Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

ARDDAMGOSFA ARDDWROL I PENMACHNO.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ARDDAMGOSFA ARDDWROL I PENMACHNO. Cynhaliwyd y 13eg Arddangosfa Arddwrol Cymdeithas Arddwrol Penmachno, ddydd Sadwrn diweddaf, a throes allan yn llwyddiant perffaii-h. Er na bu ambell un arferai a bod yn Hawn selgyda'r Arddangosfa mor gefnogol iddi eleni ag yr arferant a bod, eto, trwy weithgar- wch diflino Mr. T. R. Jones, Moss Hill, a'i gynorthwywr ffyddlon, Mr. W. P. Roberts, cadwyd yr Arddangosfa yn ei hurddas a'i bri. Llongyfarchwn y Pwyllgor ar eu llwyddiant, as anogwn hwy i ddal gafael yn eu gwaith yn ngwyneb pob rhwystrau ac anfanteision. Yr Oedd ansawdd y nwyddau ddangoswyd eleni yn hafal a gafwyd yn y blynyddoedd a basiodd ag ystyried mor hynod o anffafriol a fu'r tywydd L hyd yr haf. Y Swyddogion eleni oeddynt- tywydd, Mr. E. C. Buxton, U.H., Bettws-y- coed; Is-iywydd, MrO. E. Parry, Dolwyddelen. 13eirniaid Ffrwythau a Blodau, Mr. T. N. Jackie, Voelas Hall. Mel, Mr. S. Challinor, pettws-y-coed. Adar, Mr. W. C. Roberts. Liandudno. Trysorydd, Mr. E. Jones-Owen, "•H., N. & S. W. Bank, Llanrwst. Ysgrifen- yddion anrhydeddus, Mri. T. R. Jones, a W. r Roberts. Dyfarnwyd y gwobrwyon eleni e] y canlyn:- LLYSIAU (DOSBEIRTH AGORED). Pfa mewn Cwallod. 1, E. H. Roberts, White Street, Penmachno 2, A. Pettigrew, John Street, eto. L Eto, byrion. 1, C. Roberts, Plas Isa, Lianrwst. Eto, ffrengig. 1, C. Roberts, Plas Isa, T llanrwst. r Bresych ychain. 1, e1-, Roberts, Plas Isa, anrwst; 2, E. H. Roberts. White Street. 1? Maip. la 2, G. Davies, London House, enmachno. G Celery. 1, A. Pettigrew, John Street; 2, ■ Davies, London House. 2 Cenin. 1, G. Davies, London House; C. Roberts. Plas Isa. Wynwyn Gauaf. 1, C. Roberts, Plas Isa; 2, George Pettigrew, Bryn Derwen, Pen- "'?chno. Panas (Parsnips). 1, G. Davies, London ouse; 2. C. Roberts, Plas Isa.  PYs mewn cwallod. 1, R. Jones, Pant j I?*0! Llanbedr; 2, G. Davies, London oUse; 3. E. H. Roberts, White Street. ?Casg 'iaA o Hysiau. 1, C. Roberts. Plas ?. Llnrst; 2, G. Davies. London House, rnachno. FFRWYTHAU (AGORED). Afalau Ancwyn (Desert). 1, C. Roberts, as Isa, Llanrwst; 2, George Pettigrew, ryn Derwen, Llanrwst. cn Afalau Cegin. 1, Abel Davies, Bettws-y- COed 2. C. Roberts, Plas Isa, Llanrwst. 2 Eirin. 1, C. Roberts, Plas Isa, Llanrwst; 2 George Pettigrew, eto. BLODEU (AGORED). » Asters. 1, C. Roberts, Plas Isa; 2, Mrs. CInes, Rectory, Penmachno. Eto dwbl. George Pettigrew, Llanrwst. iJfgonia, (Tuberous). 1, C. Roberts, Plas 2, J. E, Humphreys, Llanrwst. e ynen. 1, J. E. Humphreys, Llanrwst T. Jones, Moss Hill, Penmachno. «!eranium. 1, J. E. Humphreys, Llanrwst; 2 R. Jones, Moss Hill. j Rhosynau. 1, C. Roberts, Plas Isa, Llan- j st; 2. George Pettigrew, Llanrwst. rwSweet Peas. 1. C. Roberts, Plas Isa, Llan- st; 2. J. E. Humphreys, Llanrwst. ]0 CasgIiad 0 Flodau wedi eu tori. 1, T. R. Junes. Moss Hill; J. E. Humphreys. Llanrwst. LLYSIAU (LLEOL). ?Bt. 1 a 2. G. Davies, London House. ?esych gardd. 1. Cadr. Lloyd. Cwm tQ Luke Culling, Machno View; 3. E. H. berts, White street. tto. cochion. 1. E. H. Roberts, White 1¡eet; 2. T. R. Jones. Moss Hill; 3, Oswald tvans. John street. U Aoron. ?' G. Davies, London House; 2. b' a. Roberts. White street; 3, T. R. Jones, ]l OSS ?iu- ??od-fresycb. 1, G Davies, London House; 2 'f R- Jones, Moss Hill. 2 t?? ttuce. 1, Rich. Thomas, Blaen Ddol; ? ()Wen Jones, Ty'n Ddol. ?. ywyn, gauaf. 1, G. Davies, London Penmachno. ???s. hirgrwn. 1 ac 2. E. H. Roberts. lte s?reeet i Penmachno; 3, David Thomas, ^aen.eto. pto ..crynion. 1 a 3. G. Davies. London straff' ?nmachno 2, E. H. Roberts, White eeo. I I 2 Shaiiot?;. 1, E. H. Roberts, White street; 2, • Davies, London house. ml;u P' gwynion. 1, Edward Jones, Peny- ffliad ?ntnachno; 2, G. Davies, London ho "Be. ?°' Eto ?etynion. l, Cadwaladr Lloyd, Cwm ?"?°?o; 2, Rev. Ben. Jones, The ory, eto. hub b. 1. Rev. Ben Jones, Rectory; 2, B:.?*?erts, Bron Llan, eto. o Swedes ?' David Davies, Frondeg, Pen- tHa? ?no 2. R. H. Williams, Park, eto. (:asglia.d 0 Lysiau. cyfyngedig i weithwyr y ?*?vf ?' G. Davies, London House, Pen- ?ach "°o; 2, E. H. Roberts, White Street, eto. F BLODEU (LLEOL). ppuchia (Sengl). 1, W. Jones, Talybont, ?a??oo; 2, E. H. Roberts. White Street. eto. ]F-?tO (dwbl). 1, Grace Jones, Cwm Road, penra?chno; 2, Mrs. Williams, High Street. Cera niurn (sengl). 1, Mrs. Williams, High Str eet, ??achno 2, T. R. Jones, eto. 7jWbl)- 1, Mrs. Williams, High Street, <?Q p 2' T I R. Jones, Moss Hill, eto. pa Sl^f' D. Roberts, Aelydon, Penmach- ? p; ??'Morgan. Jones, Disgwylfa, eto. ? 1nhlg): F?eaestr, (cyfyngedig i weithwyr). 1, 'i th, Arosfa, Penmachno 2, Mrs. ?Ou?? Dourn, Llewelyn Street, eto. Casgliad o Flodau Gwylltion. 1, Amy Williams, Post Office, Penmachno; 2, Verney K. Roberts, White street, eto; 3, Ellis G. Roberts, Bryn Afon, etc. Casgliad o Datws. 1. E. H. Roberts, White street, Penmachno; 2, Richard D. Evans, Cwm, eto. ADAR CEWYLL. Peneuryn. 1, John Kershaw, Llanrwst; 2, Richard Williams, Collfryn House, Penmach- no; 3, Rowland Roberts, Glasgwm road, eto. Unrhyw rywogaeth. 1, Arthur Owen. Llan- rwst; 2, R. D. Watson, Cerrigydruidion: 3, John Kershaw, Llanrwst. COLOMENOD. Flying neu Show Homer. 1 a 2, John Humphreys, Penygroes, Bethania, Bl. Ffestin- iog; 3, Willie Jones. Denbigh street, Llanrwst. MEL. 1, Hugh Berry, Llanrwst: 2, Rt. Roberts, Bron y Fallen, Cerrigydrudion; 2, E. B. Roberts, Pentredu, Bettwsycoed.

rvVYVVYVV PWLLHELI.

-VWV I TREFN OEDFAON Y SULI

Advertising