Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

CYNQOR DlNESiG FFESTINIOG.…

Cyngor Dinesig Llanrwst. I

News
Cite
Share

Cyngor Dinesig Llanrwst. Cyfarfu yr aelodau canlynol yn mhwyllgorfa y Neuadd, nos Wener, Mri. William Hughes (Cadeirydd), Dr. W. J. Owen (Is-gadeirydd), J. Rhydwen Jones, Parch. W. Cynwyd Williams, T. Rogers Jones, W. J. Williams, D. J. Williams, W. Griffith Jones, William Davies, R. R. Owen (Clerc), Thomas Hughes (Clerc cynorthwyol), George Wynne (Arolygydd), ac E. M. Jones (Trethgasglydd). Pwyllgor Iechydol. Darllenwyd adroddiad y Pwyllgor yn ar- gymell Nodi y Frechgoch (Measles) fel Clefyd Heintus.—Gan fod y Cyngor mewn angen am gael Manddeddfau newyddion, argymellid penodi Is-bwyllgor i fyned i mewn i'r holl fater a chyflwvno eu hadroddiad i'r Cyngor nesaf. Dewisiwyd y personau canlynol yn Bwyllgor, —Y Cadeirydd, Is-gadeirydd, Cynwyd Wil- liams, J. Rhydwen Jones, a W. J. Williams. Ail-benodi. I Ar gynygiad Dr. Owen, ail benodwyd Dr. Frazer yn Swyddog Meddygol, a Mr. George Wynne yn Arolygydd Iechydol am flwyddyn arall.—Mewn atebiad i un o'r aelodau, dywed- odd y Clerc nad oedd dim wedi dod yn swydd- ogol yn nghylch yr adroddiad a wnaed yn y newyddiaduron fod Dr. Frazer yn myned allan yn Genhadwr. Adroddiad yr Arolygydd. Mr. Wynne a adroddodd nad oedd nemawr ddim wedi ei wneyd i'r Beudai ar ol iddo roddi rhybudd i'r perchenogion yn eu cylch. Bydd- ai y Gwartheg yn cael eu troi i mewn yn fuan, ac yr oedd yn bwysig i'r gwaith gael ei wneyd cyn hyny.—Nid oedd yr un Clefyd Heintus yn y Dosbarth.—Yr oedd Adroddiad manwl gan Mr. Wynne am y geni a'r marw yn y dosbarth yn ystod y flwyddyn, yr hwn oedd yn bur ffafriol. Adroddiad y Casglydd. Yr oedd Mr. Jones wedi casglu o'r Trethi £ 69 19s Oc, o'r Dreth Ddwfr, £ 6 5s Oc. a'r Tollau, £3 3s 3c cyfanswm o £79 6s 3c.—Yr oedd dwy stall yn y Neuadd wedi cael eu rhoddi i fyny.—Sylwodd Mr. D. J. Williams y byddai yn well eu troi yn Faddonau (baths) cyhoeddus na'u gadael yn weigion.—Ystyrid fod gormod o gost wedi ei ddodi ar y lie i wneyd y stalls i feddwl am fyned i gost eto i'w hail wneyd.— Pasiwyd i'r Pwyllgor Arianol gymeryd y mater o dan sylw. Adroddiad y Clerc. I Hysbyswyd gan Mr. R. R. Owen, nad oedd Mr. Thomas Roberts, wedi cael Trwydded i ladd moch yn ei Ladd-dy newydd, gan nad oedd wedi cario allan gyfarwyddiadau Dr. Frazer, er iddo addaw gwneyd hyny. Yr oedd Roberts yn defnyddio y lie ar hyd yr amser er heb gael ei Drwydded.—Pasiwyd i roddi wythnos o amser iddo i wneyd y gwaith, cyn cymeryd cwrs pellach. Ffyrdd. Cydnabyddodd y Cyngor Sirol y llythyrau anfonwyd iddynt yn nghylch y Ffordd wrth y Felin Ucha, ac yn nghylch y Moduriau elent trwy y dref. Gofynent am blaniau, &c., yn nglyn a'r mater olaf.—Clerc, Yr wyf wedi anfon y Planiau a bob manylion. Hwyrach y byddai yn well i mi anfon Ilun y dref iddynt (chwerthin mawr). Byrddau Hysbysebu. Yr oedd y Cyngor Sirol wedi anfon rhybudd- ion yn terfynu tenantiaeth y rhai oeddynt yn dal lie Byrddau Hysbysebu wrth yr Orsaf. Byddai tenantiaeth un yn terfynu yn Ionawr, a thri yn Mehefin. Ysgrifenodd Mr. J. T. Morgan, Llandudno, i hysbysu fod Cwmni Hysbysebu Gogledd Cymru yn foddlawn i gyfarfod dymuniadau y Cyngor, er fod eu Bwrdd yn ol terfynau eu hawl. Symudent ef ychydig yn ol os telir y gost o wneyd hyny.—Mr. W. G. Jones a syl- wodd nad oedd gan y Cyngor hawl i ymyraeth. -Y Clerc, Nag oes. Pe buasai yn adeilad gallasem wneyd hyny."—Pasiwyd i anfon at Mr. John Williams, Dolafon, yn unol ar drafodaeth uchod. Arolygu Tai. Yr Arolygydd Woolam a anfonodd am y manylion yn nglyn a'r gwaith a olygid iddo ef ei wneyd gyda'r gor-lenwi tai yn y dref, yn nghyda'r cyflog a olygid ei dalu. Bu yn Arolygu Tai o'r fath yn Rhuthyn am naw mlynedd.—Pasiwyd i roddi y manylion a geisid, ac i gynyg gini fel tai. Cyfrifon. Cafwyd adroddiad Archwiliwr y cyfrifon, a phasiwyd i'w cyhoeddi yn y Weekly News. Goleuni. Gofynodd Ysgrifenydd y Gwaith Nwy am fanylion yn nghylch pa lampau a ddewisiau y Cyngor i'w cael yn oleu trwy'r nos a phas- iwyd i hysbysu' mai y rhai canlynol,-Bridge Street, Board Schools, Town Hall, Feathers, Top Denbigh Street, Scotland Street, Post Office, a Conway Terrace. Pas. "d "ph-11- y, rr j Pasiwyd i'r Pwyllgor siarad a Mr T. Jones i erfyn arno barhau i Arolygu y Goleuni j Cyhoeddus, a'i gydmbod am ei waith. I Cerbydau Modurol y Great Western. Pasiwyd i anfon cais at Gwmni y Great Western i redeg eu Moduriau o Gonven i Lan- i I rwst. Yr oeddynt yn eu rhedeg yn awr o Gorwen i Bentrefoelas.-Teimlai Mr. Cvnwyd Williams yn sslog iawn yn y mater hwn. Addysg. Hysbysodd Mr. J. E. Humphreys, Clerc Addysg y Dosbarth, fod £ 100 yn cael ei gan- iatau i'r Dosbarth at Addysg Uwchraddol, a bod £ 26 yn cael eu rhoddi o dan reolaeth y Cyngor ar yr amod eu bod hwy yn codi £ 26 atynt trwy dreth i'r perwyl hwnw.-Y Clerc a ddywedodd iddynt gael 1195 y llynedd fel dosbarth, ac i dreth o £27 gael ei chodi.—Ar awgrym y Clerc pasiwvd i ofyn yr Overseers o £ 26. Iechyd y Dosbarth. Adroddodd Dr. Frazer i naw gael eu geni yn Gorphenaf, a bu tri farw. Yr oedd un achos o Wddfglwyf yn ystod y mis.—Cauwyd yr Ysgolion am fis oberwydd y Pas oedd ar y plant.—Mr. D. J. Williams a sylwodd ei fod yn anghyson iawn i gau yr ysgolion dyddiol, a gadael y rhai Sabbothol yn agored tyrai plant at eu gilydd yr un fath yn union. Bu iddynt hwy gau yr Ysgol Sul yn Seion,—Mr. W.1. Williams, Nid oes gorfodaeth gyda'r Ysgolion Sul fel y mae gyda'r Ysgolion Ddyddiol.Mr. D. J. Williams. "Dod y mae yr un fath yn union. Pla y Meinciau. Yr oedd y faingc wrth Goed Caregednyfed wedi ei symud a'r un wrth Bronderw.-Cwynid nad oedd yr un ar gae Plas Isa, wedi ei symud. Bu y Pwyllgor yn ngolwg y tair. Eglurwyd fod y ddwy gyntaf ar le private, tra y mae y Hall ar lwybr y Cyngor.—Pasiwyd i symud y llall hefyd.-Pasiwyd nad oedd yr un o'r meingciau oeddynt yn yr ystorfa i gael eu gosod i fyny yn ystod y gauaf.-Mr. D. J. Williams, Nid aiff neb i eistedd yno y gauaf. Dibyna pwy sydd yn myn'd yno, o ran hyny."

Heddlys Bettwsycoed.

'ICyfarfod Croesawu y Parch.…

Advertising