED.

VV?VyyVVvvvvvvvvvvv. FOOTBALL.

- - ----- 1- TRAWSFYNYDO…