Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YN SHOP ARTHUR PARRY, CHEMIST, STATION ROAD, LLflNRWST, Y CEWCH Y COD LIVER OIL PURAF A HAWDDAF I'W GYMERYD. Haner Pint, 10c., Pint 1s. 6c., Haner Galwyn 4s 6c. COD LIVER OIL EMULSION GYDA HYPOPHOSPHITES, Y Real Stuff Is 3c y Botel Haner Pint. CHILDREN'S TONIC sef y darganfyddiad diweddaraf i blant gwaelion. Y feddyginiaeth oreu at fendio plant ar ol y Fiech Goch, neu ar ol unrhyw afiechyd arall. Cryfha y nerves, twcha a phura y gwaed, a chrea gnawd. Mewn poteli Is. a Is 9c. Meat and Mali Wine with Quinine sef Gwin adgyfnerthol i rai mewn gwendid ar ol afiechyd tost 4s 6c y Botel Chwart. Orange Quinine Wine at godi y stumog a chryfhau y cyfansoddiad, Is 6c y botel. CHEST & LUNG BALSAM.Z Darpariaeth diguro at yr Anwyd, Peswch, Bronchitis, a'r Asthma. 10lc y botel. Bed Pans, Hot Water Bottles, Rubber Sheeting, Air Cushions, a phob peth angenrheidiol at wasan. aeth y Claf. Trwy ein bod ar y TELEPHONE gall- uogir ni i gael unrhyw beth fydd eisieu ar frys, mewn ychydig oriau. At Amaethwyr yr Ardal. UN GAIR i'ch adgoffa mai yma y ewch y Cyffuriau goreu i'ch Anifeiliaid, megis POWDER CEFFYLAU, mewn Packets pwys Is yr un 3 am 2s 6c Y mae ein Powder mor adnabyddus erbyn hyn, fel nad oes eisieu dweyd dim i'w ganmol. Embrocation Gwyn (Horse and Cattle). Poteleint Is 6c yr un. Sweet neu Engine Oil mewn Tin yn dal galwyn, 2s 6c yr un. Linseed Oil goreu Tin Galwyn am 3s 3c. Balls Ceffylau 2c. yr un. 7 am Is. Hefyd cedwir y Stock fwyaf yn yr Ardal o THORLEY'S FOOD, HAD LLIN BLAN at FEEDIO, CATTLE COD LIVER OIL, PORTHIANT LLOIAU, Ac., &c. ? Gwneir i fyny pob math o RISETTI, yn Onest a ChYdar Cyffuriau Puraf. Svlw Personol i bob Archeb. Cofiwch y Cyfeiriad :— Gyferbyn a'r Post Office Newydd yn Station Rd. mm 95, HEOL FAWB, PORTHMADOG. W H. ROWE Masnachydd mewn Cerddoriaeth ac Oaeryuan Cerdd o oob natur. Dewisiad rhagorol bob amser ar law o PIANOS, ORGANS, HARMONIUMS. Violins, Auto-Harps, Gramophones, Graphophones, Phonographs, &c. Hefyd cedwir Stock hetaeth o RECORDS[i'r Phonographs a'r Gramophones. PERDONEGAU I'W LLOGI AR DELERAU 3ELHESTMOL SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. ;Messrs. EDWARDS & WILLIAMS, DENTAL CO., LIMITED, (Diweddar R. Edwards, Dentist, Rhyl a Portmadoc), BODGWYN-EDD9 portmadoc, A'ddymunent hysbysu eu bod yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'r LIeoedd canlynol Blaenau Ffestiniog-Bob Dydd Llun o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd Iau o 3 hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, 142, High Street, y drws nesaf i Maenofferen Hotel. Lianrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffair), yn nhy Mri. David Jones & Son, Station Road, gyferbyn a Boars Head, o 11 hyd 5. Pwllheli-Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o 11 hyd 4. Crieeieth-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street, o 4-30 hyd 7. Portmadoe-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos. Bala-Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street, o 11 hyd 4. Dolgellau ac Abermaw-Trwy appwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. NOTICE OF REMOVAL EVANS AND CO., Plumbers, Glaziers, & Sanitary Engineers, Having removed from DOLGARREGDDU, to Nos. 41 & 42, CHURCH STREET, Where they are showing a Large Stock of PLUMBING GOODS OF ALL DESCRIPTION. ALSO. A large stock of CYCLES and ACCESSORIES, PRICES TO SUIT ALL. Sole Agents for Ariel, Royal Enfield, Rudge-Whitworth, Allday's and Onions'. Bradbury and other wellknown Cycles. All the above can be had by Easy Payment, 10s. Monthly. Also REX MOTOR CARS and CYCLES. PETROL always in Stock. NOTE THE ABOVE ADDRESS. IMPORTANT TO CONTRACTORSLASTBRBRS &c. HUGHES BROS., PORTMADOC supply the Best London Portland Cement At Remarkably Low Prices. Quotations delivered at any Station for CEMENT and all Building Materials oiven on application. Telegra.ms HUGHES BROS," Pcrtmado j Address VNYSTOWYN, Poitmadoc. Argraffwaifh. Argraffwalth, Pob math o ARGRAFFWAITH argyfer CYNGH ER DDAU, CYMANFAOEDD CANU, a CHYFARFODYDD o bob natur. Rhoddir Prisiau am Argraffu CY- HOEDDIADAU, CYLCHGRONAU ADRODDIADAU Y CAPELAU, YSTADEGAU CYFUNDEBAU. a LLYFRAU BicH neu FAWR. CARDIAU COFFA. CARDIAU PRIODAS. CARDIAU YMWELED. Yn nghyda llu o bethau ar gyfer BUSNES, megis BILLHEADS MEMORANDUMS. MANIFOLD LETTER BOOKS, CHECKBOOKS &c.. &c., i'w cael yn y modd GOREU a RHATAF, yn Swyddfa'r "Rhedegydd." 1 THE DSBORNE NQI MDW£R. THIS NUT TIGHT PREPARE FOR THE HARVEST.. By purchasing the CHEAPEST and BEST HARVESTING IMPLEMENTS (pom E. LLOYD JONES, Ironmonger and Implement Merchant, LLANRWST, Including:— "JOHN WILLIAMS AND SONS" New Mower "The Queen." WILLIAMS "All-Steel" Wheel Rake, both fitted with all the very latest Improvements. "OSBORNE and COY'S" Binders Reapers, one and two Horse Mowers Hay, Fedders, Self-dump Horse Rakes. ulSllifw Martins Patent S??j Turner, Wood and American Rakes, Drag  Welsh-made Hand  Scythes, Hay ForkS, oa Rope, etc., etc. Splendid Assortment Of Welsh Tub and Eirid-over-I god Churns, Dairy Utensils Of every description. "Listers" Cream SePerat ors, (14 days free trial." Compare our Quality and Prices. Price List on .ppIicatJon DILLADAU NEWYDD- Y mae'r HAF wedi DOD, a dyma'r adeg i gael DILLAD NEWYDD, ac os am slcrhau y Brethynau, Toriad, a'r, Qwaith goreU> deuwch at JOSEPH JONES, & SONS, TAILORS AND CLOTHIERS, 2, Cromwell St., Bl. Ffestiniog- Gyflawnder o ddewis o Frethynau, neu vellwch ddod a'ch defnyddiau eich hunain. SEE TO yOUR HEALTH. BY ASKING YOUR GROCER FOR JOHN BELL'S RALE SCOTCH O T CAKES- The Purest Food on the Market is JOHN BELL S RALE SCOTCH OAT CAKES. See you get JOHN BELL'S name on each Packet. s