Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

CYMORTH FI. I

- LLINELLAU AR BRIODAS I

A- - ER COF I.I

(4!h ....COFION CYFAILLI

[No title]

ARDDANGHOSFA AMAETHYDDOLI…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ARDDANGHOSFA AMAETHYDDOL I PENMACHNO. Cynhaliwyd yr uchod ddydd Sadwrn, yr hon, yn yr ystyr uchaf, a droes allan yn llwyddiant mawr, ond yr hin drwy gydol y dydd mor anffafriol, fel mai prin y gallesid disgwyl iddi gael mwy o gefnogaeth gan y gwyddfodolion nag a gafodd. Gweithiodd y pwyllgor yn dda, a'r Swyddogion oeddynt:— Llywydd, H. Humphreys, Ysw., Blaenau Ffestiniog Is-lywyddion, Mri. W. H. Jones, Gwern Howell, a Griffith Roberts, Eidda j Fawr; Cadeirydd y Pwvllgor, Parch. Ben. Jones, Rheithordy; Is-gadeirydd, Mr. J. Grif-j fith Evans, Chwarel Rhiw Fachno Trysorydd Mr. John Richards, Park Hill; a'r Ysgrifen- ydd gweithgar a medrns oedd Mr. J. R. Wil- liams, Plas Derwen. Y Beirniaid oeddynt Ceffylau Trymion, Mr. R. Ellis, Bryn Pin, Tynygroes, Talycafn; Ceffylau Ysgeifn, Mr. Henry Parry, Glan'rafon, Pontrhug, Caernar- fon; Gwartheg, Mri. William Jones, The Hand, Llanrwst, a John Owens, Gwernlas, Corwen; Defaid, Mri. Samuel Evans, Fforest, Llansannan, a John Williams, Llewesog, Llan- rhaiadr Ymenyn ac Wyau, Miss E. Ellis, Ty- mawr, Cerrigydruidion, a Miss Roberts, Clust- y-blaid, Cerrigydruidion Tyllu a Hollti, Mri. H. Humphreys, Blaenau Ffestiniog, a Owen Williams, Plas Glasgwm, Penmachno: Rhed- egfeydd, Mri. H. Humphreys, H. J. W. Wat- ling, U.H., a E. Davies-Jones, Llanrwst, a James Bain, Edinburgh. Dyfarnwyd y gwob- rwyon fel y canlyn:- CEFFYLAU (AGORED). Gwedd Amaethyddol. 1, W JLloyd Thomas, Bryniau Brithion, Pentrefoelas; 2, Evan Roberts, Bryn, Nebo, Llanrwst. Cetfyl neu Gaseg Amaethyddol. 1, W. Ll. Thomas, Bryniau Brithion, Pentrefoelas 2, Robert Williams, Hendre Wen, Llanrwst. Eto, o dan 3 blwydd oed. 1, W. Lloyd Thomas, Pentrefoelas; 2, Evan Roberts, Bryn, Nebo, Llanrwst. Eto, dan 2 flwydd. 1, W. Lloyd Thomas, Pentrefoelas; 2, Evan Roberts, Nebo, Llan- rwst. Ceffyl neu Gaseg .-dros 14 dyrnfedd, at harnes neu gyfrwy. 1, David Roberts, Ael- ydon, Penmachno; 2, Hugh Roberts, Cae Melwr, Llanrwst. Eto, 13 dyrnfedd ac heb fod dros 14 dyrn- fedd. William Pierce, Bodafon, Penmachno 2, David Roberts, Aelydon. Merlyn neu Ferlen 12 dyrnfedd ac heb fod dros 13 dyrnfedd. 1, W. H. Jones, Gwern- howel, Ysbytty; 2, William Pritchard, Bryn, Crug, Penmachno. Merlen Mynydd dan 12 dyrnfedd. 1, Wil- liam Pritchard, Bryn Crug, Penmachno 2, David Evans, Penygroes, Penmachno. "Turnout." 1, Hugh Roberts, Cae Melwr, Llanrwst; 2, David Roberts, Aelydon, Pen- machno. Teithio cyflymaf. 1, W. G. Williams, Hafod Llan, Beddgelert; 2, A. P. Williams, Ffridd Bangor. Rhedegfa Merlod, heb fod dros 14 dyrnfedd. 1, O. E. Morris, Dugoed, Penmachno; 2, William Pritchard, Bryn Crug, Penmachno. CEFFYLAU (CYFYNGEDIG I GYLCH Y SHOW) Am y Wedd oreu, Amaethyddol. 1, W. Ll. Thomas, Pentrefoelas 2, Evan Roberts, Nebo, Llanrwst. Am y Ceffyl neu Gaseg oreu, Amaethyddol. Nis gall yr enillydd yn Class 12 gymeryd mwy nag un Prize yn y Class hwn. 1, W. Lloyd Thomas, Pentrefoelas 2, Evan Roberts, Nebo, Llanrwst. Am y Gaseg a'r Cyw, eto. 1, W. Lloyd Thomas, lpentrefoelas 2, John Hughes, Cerrig- gellwm Isa, Ysbytty. Am yr Ebol neu Eboles dan 3 bwydd, eto. 1, W. Lloyd Thomas, Pentrefoelas 2, Evan Roberts, Nebo, Llanrwst. Am yr Ebol neu Eboles dan 2 flwydd oed, eto. 1, W. Lloyd Thomas, Pentrefoelas 2, Evan Roberts, Nebo, Llanrwst. Am y Cyw Sugno goreu yn y Show, 1, W. Lloyd Thomas, Bryniau Brithion, Pentrefoelas; 2, John Edwards, Dylasa Ucha, Penmachno. Am y Ceffyl neu Gaseg 14 deyrnfedd ac ucnoa, yn gymwys i gyirwy neu narness, i, u. Roberts, Aelydon, Penmachno: 2. W. H. Jones, Gwernhowel, Ysbytty. Am y Merlyn neu Ferlen 12J deyrnfedd a than 14, 1, William Pierce, Bodafon, Pen- machno 2, D. Roberts, Aelydon. Merlyn neu Ferlen 11 deyrnfedd a than 12J, 1, William Pritchard, Bryn Crug, Penmachno; 2, J. 0. Jones, Aneddle, Llanrwst. Am yr Ystalwyn Mynydd goreu heb fod dros 11 hands. 1, William Pritchard, Bryn Crug; 2, David Evans, Penygroes. Am y Merlyn (Dysbaedd) neu Ferlen heb fod dros 11 hands. 1, William Pritchard, Bryn ?rtug; 2, David Evans, Penygroes. Am y Ferlen a'r Cyw Fynyddig heb fod dros 11 hands. 1, O. E. Morris, Dugoed, Penmachno; 2, William Pritchard, Bryn Rhug. Cyw goreu o Young Denmark II," Mr. Peter Goodwin, LIawr Ynys, Bettwsycoed. 1, John Jones, Fedw Deg, Penmachno. Gwobr arbenig gan Mr. E. Lloyd Jones, Ironmonger, Llanrwst, am y Ceffyl Ysgafn goreu yn yr arddangosfa, D. Roberts, Aelydon. Eto, gan Mr. Tudor Williams, Ironmonger, Llanrwst, am y Ceffyl neu Gaseg Amaethyddol oreu yn yr Arddangosfa, W. Lloyd Thomas, Ysbytty. G \v DJ'T-TT'"G GWARTHEG (AGORED ) Am y Fmvch Fhth neu Gyflo. 1 a 2, W. H. Jones, Gwernbowel, Ysbytty, Heifer o dan 2 blwydd. 1, Herbert Hughes, Etwydene, Llanrwst; 2, J. G. Evans, Ty Gwyn, Llanrwst: 3, William Williams, "arregvblaidd, ys 'Eto/ dM 2 n- 1 j G. Ev?s, xy iloLja Roberts, Cae'r G iLlfi Pn • ;q T-' „ ics, Eiv/yJeny, Licuir-.vst, Eto, 2, flwydd a than 3 blwydd. 1, J. G. Evans, Ty Gwyn, Llanrwst. GWARTHEG (CYFYNCEDIGI GYLCH Y SHOW) Am y Tarw dwy flwydd ac uchod goreu. 1, T. H. Jones, Maesmerddyn, Pentrefoelas; 2, R. H. Williams, Park, Penmachno. Am y Tarw o dan ddwy flwydd oed goreu. 1, O. E, Morris, Dugoed. Am y LIo goreu dan flwydd oed. 1, Pierce Pritchard, Blaen Glasgwm; 2, Richard Thomas, Blaenddol; 3. Marc Owen, Tynew- ydd Ucha. Am y Fuwch Flith neu Gyflo Gymreig. 1, a 2, W. H. Jones, Gwernhowel, Ysbytty. Am y Fuwch Flith neu Gyflo o unrhyw frid arall. 1, W. H. Jones, Gwernhowel, Ysbytty 2, Richard Thomas, Blaenddol 3, John E. Roberts, Henrhiw Ucha', Penmachno. Am yr Heffer Gymreig ddwy flwydd, a than dairoed. 1, William Williams, Carregyblaidd, Ysbytty; 2, W. H. Jones, Gwernhowel, Ysbytty; 3, R. H. Williams, Pare, Penmach- no. Am yr Heffer Gymreig blwydd a than ddwy flwydd oed. 1, John Pugh Jones, Carrog Terrace; 2, W. H. Jones, Gwernhowel, Ysbytty 3, Richard Thomas, Blaenddol, Pen- machno. Gwobr arbenig, gan Mr. E. Lloyd Jones, Ironmonger, Llanrwst, am y goreu yn Nosbarth y Gwartheg (cyfyngedig), W. H. Jones, Gwern- howell. DEFAID (Agored), Hwrdd uymreig. 1, W. Lloyd Jones, Bryniau Brithion 2, David Roberts, Aelydon, Penmachno. Oen Hwrdd Cymreig. 1, David Roberts, Aelydon, Penmachno 2, W. H. Jones, Gwern- howel, Ysbytty. Tair Famog Gymreig, 1. John Williams, Trofarth Farm, Llangerniew 2, John P. Thomas, Pandy Mills, Penmachno. Tri Oen Benyw, 1, David Roberts, Aelydon; 2, John Evans, Trofarth, Llangerniew. DEFAID (CYFYNGEDIG I GYLCH Y SHOW), —Myharen Gymreig, 1, W. Lloyd Thomas, Bryniau Brithion, Pentrefoelus 2, W. H. Jones, Gwernhowell. Am yr Oen Myharen Cymreig, 1 ac 2, W.H. Jones, Gwernhowell. Am y tair o Famogiaid Cymreig goreu. 1, O. E. Morris, Dugoed, Penmachno 2, Owen Williams, Pias Glasgwm, Penmachno. Am y tair Oen Fanyw Cymreig goreu. 1, O. E. Morris, Dugoed, Penmachno 2, Pierce Pritchard, Blaen Glasgwm, Penmachno. Am y tair o FyIlt Cymreig goreu. 1, Owen Williams, Plas Glasgwm, Penmachno. Gwobr arbenig gan Mri. Hughes & Burrows, Ironmongers, Llanrwst, am yr Hwrdd neu Oen Hwrdd goreu yn y dosbarth cyfyngedig, W. H. Jones, Gwernhowell. AMRY WI AETH, Am y Pwys Ymenyn Ffres goreu wedi ei wneyd yn y dull newydd. 1, John Hughes, Cerrig-gellgwm Isa, Ysbytty; Mrs. Jones, Hafod Ifan, Ysbytty. Eto, hen ddull, 1, Annie Jones, Foel Ewig- fynydd, Penmachno; 2, Sarah A. Evans, Upper Mills, do. Ymenyn Llestr, heb fod dan 20 pwys, 1, John Hughes, Cerrig-gellgwm, Ysbytty: 2, Mrs. Mary Roberts, Park, Penmachno. Am yr Haner Dwsin o Wyau lliwiedig, 1, Mrs. Roberts, Park, Penmachno; 2, Mrs. Davies, Tyddyngethin, Penmachno. Etto, gwynion. 1, Thomas Williams, Ty- nantybeddau, Ffestiniog; 2, Mrs. Roberts, Park Farm, Penmachno. TYLLU MEWN LLECHFAEN. Yr Ymgeiswyr i ofalu am y Blocks, a phob peth anghenrheidiol, ac nid ydynt i dewio y Blocks yn flaenorol i'r gystadleuaeth. Cystadleuaeth taraw twll troedfedd o ddyfn- der (i fod trwy y Block), gyda Jumper modfedd o bwynt. 1, Cadwaladr Lloyd, Cwm Road, Llywelyn Street; 2, George Lloyd, Carrog Terrace; 3, J. Jones, Llewelyn Street. Am yr hollti goreu Tew Clwt 2t modfedd, gwneyd 18 o lechi 20 x 10. (Agored). 1, Evan Roberts, White Street, Penmachno. Yn yr hwyr" cynhaliwyd Cyngherdd er budd yr Arddangosfa. Gweler y manylion mewn colofn arall.

PWYLLGOR HEDDLU SIRI DDINBYCH.

Advertising