Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

NODIADAU WYTHNOSOL |

I Y Gyngres a Rhyfel.

News
Cite
Share

Y Gyngres a Rhyfel. Cynygiwyd penderfyniad yn/erbyn gwas- anaeth milwrol gorfodol (conscription), ac yn erbyn rhoddi hyfforddiant milwrol i'l bechgyn yn yr ysgolion cyhoeddus. Gwyr ein darllenwyr fod ymgais egniol iawn yn cael ei gwneyd ar hyn o bryd (dan arweiniad Arglwydd Roberts) i wneyd addysg filwrol yn rhan o'r addysg gyfrenir yn yr ysgolion dyddiol. Wrth gynyg y penderfyniad dywedodd Mr. Appleton Mae rhai o honom wedi bod yn dra awyddus i gael y clerigwyr allan o'r ysgol; nid oes arnom eisieu gollwng y mihvr i fewn iddi." Cododd Mr. W. Thorne, A.s., i gymeradwyo y rhan gyntaf o'r penderfyniad, sef y rhan a gondemnia -yn hytrach cymeradwyai gyfranu addysg filwrol yn yr ysgolion. Dadleuai dros wneyd ymaith a byddin sefydlog, a thros ddysgu pob dinesydd pan yn ieuanc) i drin arfau, fel y gellid galw arno i filwrio pan fyddai raid. Ymhlith nid ychydtg o bethau anoeth a ddywedodd, y mwyaf anoeth oedd hyn :— fod milwyr gan mwyaf yn casau rhyfel ac yn caru heddwch. Atebwyd ef gan Mr. John Ward, A.s., (gwr fu yn y fyddin am rai blynyddoedd) a gwnaeth fyr waith o hono. Ni chafodd Mr. Thorne gynifer ag un i gytuno ag ef; ni chefnogodd neb y gwelliant a gynygiodd, ond tystiodd llawer fod ei oiygiadau yn hollol groes i olygiadau Sosialaidd yn gyffredinol. Wrth reswm y maent. Mae Sosialiaid cymhedrol a Sosial- iaid eithafol yr un ffunud yn erbyn rhyfel ac yn erbyn pobpeth sydd a thuedd i feithrin yspryd milwrol. Yr ydym yn llawenhau oblegid hyny, ac yn gweled ynddo arwydd fod yr amser yn nesau yn gyflym pan y bydd yn y wlad hon ac yn mhob gwlad wareidd- iedigdeimlad a barn gyhoeddus a'i gwna yn anmhosibl i frenhinoedd a'u cynghorwyr frysio i gyhoeddi rhyfel ynghylch materion dibwys a bychain. Yn raddol. ac nid yn araf, mae gweithwyr y gwledydd yn dyfod i edrych ar eu gilydd fel brodyr. Trwy gyfarfod ynghyd i ymgynghori ynghylch cwestynau Llafur, deuant i adnabod eu gilydd yn well, i barchu en gilydd yn fwy. Dywedir mae Sosialiaid Sweden a'i gwnaeth yn anmhosib i i'r wlad hono ryfela yn erbyn I Nonvy NUl fynal dori y cysylltiad oedd rhyngddi a Sweden, a bod yn deyrnas ar I ei phen ci hun. Rhoddwyd ar ddeall i I Lywodraeth Sweden y byddai i .v li \r yr noli wlad sefyll allan o'r dydd v cvl c | rhylel hyd op: plieidid a rhyfeia, 1 t J ,$ 11.>- (,J. 't./ ij, ..Irh hyny yn parlysu Sweden. Mae rhai yn ofni Sosialaeth ac yn arswydo rhagddi. Nid ydym o'u nifer, oblegid y mae Sosial- aeth yn sylweddoli gwir frawdoliaeth pawb o bob dosbarth, ac y mae hyny yn ddigon o sicrwydd na fydd iddi wneyd cam ag unrhyw ddosbarth. -,a. #

i Chwedl -Ffol. I

Y _Senedd-dymor -nesaf.I

Toriaid Bwrdeisdrefi Dinbych.

Etholiad Kirkdale.i

-.M. # w - ii IYsgol Talacre.…

PENRHYNDEUDRAETH.-

GARDDWRIAETH- . uan-

Family Notices