Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

. -- - - I .--Llofruddio Babanod.…

Advertising

Cyfarfod Misol Gorllewin Meirionydd.

News
Cite
Share

Cyfarfod Misol Gorllewin Meirion- ydd. Cynhaliwyd yr uchod ddydd Llun a dydd Mawrth, yn Pennal. Llywyddid gan y Parch. John Davies, Bontddu, yn absenoldeb y Parch. Trefor Evans, Llwyngwril. Treuliwyd y rhan fwyaf o gyfai fod y boreu i wrando hanes yr achos yn y lie. Arweiniwyd gyda phrofiad y swyddogion gan y Parch. Richard Evans, Harlech, a holwyd i hanes yr achos gan Mr. Edward Jones, Corris. Yna derbyniwyd Mri. John Ashley a Hugh Barrow-Evans yn aelodau o'r Cyfarfod Misol, fel swyddogion o eglwys Seisnig Abermaw. Cymerwyd rhan yn eu der- byniad gan y Parchn. John Lewis, Aberdyfi; R. R. Williams, M.A., Towyn, a Richard Ed- wards, Cemaes. Caed adroddiad yr ymwelwyr ag eglwysi Bryncrug, Towyn, ac Aberdyfi. Cyflwynwyd adroddiad cvfarfod dosparth Dy- j ffryn o'r materion at y fi ?yddyn nesaf. Pen- odwyd y Parch. John Davies yn drysorydd, a'r Parch. Wm. Griffith M.A., Talsarnau, yn ys- grifenydd, tysteb y Parch Thomas Levi. Caed anercbiad rhagorol gan y Parch John Williams, B.A., Wrecsam, ar y genadaeth gartrefol. Pasiwyd i ofyn caniatad y G ymdeithasfa i eg- lwys Nazareth i werthu yr hen ysgoldy. Cy- flwynodd y Parch Hugh Ellis adroddiad y pwyllgor fu yn ymchwilio i achos brawd o bregethwr, a phasiwyd nas gellid mwyach ei ystyried yn bregethwr. Hysbyswyd fod eg- lwysi Llanbedr a'r Gwynfryn wedi rhoddi galwad i'r Parch Theophilus Lewis, Dolgellau, yn weinidog. Nodwyd i bregethu nos Lun a dydd Mawrth: Y Parchn. D. Hoslcins, M.A., E. Afonwy Williams, Abermaw; D. Hughes, Trawsfynydd R. T. Owen, Aberllefeni; Thos. Hughes, B.A., Rhiw; Joseph Jenkins, a Rich- ard Morris, B.D. vwwvwv/wwwwwvwvvvvw

[No title]

.BRAWDLYS GOGLEDD CYMRU.I

Gwarcheidwaid mewn Helbul.I

Y Chwarelwr: ei Ragoriaethau,…

Mr. J. Prydderch Williams…

IYmchwiliad Bwrdd Masnach…

IO'R _PEDWAR -CWR.'

I FOOTBALL.

PENRHYNDEUDRAETH.

RHOS AR CYLCH.