Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Negro yn ceisio taflu Teithiwr…

? I -- -- --- -, I .TDros…

Marwolaeth Banker Adnabyddus,I

Trenerholiad yn Abermaw.I

Gwrthwynebiad i Mr. S. T.…

"Y GENINEN " A'R DOSBARTHI…

Marvvoiaeth Pencercfd Maelcr.…

TREFN OEDFAON Y SUL

Advertising

Advertising
Cite
Share

'1 n 1,,Y -0 H FEL HYNII. Cyn prynu unrhyw OFFERYN Cerdd o I unrhyw fath anfonwch attaf am 1 CATALOGUE, a CEWCH WELED nas GALLWCH I brynu yn well mewn unrhyw fan. 8 Cymeraf Hen OFFERYNAU yn rhan- I dâl am rai N ewyddion, a rhoddaf y 1I pris goreu am DANYNT. Telerau goreu sydd bosibl. I J. BOLLOTEN, NCDT 2 CARLTON DEPT. ?. HOUSE, IBANSOR. ? 1 1 u a!?mmma??BBB?mM??m _?-—N !t ——?.?——W B?tBtBMM) Argraffwaith. ^Vrgraffwaith- Pob math o ARGRAFFWAITH ar gyfer C) Y N G H E R D DA U, CYMANFAOEDD CANU, a CHYFARFODYDD o bob natur. Rhoddir Prisiau am Argraffu CY- HOEDDIADAU, CYLCHGRONAU ADRODDIADAU Y CAPELAU, YSTADEGAU CYFUNDEBAU, a LLYFRAU BACH neu FAWR. CARDIAU COFFA. CARDIAL1 PR (0 DAS. I YMWELED. Yn ngbyda llu o ueihau ar gyfer BUSIES, megis BILLHEADS MEMORANDUMS, MANIFOLD LETTER BOOKS, CHECK BOOKS &c., &c., i'w cael yn y modd GOREU ?. FR??rA.F, yn 1 i i "■ v n ?3?' ??nj ?? M  ??.? ? ? 6? ? ? R? I t "}: n f i ???'??????a REGISTRY OFFICE. DYMUNA MRS. O. PIERCE, DDRAIG GOCH TEMPERANCE, Church Street, Blaenau Ffestiniog, hysbysu ei bod wedi cym- eryd drosodd fusnes Cofrestru Morwynion a gerid yn mlaen gan Mrs. Evans, Melbourne House, Church Street. Mae Mrs. Evans yn ymneillduo o'r busnes, ac wedi ei gyflwyno i Mrs. Pierce. Hyderit allu rhoddi yr un bodd- lonrwydd ac a gafwyd yn y gorphenol, ac sicrheir cefnogaeth gyffredinol trwy hyny, Ymofyner yn bersonol neu trwy lythyr a MRS. PIERCE, Ddraig Goch Temperance, Church Street, Bl. Ffestiniog. ?  ?X?-?  K?? ??.iC?.O-?'x g )C?-<3  X=?—a  E? f • LIVERPOOL. ■ i I Mbl HUGH JONES 1 I ?f????")! ??° SON, Bangor HOUSE, •  r c: "r, ç'nTTPE T I 3 AND *5, ST. R IUL'S ?Q.UARE. A ?? WERTHIR TOCYNAU (Single a EST- t ?' VT URN) YN MHCB dosbarth gyda'r ¥ gwahanol LIOELLWI o AGERLONGAU i'r Unol G ? Dalaethau, CANADA, South America, S. ? ? Africa, Awstral?, PATAGONIA, ac i bob X parth O'R byd am y pns?u tool??f. I I Gwerthir hefyd Inland Tickets gyda'r ? A ■ g?Nahano? KEII FFYRDD i BOB PARTH ?m y H W telerau RHATAF RHODDWN Reduced R%te 9 I RAILWAY ORDER I bob un o'n PasBêngers I B o'r Blaenau YMA, BYDDWN YN cvfi?rfodein H 7 PASSENGERS ar eu glaniad yn y Station ■ • yma GOFALWA &m eu Luggage, a deuwn 7 f GYDA HWY ar fwrdd YR AGERLOUG yn mha 1 ? un y byddant wedi penderfynu hwyUa A ¥ I'W Berthio yn y modd mwyaf BODDHSOL J A a CHYSURUS yn Y r adran goreu o'r Hong, ■ ar y dirnod HWYLIO. Y sgrifenwch AIR a chewch gyda throad £W I y POST restr o'r gwahanol HwyHadaa, ya J 4 nghyda'r Farea. A Pob hwylusdod. Ystorfa rhad AT J gadw Luggage. I A Mae'r cyfeiriad uchod yn He cysurus, t @ rhosymol, a chan,I*a i ym-,?elw yr ? dref. ?<?  ..c:rc&:c-oN NtynvfGfo GB»&QH tecft Heb ddim Pimples, Doluriau, Ysfa, Brychau, Toriad Allan, Scurvy, Penddu- ynod, Eczema. SARZINE | At S?O?D ? BMM y ?F?r??'?' J Gwaed. Is 112C a 2s 6c y botel. Gan bob Druggist, neu oddiwrth y Perch- enog (3c yn ychwanegol)— HUGH DA VIES, Machynlleth. BRYSIWCH I geisio potelaid gan y Fferyllydd nesaf atocb, cyn i'r Anwyd fyned yn waeth. Coflwssts. COUGH MIXTURE HUGH DAVIES, Machynlleth. il3\n. a ?. 9c. y botel. g DAVIES'S COUGH MIXTURE At Beswch, 5 DAVIES'S COUGH MIXTURE Anwyd, 8 DAVIES'S COUGH MIXTURE Asthma, DAVIES'S COUGH MIXTURE Bronchitis, J! DAVIES'S COUGH MIXTURE Pas. Crygni, 5 DAVIES'S COUGH MIXTURE Influenza. SswEffigWffWllBWlllBIJIIHMIMu Miiwww i man iifaBaBWBTO^^ INFLUENZA. -Ysgrifeiia y Parch. E. W. Davies, Ton, Pentre, yn ddiweddar Gallaf ddwyn tystiolaeth glir i boblogrwydd mawr Hugh Davies's Cough Mixture, ac i dderbyniad lies neillduol fel siaradwr cyhoeddus oddiwrth ddefnyddiad o hono, ac hefyd i'w werth yr adeg hon gyda'r haint Influenza." Os gofynwch am Davies's Cough Mixture mynwch ei gael. Y mae rhai diegwyddor yn cymhell pethau eraill mwy proffidiol. DAVIES'S T'l- .TLC; ANTIBILIOUS ydyw y rhai mwyaf diogel at Rwyiaeid gweithieut yn esmwyth, yn sier. ac heb boen. Os ydych ya metlxil nrweithio, methu bwyta, methn treniio bwyd, poen yn y cfin, poea yu yr ystumog, bias drvvg ar ygsnaa.yn diiiysbryd a dig%loa, cyrasrwoh dose o'r Pills yma bob yn ail no3. Diogftl i bob oed a rbyw. 134o y boos gan bob D;:llggist.-fIUGH DAVIES, Ohembt, Mt\.chyn- lldh. CASH ACCOMMODATION. 10 TO ,.0000 ON THESE TERMS. £ I S D- 10 REPAY 11 5 0 I 15 16 7 6 | 20 22 10 0 j 30 33 is .0 I :6 C p 1101" r 200 225 0 0 £ £ S. P 4CO repay 450 0 0 562 10 Q 500 „ 562 10 0 .700 785 10 Q 900 1012 10 0 1000 1125 0 0 cs re.} 'red. v V J AC Kb ON, ? ■ FI'outh Grcve, [ 70, Plymouth Grove, MANCHESTER. ? Letters receive prcmpt attention.

Y SEREN. III

YR EIRA CYNTAF ELENI. I

Y BWTHYN TO BRWYN. I

CYFLWYNEDIG I

CAPEL CYMRAEG (M.C.) ELDON,I…

? - - -e s- -y ------------r…