Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YN SROP T i !>: i:} J J t,' -J' t'? 1- i. j í'r r ¡ ;:> f::l A .Â.. ÍIi ItI\ i>Î ø I f1 4\ 11, f'K [; CHEMIST, c\ A) 'n J\ I R'OAO ??J?T?fA?Ts !!n\?M a? PiC),AD, L L R W S 7) Y CEWCH Y COD LIVER OIL ;PURAF A HAWDDAF I'W GYMERYD. H-aner Pint, 10c., J¡':Jint ?s. 6c,, Haner Galwyn 4s 6c. COD B !?F??E? OIL L!ws-!r? ???H!!L GYDA HYPOPHOSPHITES, y Real Stuff 15 3c y Botel Haner PFni. CHILDREN'S TONIC set y darganfyddiad diweddaraf i blant ewaetion. Y feddyginiaeth oreu at fendio plant ar ol y Ftech Goch, neu ar o! unrhyw afiechyd ara! Crytha y nerves, twcha a phura y g\vaed, a chrea gnawd. Mewn poteli Is. a Is 9c., Meat and Malt Wine with 0MFnfne set Gwin adgytnerthol I rai mewn gwendid ar o! anechyd tost 4s Sc y Botel CAwaff. Orange 9Mfntne Wine at godi y stumog a chryfhau y cyfansoddiad, ys 6c y botel. CHEST & n/Ns BALSAM.: Darpanaeth diguro at yr Anwyd, Peswch, Bronchitis, ayr Asthma. 1Dic y botel. Bed Pans, Hot Water Bott/es, Rubber Sheeting, Air Cushions, a phob peth angenrheidiol at wasan- aeth y CFaf. Trwy ein bodar y TELEPHONE gall- uogir ni t gaet unrhyw beth fydd etsieu ar frys, mewn ychydig oriau. At Amaethwyr yr Ardal. UN GAIR i'ch adgoffa mai ymay ewch y Cyffuriau goreu i'ch Amfeihaid, megis POWDER CEFFYLAU, mewn Packets pwys Is yr un 5 am 2s 6c Y mae ein Powder mor adnabyddus erbyn hyn, fet nad oes eisieu dweyd dim i'w ganmol. Embrocation Gwyn (Horse and Cattte). Potel beint Is 6c yr un. Sweet neH Engine Oil mewn Tin yn dal galwyn, 2s 6c yr un. Linseed Oil gofeM Tin Galwyn am 5s 5c. Balls Ceffy/aM 2c. yr un. 7am Is. Hefyd eedwir y Stock fwyaf yn yr Ardal o THORLEY'S FOOD, HAD LLIN OLAN at FEEDIO, CATTLE COD LIVER OIL, PORTHIANT LLOIAU, &c., &c, Gwneir I fyny pob math o RISETTI, yn Onest a cnyda'f Cyffuriau Puraf. Svlw Personal ¡bob Archeb. Cofiv.'ch y Cyfelriad :— j G'lforI!JYf"0 a'r DA'f;.f" Ofb'C:c'' t:t' ¡,; f:J;¡r. v.ç ,M; I 1'" fiev/ydd Y J:¡ 8ta floll Rd. i Lad!ea a?d! Gents' f?? a ? Wa ?S%fsl?t?M?F?? Ladies and Gents' I w 01 N Am Outfitter, i ?s??gBm??? Hatter, '???'o?T-eai -.< a???'a ? ?Hu".s?i??? r. ¡ CENTS' SUITS made to msasHrc n'om 19/6 up. I 0. V Y. J'g SPECIAL PRODUCTION, i The Suit 12GïG1 to I 'Pedeci Fit gnamnteed. Endless choice of Patiems to sdect from. I,. Agent for Barberry Siip=0n and WeatheraH Coat, Christy's Hats and Caps. I !5, CHURCH STREET, BLAENAU J"" -.MIM -J J SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. I Messrs. EDWARDS & WiLUAMS, I' DEMTAL CO., LIMITED, (Diweddar R. Edwards, Dentist, RhyJ a Portmadoc), BOD G W Y NE D D, PORTMADOO, A.ddymunent hysbysu eu bod yn parhau i ymweled yn rheo!s.idd a'r I LIeoedd can!ynol:— Blaenau Ffestiniog-Bob Dydd Uun o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd lau o 3 I hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, [42, High Street, y drws nesaf i Maenofferen Hote!. Llanrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffa;r\ yn nhy Mn. David Jones &: Son, Station Road, gyferbyn a Boars Head, o 11 hyd 5. Pwllheli-Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, 011 hyd 4. Criccleth-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, L!ys Caradog, High Street o Ij! 4-30 hyd 7. Portmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos. Bala-Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street o 11 hyd 4. Dolgeliau ac Abermaw-Trwy appwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. NOTSCE OF REMOVAL. EVANS AND CO., PtHmbers, Ciaziers, & Sanitary Engineers, Having removed from DOLGARREGDDU, to Nos. 41 & 42, CHURCH STREET, Where they are showing a Large Stock of PLUMBING GOODS OF ALL DESCRIPTION. ALSO. A targe stock of CYCLES and ACCESSORIES, PRICES TO SUIT ALL. Sole Agents for Ariel, Royal En6e!d. Rudge-Whitworth. Allday's and Omens', Bradbury and other wellknown Cycles. All the above can be had by Easy Payment, tOs. Monthty. Also REX MOTOR CARS and CYCLES. PETROL always in Stock. MOTE THE ABOVE ADDRESS. IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS &c. HITCHES BROS., PORTMADOC ? supply the Best London Portland C eD1.en t At Remarkably Low Prices. Quotations delivered at any Station for CEMENT and aE BM!!d!Mg Materials given on application. Telegrams ROGUE'S BRC5/' Addysss.-—YNYSTOWYN, PoEtmadoc. t Argrciffwaith, ylrgraffwaith. Fob math o ARGRAFFWAITH ar gyfer CYNGHERDDAU, CYMANFAOEDD CANU, a CHYFARFODYDD o bob natur. Rhoddir Prisiau am Argraffu CY- HOEDDIADAU. CYLCHGRONAU ADRODDIADAU Y CAPELAU, YSTADEGAU CYFUNDEBAU. a LLYFRAU BACH neu FAWR. CARDIAU COFFA. CARDtAU PRIODAS. CARDIAU YMWELED. Yc nghyda IIu o beihau ar gyfer BUSMES, megis BILLHEADS MEMORANDUMS, MANIFOLD LETTER BOOKS, CHECK BOOKS &c., &c., i'w cael yn y modd GOREU a RHATAF. yn ,í ? ? ??t '3 ? t S 9 9 N '? M???? ?? ? ?M?-? ? jiJ ? & ? '? \I ;) ? ?E w 1 <A 9: 1'1 o lA/£: R. PREPARE FOR THE HARVEST {\2< By purchasing the CHEAPEST and BEST HARVi.STING IMPLEMENTS from E. LLOYD JONES, lronmonger and SmpSement Merchant, LLANRWST, Including:— "JOHN W!LLMMS AND SONS" New Mowar "The QMeen." WtLUAMS "A!Stee!" Wheel Rake, both fitted with all the very tatesi Improvements. uOSBORNE and COY'S" Binders Reapers, one and two Horse Mowers Hay, Feeders, Self-dump Horse Rakes. "Martins" Patent Swath Turner, Wood and Steel American Rakes, Drag Rakes Welsh-made Hand Rakes, Scythes, Hay Forks, Cart Rope, etc., etc. Sptendid Assortment of We!sh Tub and End-over-End Churns, Dairy Utensils of every description. "LSsters" Cream Seperat- ors, (14 days free triat." Compare our Quality and Prices. J Price List on Application DtLLADAU NEWYDD. Y mae'r HAF wedi 000, a dymagr adeg gael ? DILLAD NEWYDD, ac os 41' .aI. am sicrhau y Brethynau, Torlad,, alr Gwaith goreor bY deuweh at 'b111 JOSErH: JONES, & SONS, f M/iOM ?Af? MorwfM, k 2, Cromwell St., Bl. rfiBstimioar. Oyflawnder c ddewis o Frethynam, neu pellwch ddod 'r a ch defnyddiam eich hunain. SEE TO YOUR HEMLTM- BY ASKING YOUR GROCER FOR jOliN BELL'S RMLE 5COTCH ¡ O)AT CAKE52 The Purest Food on the Market is ?MM R????Q P4? P ?f??fM f?AT CAKF? ??Fiin DUi?i?? ?Ai.? ??U?.?'al U?i ??iAiL'tj's. ($ I 0 H Jt 'c, 1rI'" I l' 'o- ¡; (, t (,! } t: If See yoM gei JOP7, BELL'S b:am.c os e?h M"' .,r\' \'v I., ;.0.\ J. ? ¥