Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YN 'S T, p ..I -t! t A  D RY I ?Lf!Uf? 1 h?!i!s CHEMIST, STATION ROAn :J i. s ¡¡¡' J. LLRNRWST, Y CEWCH Y I COD LIVER OIL PURAF A HAWDDAF I'W GYMERVD. Haner Pint, tOe., Pint ?s. 5cø, I Haner Galwyn 4s 6c. COD LIVER Oil EMULSION I GYDA HYPOPHOSPHITES, y Real Stuff 7s 3c y Botel Haner Pint. CHILDREN'S TONIC sef y darganfyddlad diweddaraf I blant gwaetion. Y feddyginiaeth creu at fendio piant ar o! y Fiech Goch, neu ar ol unrhyw aflechyd ara! Cryfha y nerves, twcha a phura y gwaed, a chrea gnawd. Mewn poteli Is. a Is 9c. Mea& and Malt Wine with Quinine sef Gwin adgytnertho! i ral mewn gwendid ar ot afiechyd tost 4s Cc y Botel Chwart. Orange Quinine Wine at godi y stumog a chryfhau y cyfansoddiad, is ec y botel. CHEST & LUNG BALSAM." Darpariaeth diguro at yr Anwyd, Peswch, Bronchitis. alr asthma. lc y botel. Bed Pans, Hot Water BottFes, Rubber Sheeting, Air CMsA/ons, a phob peth angenrheidiot at wasan- aeth y C/af. Trwy em bod ar y TELEPHONE gall- uoglr ni gael unrhyw beth fydd eisieu ar frys, mewn ychydig onau. At Amaethwyr yr Ardal. UN GAIR i'ch adgoffa mai yma y ewch y Cyffuriau goreu i'ch AnifeiMaid, megis POWDER CEFFYLAU, mewn Packets pwys Is yr un 5 am 2s 6c Y mae ein Powder mor adnabyddus erbyn hyn, fel nad oes eisieu dweyd dim i'w ganmol. Embrocation Gwyn (Horse and Cattle). Potel beint Is 6c yr un. Sweet neu Engine Oil mewn Tin yn dal galwyn, 2s 6c yr un. Unseed Oil goF'eM Tin Galwyn am 5s 5c. Balls Ceffylau 2c. yr un. 7 am Is. Mefyd cedwir y Stock fwyaf yn yr Ardal o THORLEY'S FOOD, HAD LLIN aLAN at FEEDIO, CATTLE COD LIVER OIL, PORTH fA NT LLOIAU, &c., <&c. Gwneirlfynypobmatho RISETTI, yn Onest a chyda'f Cyffuriau Puraf. SVIW I )DerSol, lo,I ¡bob Arclieb. CoBwch y Cyfeiriad :— G'vfebH1f:: a' r pn4:Jýr; (Jffïc" I J Jt:; ,¡J! y .4. v¡ t.1 ,t"g A ;:l} ;ri :.it'fJ "'=f.J!to;r; :i.t" le\(;¡j;l"D r,J.c;;u"tu,n Ü" j W 95-, 95, HEOL !?ATRRI PORT R-IMADOG. "y ? ???'? *MOW?E Ma.sna.chyddmewn ¡ W ..> ?eyddoria,eth ?c ??eryna,u ? f???" Cerdd o sob na.tnr. Dfwisiad rhagorol bob amser ar taw o PIANOS7 Violins, Anto-Harps, Gramophones, Graphophones, Bhonographs:, &0, Hefyd cedwir Stock helaeth o RECORDSi'r Phonogifaphs a'r GfamophoBes. PESDONEGAU I'W LLOGI AR, DEIJErtAU AHESYMAOL SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. ..Messrs. EDWARDS & W!LL!AMS, DENTAL CO., LIMITED, I (Diweddar ?. Edwards, Dentist, RhyJ a Portmadoc), BODG WY N;EDD, POR TMADOC, A ddymunent hysbysu eu bod yn parhau I ymweied yn rheolaidd a'r L!eoedd canlynol Slaonau Ffestiniog-Bob Dydd Liun o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd lau o 3 hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, [42, High Street, y drws nesaf Maenofferen Hotel. Lianrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (end y dydd Mawrth o ftaen y Ffair), yn nhy Mri. David Jones &: Son, Station Road, gyferbyn a Boars Head, o 11 hyd 5. Pwilheli,-Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o y/ hyd 4. Criccieth-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street, o 4-30 hyd 7. Pop-tmadoe-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos. Ba/a—Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddter, Tegid Street, o 7/hyd4. Dolgellau ac Abermaw- Trwy appwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. NOTICE OF REMOVAL. EVANS AND CO., Plumbers, Ciaziers, & Samtary Engmeers, Having removed from DOLGARREGDDU, to Nos. 41 & 42, CHURCH STREET, Where they are showing a Large Stock of PLUMB!NG GOODS OF ALL DESCR!PT!ON. ALSO. A large stock of CYCLES and ACCESSORIES, PRICES TO SUIT ALL. Sole Agents for Ariel, Royal Enfield, Rudge-Wbitworth. Allday's and Onions', Bradbury and other wellknown Cycles. All the above can be had by Easy Payment, 10s. Monthly. Also REX MOTOR CAGS and CYCLES. PETROL always in Stock. NOTE THE ABOVE ADDRESS. IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS &c. HUGHES BROS., PORTMADOC su pply the Best London Portland ? ? ?'M???'M?'? e ine t At Remarkably Low Prices. kA Quotaiions delivered at any Station for CEMENT and aHE\ÆUd6ng Ma,terials given on application, T ? ?.?:i. HcGHES BROS/' Ponmadc .\d,Le3s:,u'l'NYS'TOWYN, Portmadoc. ArSritffwaith. ylrgraffwaith. Fob math o ARGRAFFWAITH ar gyfer CYNGHERDDAU, CYMANFAOEDD CANU, a CHYFARFODYDD o bob natur. Rhoddir Prisiau am Argraffu CY- HOEDDIADAU, CYLCHGRONAU ApRODDIADAU Y CAPELAU, YSTADEGAU CYFUNDEBAU, a LLYFRAU BACH neu FAWR. CARDIAU COFFA. CARDIAU PRIODAS. CARDIAU YMWELED. Yn ngbyda llu o bethau ar gyfer BUSMES, megis BILLHEADS MEMORANDUMS, MANIFOLD LETTER BOOKS, CHECK BOOKS &c., &c., i'w cael yn y modd GOREU a RHATAF, yn Swyddfa'r L Cd' d d 'eSv <" I I.J ¡i¡!!î 11' ¡ ,I THE OSBORNE N9i J1lJMJ£R. Jfii.T'7i1 PREPARE FOR THE HARVEST.. By purchasing the CHEAPEST and BEST HARVESTtMG tMPLEMEMTS from E. LLOYD JONES, tronmonger and Implement Merchant, LLANRWST, Including:— "JOHN WtLLtAMS AND SONS" New Mower "The Queer: W!LL!AMS "AH-Steet" Whee) Rake, both fitted with all the \lery latest improvements. 'OSe,ORNE and COY'S" Binders Reapers, one and two Horse Mowers Hay, Fedders, Self-dump Horse Rakes. "Marttns" Patent S??j Turner, Wood and Steel American Rakes, Dra?? RaXog We!sh-m&de Hand Raiccst Scythes, Hay ForHs, C? Rope, etc., etc. Sptendid Assortment Of Welsh Tub and End-over,F:, ,Cl Churns, Dairy UtensilS Of every description. "Listers" Cream SeperÆJ.t.. ors, (14 days free trial." Compare our Quality and Prices- Price List on ApP lca DtLLADAU NEWYDD. Y maelr MF wedi DOD, a dymalr adeg gael DILLAD NEWYDD, ac os am sicrhau y Brethynau, Toriad, aIr Gwaith gore", deuweh at JOSEPH JONES, & SONS, t TAILORS AND ciom/MS, 2, Cromwell St., BL Ffestiøiol' Cyfiawnder 0 ddewis c Frethynam, neu oellwch ddod a'ch defnyddiau eich hunain. SEE TO YOUR HEALTPP BY ASKING YOUR GROCER FOR jOliN BELL5 RALE 5COTCH OikT CAKES. The Purest Food on the Market is JOHN BELL'S RALE SCOTCH OAT CAKES. See you get JOHN BELL'S M&me on Packet.