Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

Heddlys B5aen.au Ffc^irrfog.…

News
Cite
Share

Heddlys B5aen.au Ffc^irrfog. I Mewn Heddlys Arbenig a gynhaliwyd dydd Mawrth' gerbron W. P. Evans a J. Vaughan Williams, Ysweiniaid, cyhuddwyd Thomas Jones (Tom y Gwlan), gan yr Aroiygydd Rob- erts o ladratta deugain pwys o wlan gwerth 30s eiddo Evan Roberts, Cwm Hesgen, TraNsfy ydd, ar y 26ain o Awst, allan o daflocl uwcli' beudy y lie uchod, 1e y cedwid ef meW] s\chau. Cynwysai y sach saith cnu a'r hugnin. Anfon wyd hi o orsaf Trawsfynydd, wedi t c b vfeiGo at Mr. Jacob Jones, Ffatri, Tanyg. ishu. Vr oedd llythyr yn ngenau y sachwedi ysgrif- enu yn enw Edward Evans, Tyddyr y-garreg, yn cyfarwyddo Mr. Jacob Jones, i dalu yr arian a gadael y sach yn llytliyrdy Tanygrisiau. Tystiodd Evan Roberts ei (r,,1), byw yn Cwmhesgen, Trawsfynydd. v gwlan oddiwrth nodau amlwg arno ei oiddo ef. Cadwai y gwlan yn y daflod. Nos F--rcher yr 28ain o Awst y gwybu gyntaf ei oi li. Yroedd y sach wedi rhwvgo a gwlan ■ e, i rnyned o lioni. Yr oedd yn werth 30s. Nid oedd wedi gweled Thomas Jones o gwmpas, ac nid a-i- waenai y dyn. John Hugh Evanf, clerc yn ngcrsaf Traws- fynydd, a dystioad fod Thomas Jones wedi dyfod a sachaid o wlan i'r r'-ctf haner awr wedi saith, ar y 27a.in o Aw.-t gan ofyn iddo ei anfon i Mr. Jacob Jones, Tanygrisiau. Pwysodd y gwlan, yr oedd yn 42 o bwysi trwy y sach. Gyrwyd ef gyda'r tren 8-17, Ni dclywedo0cl y carcharor o ba ie yr oedd. Edward Evans, a ddywedodd ei fod yn byw yn Cynfal Bach ers dwy flynedd, Pres- wyliai cyn hyny yn Tyddyn y Garreg, Traws- fynydd. Nid oedd wedi gweled y carcharor .er's blynyddau tan y dydd hwnw. Ni welodd ef rhwng y 26ain a'r 27ain o Awst. Nid oedd ef wedi anfon gwlan i Jacob Jones na gorch- ymyn i neb fyned a pheth yno. Nia oedd wedi ysgrifenu yr un gair o'r llythyr a ddang- osid ac ni wyddai ddim yn ei gylch. Nid oedd ganddo ddefaid yn y Doppog ac ni bu ar y tir. John R. Jones a dystiodd ei fod yn byw yn y Ffactri, Tanygrisiau, ac yn gweithio gyda'i dad yno. Daeth y carcharor ato tuag un o'r gloch y 27ain o Awst i ymyl y Ffactri, a gofyn- odd a oedd pack wedi dyfod yno o Station G.W.R. Atebodd yntau nad oedd yn disgwyl un. Gofynodd iddo beth oedd wedi ei anfon, ac atebodd mai sachaid o wlan oddiwrth Edward Evans, Tyddyngarreg, a'i fod i ddyfod gyda'r tren wyth. Gofynodd y tyst beth oedd ar Edward Evans eisaiu yn lie y gwian- nwyddau ai arian ac atebodd y c o r- cash. Yr oedd note yn ngenau y sach yn cyfarwyddo sut i wneyd. Aeth y carcharor i fy I- II' Orsaf i holi yn nghylch y sach. Yn y nser yr oedd ef wedi anfon am P. C. J.->nes, Ianygrisiau, ac yr oedd y sach hefyd wedi Cnhaedd. Cadwodd yr heddgeidwad y sach. Gw'uododd J. R. Jones arwyddo am dani i'r porter. Pan ddaeth Thomas Jones yn ol, dy- wedodd bod yn dda ganddo fod y sach wedi cyraedd, Pwyswyd y sach yn ngwydd yr heddgeidwad a Thos. Jones, yr oedd yn 42 o bwysau. Gofynodd lie yr oedd y Ffactri agosaf, a phan atebwyd mai Trefriw dywedodd fod hyny yn rhy bell. Mary Ann Davies a ddywedodd ei bod yn byw yn y Post Office, Tanygrisiau, ac yn wraig i Owen Davies, Postfeistr. Galwodd y carch- aror yno ar y 27ain o Awst, a gofynodd iddi a oedd arian wedi dyfod iddo ef yno, a sach. Gofynodd hithau oedd o'n disgwyl rhai. ateb- odd yntau "vVel oeddwn, yn 'toeddwn i wedi gwerthu sachaid o wlan i Jacob Jones, y Ffactri ac wedi dweyd witbo ddanfon y pres a'r sach yma." Dywedodd hithau nad oedd dim wedi dyfod yno, ac atebodd yntau, "mi ai yno i dafodi tipyn arno," ac aeth i ffwrdd. Yr Heddgeidwad J. M. Jones, Tanygrisiau, a dystiodd iddo gael ei alw ar y 27ain o Awst, i Ffactri, Tnnygrisiau, a'i hysbysn fod Thomas Jones wedi dyfod yno i holi am sachaid o wlan a'i fod wedi myned i'r orsaf i edrych am dani. Aeth tua'r Blaenau, a chyfarfyddodd y carch- aror, ond ni ddywedodd ddim wrtho. Dych- welodd ar ol y carcharor at y Ffactri. Gwel- odd sachaid o wlan tu allan i'w Ffactri, yr hon a agoywyd a chafwyd ynddi y llythyr a ddang- osid. Cymerodd Thomas Jones i'r ddalfa ar amheuaeth. Pan gyhuddwyd ef dywedodd "mae hwna yn ddigon gonest." Chwiliodd ef a chafwyd yn ei feddiant, lyfr a phencil lead. Yr oedd cyfeiriad at y gwlan yn y llyfr yn ateb i'r llythyr, ac yr oedd y ddau wedi eu hysgrif- enu ar un bencil. Pan gyhuddwyd ef yn ffurfiol o ddwyn saith cnu a'r hugain o wian, yn 40 pwys, ac yn werth 30/ atebodd y carcharor "nad oedd ef am gymeryd bai ar gam. Nid oedd yn euog." Traddcdwyd ef i sefyll ei brawf yn y Frawd- lys Chwarterol a gynhelir yn y Bala, Hydref 15fed, 1907. VNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/V

-Lladrata Dillad yn y Penrhyn.I

LLANRWST. I

-1-?,,?l - 1-?11-1-11 .OAPEL…

[No title]

BETTWSYCOED. I

PENMACHNO.

[No title]

Cystadleuaeth y Seindyrf ynI,'…

j TALYBONT, DYFFRYN CONWY.I

[No title]

[No title]

-__-j O'R PEDVVAR CWR. j -…

v - PENRHYNDEUDRAETH. -

r V V V VVV V V VVVV V V VVVVV…