Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

NODIADAU íVYTNNOSOL

Oynrychiolydd Llafur ali Gredo.

I" Ffrae Merchecf." !

Callineb Esgob Henffordd.

News
Cite
Share

Callineb Esgob Henffordd. O'r holl Esgobion, Esgob Henffordd (Dr. Percival) ydyw y mwyaf synhwyrol yn ei ymwneyd a chwestiynau cyhoeddus a gwleidyddol. Yr oedd ef fel yr holl esgob- ion yn gwrthwynebu y mesur i gyfreithloni priodas dyn a chwaer ei wraig ymadawedig, ond nid ei resymau ef oedd eu rhesymau hwy. Gwrthwynebent hwy y mesur am ei fod yn cyfreithloni peth sydd yn groes i gyfraith yr Eglwys (canon law) gwrth- wynebai ef y mesur am nad oedd yn barnu y deuai o hono gymaint o fantais ag o an- fantais i gymdeithas. Mae'r Esgobion eraill (fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen y naill ar ol y llall, yn anog y clerigwyr ag y tybir eu bod dan eu hawdurdod i wrthod gweinyddu mewn priodasau o'r fath yma, ond nid felly ygwna Dr. Perciral. Anfonodd at glerigwr yn ei esgobaeth a ysgrifenasai ato i geisio cyfarwyddid lythyr yn yr hwn y cynghora ef a chlerigwyr eraill i weinyddu yn y priodasau hyn yr un ffunud ac mewn priodasau eraill. Hyd y gwyddom efe ydyw yr unig esgob sydd wedi bod yn ddigon synhwyrol i gymeryd yr olwg yma ar y mater-mater nad ydym ni erioed wedi teimlo nemawr ddyddordeb ynddo. Pe buasai callineb Esgob Henffordd gan y cyffredin o'r esgobion buasai yr Eglwys Sefydledig yn fwy ei pharch, yn fwy effeith- iol yn ei gwaith, ac yn hollol rydd oddiwrth y culni a'r yspryd trahaus sydd yn ei hanharddu ac yn ei handwyo hefyd.

Adroddiad Dyddorol. --1

Mordaith gyntaf y " Lusitania."…

—- - ..

ILlythyr o Colorado oddiwrth…

fVVVVVVVVVvVW WV V if •» -…

Advertising