Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

BOREU TEG PRIODAS. I

LLINELLAU I NELLIE, I

ADSAIN HIRAETH I

Rheolwyr Ysgol Ganolraddol…

News
Cite
Share

Rheolwyr Ysgol Ganolraddol Lianrwst. Prydnawn ddydd Gwener, yn Mhwyllgorfa y Neuadd, cyfarfu y Rheolwyr canlynol; y Parchn. John Morgan, H. Rawson Williams, William Thomas, a'r Mri. W. J. Williams, O. Isgoed Jones, D. J. Williams, a Thomas Griffith (Clerc Cynorthwyol). Etholwyd Mr. Isgoed Jones i'r Gadair gan nad oedd y Cadeirydd na'r Is-gadeirydd yn bresenol. Ar gynygiad Cadeirydd y cyfarfod pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a'r Cadeirydd (Mr. John Roberts, u.H.), yn ngwyneb ei brofedig- aeth o golli ei frawd, Mr. Evan Roberts, Ysbytty Ifan, yr hwn a gleddid y diwrnod hwnw. Cefnogodd y Parch. H. Rawson Wil- liams, a phasiwyd hyny. Anfonodd Mrs. Doyle, Denbigh Street, i hysbysu nad allai dalu am addysg ei geneth i fyned i'r Ysgol Ganolraddol, ac felly yr oedd am ei gadael yn yr Ysgol Eglwysig.- Hysbysodd y Clerc Cynorthwyol nad oedd yn gofyn am gynorthwy at yr hyn enillodd yr eneth.—Pasiwyd i gynyg yr Ysgoloriaeth i'r nesaf ati ar restr yr arholiadau, sef Beneticta Williams, ac os na bydd hi yn ei derbyn, ei bod i'w chynyg i Katie Keats. Methwyd a chydsynio a chais Mr. Henry Barnwell, ysgolfeistr Llangernyw, i ganiatau cynorthwy i'r trydydd bachgen gan fod geneth a mab arall yn cael ysgoloriaeth a Bursary. Gofynai Mr. Elias Hughes, 2, Silyn Square, am gael benthyg llyfrau ysgol i'w fachgen oedd i gael Bursary. Yr oedd ef yn rhy dlawd i allu prynu rhai iddo. Rhoddwyd gair uchel i'r bachgen, a chaniatawyd cais ei dad ar ei ran. Caniatawyd Bursary o bedair punt i George Wood, bachgen Richard Wood, Denbigh Street. Clerc Addysg y Sir a hysbysodd eu bod yn caniatau i'r chwech a ofynasant am gael bod yn Alweryddion (Bursars) i gael eu cais, sef, Lucy Ann Jones, Mary Jane Lewis, Jane Catherine Jones, Dilys Williams, William Frederick Barnwell, a John Glynne Hughes. Nid oedd ond un cais o'r newydd wedi dod i law am gael myned i fyw yn rhif 1 o'r Elusen- dai. Pasiwyd i dderbyn Margaret Williams i mewn, a bod y Pwyllgor Ymweliadol i ym- gyngori yn nghylch mater y matron. Yr oedd cynifer a 23 o ymgeiswyr am y lie o athraw cynorthwyo) Jill yr Ysgol, a rhai o honynt yn rhai llewyrchlps iawn. Wedi darllen y tystiolaethau &c., deWisiwyd Mr. Owen R. Hughes, M.A., Colwyn Bay (gynt o Ffestiniog) i'r lie hwn aeth yn wag trwy ymadawiad Mr. Thomas.

TREFN OEDFAON Y SUL

[No title]

Advertising