Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

BOREU TEG PRIODAS. I

LLINELLAU I NELLIE, I

ADSAIN HIRAETH I

Rheolwyr Ysgol Ganolraddol…

TREFN OEDFAON Y SUL

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

PALESTINA-Y BOBL A'U BYWYD.' Traddodir DARLITH.. ar y tesfcyn uchod yn Hyfrydfa, Manod, Bl. Ffestiniog, NOS FAWRTH, HYDREF laf, 1907, gan y Parch. W. Keinion Thomas, PORT DINORWIC. Cadeirydd:—EVAN T. PRITCKARD, Ysw. Brynawel. REGISTRY OFFICE. DYMUNA MRS. O. PIERCE, DDRAIG GOCH TEMPERANCE, Church Street, Blaenau Ffestiniog, hysbysu ei bod wedi cym- eryd drosodd fusnes Cofrestru Morwynion a gerid yn mlaen gan Mrs. Evans, Melbourne House, Church Street. Mae Mrs. Evans yn ymneillduo o'r busnes, ac wedi ei gyflwyno i Mrs. Pierce. Hyderir allu rhoddi yr un bodd- lonrwydd ac a gafwyd yn y gorphenol, ac y sicrheir cefnogaeth gyffredinol trwy hyny, Ymofyner yn bersonol neu trwy lythyr a MRS. PIERCE, Ddraig Gocli Temperance, Church Street, Bl. Ffestiniog.  -Q  x?-e=  -?-??.'?o?.??.<?c-?-<  )c?  f LIYJEiiPOOI,. | ? W i?i.V???''U?i?.  I sfrJk HMH JONES i 1j;¡;;= n s. t ? ?'' ? Bangor House, À I 3 AND 5, ST. PAUL'S SQUARE. &  WERTHIR Tocynau (Sm?la ? Ret- (7.z urc) yn mhob doebarth gyda'r gwahanol Licailau o Agerlongau i'r Unol § Da1aethau Canada, South Amerioa, S. » ? Africa, Awstralia, Patagonia, ac i bob & partb o'r byd am y prisiau iaQl&L !? H Gwer thir befvd Inland Tickets gyda'r ? ? gwahano! ReiHIyr?d i bob p?rth am v fi ¥ telerau rhataf Rhoddwn Reduced Rate r Railway Order i bob nn o'n Pasu8ners f ? o'r Bla?nau yraa. Byddwn yn cyfarfodein A M' Passengers ar eu glamad yu y Station n ? yma gofalwn sm eu Luggage, a deuwn V gyda hwy ar fwrdd yr Agødong yn mha A ? un y byddant wsdi pencsrfynu hwyho & V iV Berthio ?n y modd mwyaf boddhaol y ? a ehysarus yn radmn goreu o'r !long, kj ? ar y diwrnod hwylio. x ? Ysgrifenw?h air a chewch gyda throad I y post restr c'r gw?ha.DO? HwyHadau, yn | ? nghyda'r F?e?. t, ? Pob Ystorfa rhad at @ ï gadw Lugg?e. V A Mae'r eyfeiriad uchod yn lie cyeurus, A ? rhesymol, a chanolig 1 ymwelwyr a'r J y dref. y j,,¡\;¡¡:-o-c-<C';t,"='- C K '=— Mynwch Graen iach Heb ddim Pimples, Doluriau, Ysfa, Brychau, Toriad Allan, Scurvy, Penddu- ynod, Eczema. SARZ1NE | At C?OOC. BM?o y MFXr?R?.. i Gwaed. Is Ic a 2s 6c y botel. Gan bob Druggist, neu oddiwrth y Perch- enog (3c yn ychwanegol)- HUGH DA VIES, Machynlleth. BR-Y S I WC H ] I geisio potelaid gan y Fferyllydd nesaf atoch, cyn i'r Anwyd fyned yn waeth, Cofiwch m g2?h m m COUGH MIXTURE o w a I AN HUGH DAVIES, Machynlleth. a .98. 9c. y botel. DAVIES'S COLGH AUXTLRE At Beswch, I DAViES'S COUCH MIXTUKE Anwyd, 1 DAVIES'S COUGH MIXTURE Asthma, I DAVŒS'S COL'GH MATURE Bronchitis, l?DDAA?VVIIEESS'IS S CCOO,UGII A] IXTURE Pas. Crygni, | DAVIES'S COUGH MIXTURE lnnnzao IKFLUENZA.—Ysgrifena y Parch E. W. Davies, Ton, Pentre, yn ddiweddar :I Gallai ddwyn tystiolaeth glir i boblogrwydd mawr Hugh Davies's Cough Mixture, ac i dderbyniad lies neillduol fel siaradwr eyhoeddus oddiwrth ddefnyddiad o hono, ac hefyd i'w werth yr adeg hon gyda'r haint Influenza." Os gofynwch am Davies's Cough Mixture nrynwcli ei gael. Y mae rhai diegwyddor yn cymhell pethau eraill mwy proificiioL DAVIES'S TONIC ANIIBILI0US PILLS yly-v y rhai aiwya" diogd :tt Rwymsdd gwci'hieut ?B esmwytih, yB sior. '-ac hd)hodn. Os ydyeli va metliu jrweitbio, methu bwyfca, methn tr?tmo bwyd, poen yn » oern, poca yn yr ystnmo?, bins dcwg &r y g??n?.u, rv iiiiy^h'yd & durk'o-w, cym?fwoh do?e 0'r pm ym bob rn J v.53, "J'o- •' .ob cod a rh; bob Dr?3? — slu-jil DA.V1  temi?.. tnjL- Ucth. O V iAIirC Ladies and Qents' 0. V. JU???y Outfitter, Hatter, Glover and Hosier. GENTS' SUITS made to measure from 19/6 up. 0. V. J'g SPECIAL PRODUCTION, The Suit j 26/6 I to Measure. Perfect Fit guaranteed. Endless choice of Patterns to select from. Agent for Barberry Slfp=0n and Weatherall Coat, Christy's Hats and Caps. 15, CHURCH STREET, BLAENAU FFESTINIOG GWYL GERDDOROL. I EISTEDDFOD GADEIRIOL a CHORONOG COLWYN, a Chystadleuaeth SEiNDYRF PRES yn iVShafaiiwrs Colwyn Bay, DYDD CALAN, 1908. Y BRIF GYSTADLEUAETH GORAWL- Gwobr [3D a Chadair Dderw Hardd i'r Arweinydd. CORAU MEIBION— £ 20 a Choron Arian i'r Arweinydd. Pedwarawd, Deuawdau, Unawdau, ac Adroddiadau, Sc., Sc. Beirniad Cerddorol W. Thomas, Ysw., Treorkey. TESTYNAU (lic druy y Post), oddiwrth- R. JONES, Gwynfor, Colwyn. T. CADWGAX DAVIES, Bethafen, Colwyn. .¡,w, 11 '1\11 ""=" f"™ I 1 B ?W?EWM IBWMEWm FELim ] 9 HYN. Cyn prynu unrhyw O?eryn Cerdd o unrhyw fath anfonwch attaf am Catalogue, a cewch weled nas gallwch brynu yn well mewn unrhyw fan. Cymeraf Hen Offerynau yn rhan- dal am rai Newyddion, a rhoddaf y pris goreu am danynt. Telerau goreu sydd bosibl. J. BOLLOTEN, PkC DT CARLTON I ULr i. o. "OUSE, I I B?MaO?. | "=:= L. gAmJI ASSEMBLY ROOMS, BL. FFESTINIOG. CYNHELIR "NOL CYNGHERDD J2LUSENOL yn y lie uchod, Nos lau, Hydref lOfed, 1907. Cymerir rhan ynddo gan y ROYAL OAKELEY SILVER BAND Madame E. G. Barton-Griffltiis, Caer; Miss Gwladys Glyii Williams, Blaenau; Mr. D. E. Ellis, Cefn Mawr. Yn ystod y Cyngherdd cymer Cystadleuaeth le, pryd y cynygir Gini o Wobr am ddatganu un o'r Unawdau canJynol The Star of Bethlehem (S. Adams), nea Y Mab Afrad- j on (T. Osborne Roberts). Yr enwaa i fyned i l?IW Mr. J. J. Hughes, Brynteg, Wynne's k; reir!' R. uf: (¿)C:.l:i jn/:l Hydrd laf, 1907. | Llywydd—J. LL. JONES (ieu.) Arweinydd— BKYFDIR. Cyfeiiyddes—MISS A. -E,. DAVIES, A.R.C.M. Yr ebv er 1 jones, New Strset, yn ei W anaciiyd y i mewn drwy docynau 2/ 1/ -/6. "? ???     DANEDD I -DA.NEDID I — Bydd — Bydd A ??TC? ;u R. WILLIAMS yn ialu yuiweiiadaa fel y canlyr SLAENAU FFESTINIOG, DYDD LLUN, a DYDD MERCHER, yn GARMON HOUSE. PENRHYNUEUDRAETH ei weled bob DY! IAU yn NHY MRS. aOBEETS.gyterl- ar GREFFIN HOTEL o 1 o'r glocb prydnawn hyd 4-30. PORTMADOC Bob Dydd GWENER o 11 hyd 5 o'r gioch, yu nhy MR. HUGHES, STATIONER 67, High Street. TRAWSFYNYDD, SAOW ftJST laf a'r 3ydd yn mhob mis yn nhy Mr. M. W. MORRIS, Draper, Clifton Housa, o 3 hyd 6 o'r gloch. Hefyd yn LLAN FFESTINIOG, bob 2 a 4 ddydd SADWRN, yn mnob mlSI ya nby Msr. R. E. JONES, Bryo Hoase LLANRWST Bob dydd NlkWRTH a DIWRNOD FFAIR o 1-30 hyd 5, yn nhy MR. LEWIS DAVIES, PARIS HOUSE, STATION ROAD Gosodir mewn Aur, Platinum, Ebonite uu Vulcanite, am brisiau hynod o resytnoi. GWAREfttTIR FIT DDA Tynir neu llenwir dannedd naturiei, gosodir rhai newyddion yn y d ^iiiau diwedd- iraf, a mwyaf ceifyddydol. WILLIAMS. Oarmon House, Olanypwil, BLAENAU PFESTINiOG RATS, MICE, MOLES, COCKROACHES and BEETLES, greedily eat Harrison's Reliable Rat Poison. Cats and dogs will not touch it. Vermin dry up and leave no smell. Prices 6d., Is., 2s. 3d., and 3s. 8d Postage 2d.—G. W. HARRISON, Chemist, 118, Broad Street, Reading. Sold by Chemists. Agent for Blaenau Festiniog J. Lloyd Jones, Chemist. Llanrwst: -A, Parry, Chemist, Station Road. Portmadoc:—Ivor J. Jones, Chemist. Bettwsycoed :—R. Parry. | MPORTANT TO MOTHERS Every i Mother who values the Health and Clean- Imess of her Child shou u,e HARRISOX S •RELIABLE NURSERY POMADE. One ippiioation kills all Nits and Vermin, beautifies Mid strengthens the Hair. In Tins, 4d and 9d. Postage Id.-Gei- W. Harrison, Chemist, LIS, Broad Street, Reading. Agent for Llan- rwst, A. Parry, Chemist, Station Road. Agent for Blaenau Eestiniog, J. Lloyd Jones, The Pharmacy. Agent for Bettwsycoed, R. Parry, Chemist. Agent for Portmadoe, Ivo: J. Jones, Chemist. Cyn rhodcSs <3ich atn yr tsehed, gaSwch i weled em Stoc sydd weris c2yfoc3 i mewn, pa rai s/tjd waUi _eu cyvacsfjiasu gyfer o&cla An y f" rjst&is yn Swyddfa'r » Rhedegycitf."