Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

JK OWEN 0. ROBERTS, lg|i| Monumental Mason '■ Marble, Granite, igl&j and Slate. Mi Estimates and Designs on application. TT CARVING at lowest Prices. Grave Cisterns, ^WP^'WSBL Cisterns. ■ 111,I ESTINIOG SLATE WORKS, Blaenau Festiniog. PIANOFORTE TEACHING. Miss A. E. OWEN-DAVIES, A.R.C.M. (ORGANIST & ACCOMPANIST). Wessons given in Organ, Pianoforte and Harmonium Playing. SOlO Singing, Theory of Music, &c. Pupils prepared for the best EXAMS. ??n "or Engagements f?r. Concerts and EisteddofOdáU.1 TTEI)$ T, PFN R F-!i'pR ?"Fl, T= l ON SATURDAY. I terms on Application to:- I 5, BENAR VIEW, Blaenau Festiniog. The CUNARD STEAM SHIP COMPANY. Oftseengers booked through from Blaenau FestiDiog to all parts 01 i' AMERICA, CANADA, aCt or farther information apply to- Mr. WTLLIAM JONES, Penygroes, maenau Festiniog. At Drigoiion yr Ardal a'r Cylch. Dymunwn hysbysu y bydd pried Fish, Chipped Potatoes, a Green Peas, i'w cael yn BOETH bob Hwyr o 7 hyd 11 O'r gloch yn I, LEEDS. STREET, BLAENAU FFESTINIOG, Heibio Masnachdy Mr. Jonathan Edwards. Hefyd byddwn yn galw gyda FRIED FISH elmr" rhanau o'r Dref yn wythnosol. bo!II.b ae Glanweithdra yn cael ein sylw neillduol bob arnser Yr Athro. J. MORRIS JONES, M.A. W YN Traddodi DARLITH « AR FARDDONIAETH GYMRAEG," YN ??UADD QYNNULL, BLAENAU FFESTINIOG, NOS IAU, HYDREF 3ydd, 1907, DAN NAWDD Y IQYMdelthas Gymraeg. rysau'n agored am 7,. Dechreuir yn brydlon am 7-30. Gwahodd a chroeso i bawb. THE PENMACHNO AGRICULTURAL SOCIETY. THE THIRTEENTH ANNUAL stiow will Pe held at PENMACHNO, Saturday, October 12th, 1907. OPEN CLASSES. Horses, Cattle, Sheep, Butter, Eggs, &c. ENTRIES CLOSE OCTOBER 5th, 1907. SCHEDULES may be had on application to- [Mr. J. R. WILLIAMS, Secretary. AP HflRRI ftP HARRI!! DWY AWR A HANER 0 ADLONIANT: PUR A CHWAETHUS. AIL YMWELIAD YN Y ?Neuadd YN Gynnull, BLAENAU FFESTINIOG, NOS SADWRN A LLUN, MEDI 28ain, a'r 30ain, 1907. Rhaglen lawn, gyda ychwanegiadau dyddorol. CINEMATOGRAPH (LIVING PICTURES), MAGIC LANTERN, DYNWAREDIAETH, TAFLEISIAETH, yn i nghyd a CHANU ac ADRODD. Os da o'r blaen, gwell i yn awr. Mynediad i mewn trwy dalu 1/- a -/6. il At Drigolion Tanygrisiau a'r Amgylchoedd. Dymuna EDWARD HUMPHREYS, CRYDD, PANTYCELYN, Wneyd yn hysbys ei fod wedi cymeryd Ty yn Brynffynon, Tanygrisiau, a bwriada gario MASNACH yn mlaea fel I Trwsiwr Esgidiau a Clogs. Sicrha waith da a gonest am brisiau rhesymol, ac ar y Rhybudd byraf. Bwriada ddechreu DYDD LLUN NESAF. MEDI 16eg, 1907. Sales by Mr. John Parry Jones and Sons. GARREG, LLANFROTHEN. MAE MR. J. PARRY JONES A'l FEIB- ION wedi eu cyfarwyddo i Wertbu ar Auction yn y lie uchod Ddydd SADWRN NESAF, sef yr 28ain. Stcc ardderchog o Wartheg-oddeutu 50 mewn nifer yu cynwys Heffrod a Gwartheg Parod; Dynewid Ebol- ion ac Ebolesi. Yr Auction i ddechreu 1 o'r gloch. Coel fel arferol. PLAS CAPTEN, TRAWSFYNYDD. DDYDD IAU, HYDREF 17, 1907. Yr oil o'r Stoc, Offerynau, &c. TY'NLLYN, TRAWSFYNYDD. I DDYDD MERC HER, H7DREF 23, 1907. I Yr oil o'r Stock, &c. Manylion eto. Am ychwaneg o fanylion ymofyner yn Penlan, Penrhyndeudraeth. List of Sales by Mr. John Davies. PENMACHNO, Nr. BETTWSYCOED. Sale of Valuable Freehold Business Premises known as 11 MACHNO STORES," together with part of the Household Fur- ) niture, and remainder of Stock in Trade. MR. JOHN DAVIES has been instructed by Mrs. Roberts (who is giving up the business) to sell by Public Auction, on Saturday, September 28th., 1907, on the premises, all that Valuable Freehold Shop and House situate and known as MACHNO STORES," PENMACHNO. The Property consist:— GROUND FLOOR :—Large and commodious Shop with double Frontage, Kitchen, Back Kitchen, Scullery, and wide entrance Hall. FIRST FLOUR :—Goodsize Sitting Room, and 3 Bedrooms. OUTSIDE W.C. and Coal House. The property is situated in the best position for business purposes in the populous Vilage and district of Penmachno, and is suitable for any Class of business, and in good state of repairs. Also Part of the FURNITURE and STOCK IN TRADE, Including:—Oak Hall Stand, with bevelled Mirror and Glove Box. Two Chippendale Mahogany Chairs. Mahogany Frame Parlour Suite Hair Seated (7 pieces). Home-made Bookcase. Ciet Frame Pier Frame ditto. Dinning Table. Dark Oak Round Top Table. Bamboo Table. Brass rail Bedstead. Hair and Wool Mattresses. Washstands, Toilet Glass, Chamber Wares, Bentwood Stool, Cane Seated Chair, E. P. Table Candle Stick, Brass Candle Sticks, Copper Kettle, Brass rail Fender, Set Fire Brasses, Fenders, Carpets, Rug, China Crock- ery, &c. Stock in Trade. Brass Counter Scales and Set Brass Weights, Provision Scales with China Plate and Weights (both by Avery & C o., Birmingham), Ornaments, China, Crockery, Glass, Mirrors, Brushes, Trays, Lamps, Enamel Ware, Pictures, Stain and Varnish, &c., to numerous to mention. Sale to commence at 2 p.m., Sharp. Further particulars may be obtained of the Auctioneer, or Messrs. R. O. Jones & Davies, Solicitors, both of Blaenau Festiniog. NEW SHOP, FOURCROSSES, Blaenau Festiniog. Next Monday, September 30th.. 1907. SALE OF SUBSTANTIAL FURNITURE, &c., including:—Old Oak Dresser, Grand Father's CJoçk, Chairs, Tables, Toilet Drawers with glass attached, Marble Top Wasbstand, Gas Cooking Stove, Bedsteads, Mattresses, &c, China, Brushes, &c. Sale at 7 p.m. Terms Cash. NO 8, MAENOFFEREN STREET, Blaenau Festiniog. Sale of Substantial Household Furniture, Sc. MR. JOHN DAVIES has been instructed by Mr. R. Hughes to sell by Public Auction on Saturday, October 5th., 1907, The whole of the Furniture, &c., including :— Mahogany Cheffonier, Regulator Clock. Sofa, Tables, Mantle Mirror, Arm Chairs, Kitchen Chairs, Pictures, Table Lamps, Mail Cart, Mahogany Frame Upholstered Chairs, Steel Top Kitchen Fenders, Iron Stools, Ashpans, Flour Bin, Mangle, Timepiece, Brass Rail Bedsteads, Wire Spring & Straw Mattresses, Flock Beds. Bolsters and Pillows, Child's Cot, Solid Mahogany Wardrobe, 4ft, with bevelled Mirror Door and under drawer, Bedroom Tables, Brass Stair Rods, Ornaments, China, Crockery & Cookery Utensils, &c. Sale at 2 p.m. Terms—CASH. Newborough Arms Hotel, Festiniog. SALE AR ANIFEILIAID, &c. Ganol mis nesaf (Hydref), Manylion"eto. Sale Flynyddol Tylnddol, Tany- 1 grisrau. I Ar WARTHEG, CEFFYLAU, &c. < Diwedd y mis nesaf. Gwahodair hntnes idiwedd v m?,s nesa,f. Gi?;aliocl6ir Ertrie. j b -t J 'r") I. .:J t.' J.jA. List of Sales by Mr. George Hughes. No. 18, MAENOFFEREN. Dydd Sadwrn, Medl 28ain, 1907. ,B Y,DD MR. GEORGE HUGHES yn Gwerthu ar Auction yn y lie uchod, i DODREFN Rhagorol. Manylion i ddilyn. Sales by Messrs. Robert & Rogers Jones, Lianrwst & Colwyn Bay. FRIDAY, September 27th, 1907. GWYTH- J- ERIN ANNUAL SALE. SATURDAY, September 28th, 1907. BRYN- IA MELYNION, TALYBONT, Nr. CONWAY.—On the whole of the Live and Dead Farming Stock, &c., of Mr. William Lloyd (who is leaving). TUESDAY. October 1st, 1907.-BRYN- -L RODYN, TREFRIW. Sale of the Modern and Antique Household Appointments, Excellent Carpets, &c. The property of Mrs. Rawnsley (who is leaving). Catalogues on application. Sale at One o'clock p.m. FRIDAY. October 4th, 1907.-Mr. Evan B. Lloyd, Dolwyddelen. Annual Sale of Welsh Mountain Sheep and Cattle, at the TALYCAFN MART. Sale at One o'clock p.m. MONDAY, October 7th. 1907.-TALY- 1 CAFN MART Periodical Sale of Fat aruT btore Cattle, Fat Lambs, Wethers and Ewes. Wiltshire and Southdown Rams and Ramb Lambs. Sale at 12-30 p.m. WEDNESDAY, October 9th. 1907.-Mr. V" Wm. Williams, Cyffdy, Llanrwst. Annual Sale of Welsh Mountain Sheep and Cattle, at the TALYCAFN MART. Sale at One o'clock p.m. THURSDAY, October 10,1907.-MBENAR," PENMACHNO. Annual Sale of Horses, Cattle, Sheep, Pigs, &c. The Property of Mrs. Evans. Glanaber Hotel, Bettwsycoed. "ETRIDAY 11th, 1907.-PENTREFOELAS. Annual Sale of Horses, Cattle & Sheep. THURSDAY Oct. 17th, 1907. TAN- TRA?LLT & GROESFFORDDLAS FARMS, MAENAN LLANRWST. Highly important Sale of Horses, Cattle, Sheep, Pigs, Grain, Hay & Straw, Implements &c. The property of Mr. Wm. Jones (who is leaving. List of Sales by Messrs. Blackwall, Hayes & Co., Llanrwst. ERSKINE HOTEL YARD, CONWAY. TUESDAY, OCTOBER 1st, 1907. End of the Season. SALE of Coach and Carriage Horses, Cobs and Ponies. Further Entries Solicited. Sale at 12-30 o'clock. GERLAN, ROEWEN. SATURDAY, OCTOBER 5th, 1907. SALE of Live and Dead Farming Stock, Household Furniture, &c., by instructions of Mr. John Hughes (who is leaving). Sale at 12-30. Usual Credit. PENMACHNO. MONDAY, OCTOBER 14th, 1907. FOURTH ANNUAL SALE. Further -L Entries Solicited. Sale at 12-30. CAE'RGRAIG, LLANRWST. TUESDAY, OCTOBER 15th, 1907. SALE. of Dairy and Store Cattle, Fat and Store Sheep and Lambs. Sale at 12-30 o'clock. Usual Credit. Mr. R. G. Humphreys, (RHISIART 0 FADOG), Auctioneer and Valuer, WHITBURN HOUSE, Wynn Road, Biaenau Festiniog, Undertakes the Sale 'c- f Valuation of all PROPERTIES, on reasonable Terms. SALES, WANTS, Ac. WANTED.-Domestic Servant for a small Family from 16 to 17 years of age. Must be a good worker.—Apply, G.O. "Rhedegydd" Office. T OCK-UP SHOP TO LET, situated in the centre of Blaenau Festiniog. Splendid opening for Fish and Green Grocer Business. Reasonable Rent. Apply, ROBERTS, Rhed- egydd Office, Blaenau Ffestiniog. VN EISIAU Bacbgen i ddysgu y Grocery Trade. Anfoner trwy lythyr yn unig a X," RHEDEGYDD Office, BIaenau Ffestiniog. WINNING NUMBERS Draw at Bettwsy- coed 118, 144, 16, 15. 99.-[The above should have appeared last week.] AR w £ RTH YN RHAD.-SHED GOED, ? 11 Hath o hyd, 4 Hath o led. a 9 troed- fedd o uchder, ddim gwaeth na newydd.—Ym- ofyner yn y Swyddfa hon. JT ? 0 WOBR.-Collwyd dydd Sadwm. ? I Medi 14eg, yn ymyl Penrhyndeud- raeth, FOLDING POCKET KODAH CAMERA. gyda llinyn gwyrdd wedi ei gysylltu a'r handl. Ymofyner yn Swyddfa yr Heddgeidwaid, Criccieth. MN SALE.-A GIG with new wheels and shafts just pt in, very strong and dur- able. A bargain.—Apply, G., "Rhedegydd" Office. YN EISIEU.-Lle fel Housekeeper, gan ddynes brofiadol, yn aHuog i wneyd pob gwaith mewn Ty a Fferm. Ymofyner a'r Gymraes, Swyddfa'r Rhedegydd. Ty AR OSOD yn Oakeley Square.—Ym- ofyner a W. Evans, 1 New Market Sq. MACHINE WEU ar Werth.—Gellir gweu Hosannau Ribs a Phlaen. Dim gwaeth na newydd.—Ymofyner a Gwladys, Swyddfa'r Rhedegydd. WT ANTED several active, sober, steady, young men, for outdoor work. Apply at once, to J, Rhedegydd Office. C OLLWYD. -Rhwng Cwmbowydd a Four- crosses, dau Blouse.—Gwobrwyir y sawl ddaw a hwy i Swyddfa'r "Rhedegydd." Bl. Ffestiniog. HYSBYSIAD. BYDD SATE o'r Anifeiliaid Crwydredig yn "CANTREF, PENMACHNO." yn cael ei dangos yn White Horse Inn, Penmach- no, Dydd SADWRN, Hydref 5ed, 1907. THOS. WILLIAMS. White Street, Penmachno. TRETH Y TLODION. riAN fod Cyfrifon y Plwyf yn cael eu gwneyd i fyny ddiwedd y mis hwn, dymunir ar i bawb sydd heb gwblhau eu taliadau wneyd hyny yn ddiffael cyn, neu erbyn NOS LUN NESAF, Medi 30ain, 1907. Y SWYDDOGION PLWYFOL. UNDEB ATHRAWON SIR FEIRIONYDD. CYNHELIR CYFARFODYDD ynglyn a'r uchod Dydd SADWRN NESAF, Medi 28ain, yn Ysgol Uwchraddol y Merched. G wahoddir holl drigolion Blaenau Ffestiniog a'r Cylch i'r Cyfarfod Cyhoeddus gynhelir y Prydnawn am haner awr wedi dau, pryd y ceir anerchiad gan Mr. T. J. WILLIAMS, Bangor, cynrychiolydd Athrawon Ysgolion Dyddiol Gogledd Cymru ar Fwrdd Undeb Cenhedl- aethol yr Athrawon yn Llundain. Disgwylir cynulliad Iluosog. Gwahoddiad cynes i bawb. Yn Shop "Y GLOCH" y ceir y dewisiaoi gcrcu a o bob math o Fancy Goods, Toys i blant, Pictorial Post Ccrds. &c. Tobaeo ¡ o 3c. i fyrty i 7jc. yr Ounce.