Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Undeb y Bedyddwyr.

--ARDDANGOSFA ARDDWROL.I DYFFRYN…

Advertising

CYNGOR - SIROL MEIRION.--

Advertising

I MINFFORDD.

ITRAWSFYNYDD.

Advertising

[ BLAENAU FFESTINIOG.

News
Cite
Share

BLAENAU FFESTINIOG. Cynyg Arbenig yr wythnos hon, Lard fresh 5c y pwys gan E. B. Jones & Co. Cofied pawb am GONCERT Y BAND Heno. Talentau goreu y De yn gwasanaethu, a'r achos yn deilwng. PENODIAD.-Da. genym weled mai Miss Jones, merch y diweddar Mr. Owen Jones, un o Is-oruchwvlwyr Chwareii Oakeley a benodwyd yn Athrawes Gynorthwyol yn Ysgol Ganolraddol Llanrwst yr wythnos ddiweddaf. Dymunwn iddi bob llwydd yn ei lie newydd. MEDDW AC AFREOLUS. Mewn heddlys arbenig boreu Sadwrn, cyhuddwyd Hugh Morris Hughes, Back Park Square, gan yr Arolygydd Roberts, o fod yn feddw ac afreolus y noson flaenorol o flaen y Maenofferen Hotel. Heriai bawb o'i gwmpas i ymladd ag ef. ac yn y aiwedd aeth yn ymladdfa pan y cafodd ef y gwaethaf o'r cweryl. Clowyd ef i fyny am y noson.—Tystiodd Mr. Moses R. Jones, Maenofferen Hotel fod y carcharor "yn l e. Nuisence ar y i --Dirwy 10/- a'r costau. LLWYDDIANT Y SEINDORF.—Goddefwch i ni gyduno i longyfarch y Seindorf ar eu dwy fuddugoliaeth ddiweddar, y naill yn yr Eistedd- fod Genedlaethol, a'r Hall yn Belie Vue, Manceinion.—Mae eu llwyddiant wedi bod yn eithriadol er pan y bu iddynt bwrcasu set cyflawn o offerynau y Mri Hawkes & Son, Llundain, ac y mae pob aelod o'r Seindorf yn hoffi ei offeryn yn fawr. Y mae cael offervnau da mor anhebgorol angenrheidiol i Iwyddiant ag ydyw cael rhai medrus i'w defnyddio. Nid oes ball ar y ganmoliaeth roddir i'r offerynau sydd gany Seindorf yn bresenoljac y maent yn g!od i'r gwnethurwyr cyfarwydd a chelfydd. DAMWAIN.-Dydd Sul, fel yr oedd Mr. Hugh Holland (yn ngwasanaeth Mr. Gough Jones), Blaenau Ffestiniog, yn myned a'r cer- byd gyda llwyth o gyfeillion i ymweled a pher- thynasau yn Talsarnau, ychydig islaw Maen- twrog daeth Modur i'w cyfarfod, a dyr.hrynodd y cerlyl fel y rhuthrodd i ochr y ffordd, a dyrnchweiwyd rhai o'r cerbyd. Anafwyd Mrs. Gwen Jones, Geufrcn Terrace, yn lied drwm. SALE.—Diau fod ein darllenwyr yn sylwi ar y sale sydd gan Mr. John Davies, yn Peniel Terrace, Llan, dydd Sadwrn, ar ddodrefn rhagorol. Y mae yma gyfle rhagorol am eiddo da.—Hefyd nos Fawrth yn Shop Newydd, Fourcrosses, bydd yn gwerthu casgliad campus o ddodrefn yn cynwys amryw o Hen ddodrefn gwerthfawr. CYNGERDD ELUSENOL.—Nos Iau, yn y Neuadd, cynhaliwyd Cyngerdd Elusenol er budd Owen Rowland Edwards, Manoa Road, yr hwn sydd yn wael ei iecbyd ers amser maith. Llywyddwyd yn ddeheuig gan Mr. Ben T. Jones, yr hwn hefyd a arweiniodd yn hynod o ddoniol. Awd trwy y rhaglen ganiyn- ol, a chafwyd cyngerdd pur dda :-Dethoiiad gan y Seindorf. "Mab afradlon" gan Mr. J. Tudor Owen, A.R.C.M., yr hwn a encoriwyd. Golomen Wen," gan Miss Myfanv/y Jones, R.C.Tsi, Fy Ngwlad," gan Mr. Evan Lewis, Capel Curig, yr hwn mewn atebiad i encore a gan odd, "0 na byddai'n haf o hyd." Adrodd- iad gan Deryl, "Hváangerdd Gwilym Gam." Galwyd arno i ail adrodd, ac adroddodd, "Bibl mawr fy Mam." Deuawd Tenora Baritone gan Mr. Tudor Owen ac Evan Lewis. "Nant y Mynydd gan'Miss Myfanwy Jones. Thou art passing hence," yn gampus gan Mr. Tudor Owen. Chwifiwn Faner," gan Mr. Evan Lewis yn brydferth iawn. Can gan Miss Jones. Gwasanaethodd Miss A. E. Owen Davies, A.R.C.M., wrth y Berdoneg. Diwedd- I wyd trwy ganu Hen wlad fy Nhadau." CYFARFOD PREGETHU CALFARIA.—Y mae dau o bregethwyr galluocaf y genedl yn gwasanaethu yn y Cyfarfod hwn eleni fel y gwelir oddiwrth golofn y Cyhoeddiadau. Diau y bydd yn dda gan lawer gael cyfle hwn i'w clywed. Ci LLWYDDIANUS.—Dymunwn longyfarch y Rhingyll Owen ar ei Iwyddiant gyda'i Ddaeargi Gymreig, Llew Tudno yn' Ardd- angosfa Caer. Cafodd y gyntaf ac ail yno. Nid hwn yw y tro cyntaf i'r "Llew" enill y gamp, ac nid yw eto ond ci ieuangc. Mae y Rhingyll yn ffodus o fod yn meddu ci mor ragorol. CYNGERDD.—Nos Sadwrn bu Cwmni yn cynal cyngerdd yn y Neuadd, a chafwyd gwledd gerddorol o'r fath ragorol. Datganodd Mr. Ffrancon-Davies amryw weithiau yn ei ddull meistrolgar arferol, ac efe ydoedd yr unig ddatgeiniad oedd yn y Cyngerdd. Gwledd eithriadol ydoedd gwaith y tri arall yn chwareu, Mr. Redgewell Dansie ar y Berdoneg, Mr. Borris Hambourg ar y Cello, a Mr. Jan Hambourg ar y Crwth. Y mae gallu yr enwog- ion hyn gyda'r offerynau yn fyd-adnabyddus, fel mai ofer fyddai i ni ychwanegu gair yn eu cylch yn y fan hon. CYFARFOD PREGETHU.—Y Sabboth diwedd- af, cynhaliwyd cyfarfod pregethu blynyddol Caersalem (B). Dechreuwyd nos Sadwrn, a phregethwyd trwy'r dydd ySabbath. Gwasan- aethwyd eleni gan Mri. W. S. Jones, Rhos, ac Albert D. Foulkes, Glynceiriog. Cafwyd cyfarfod nodedig o hapus a llwyddiant amlwg ar y gwaith, Hyderwn y bydd ei effeithiau yn aros yn hir ar yr Eglwys a'r ardal. ANERCHIAD Y PARCH. MOSES ROBERTS. —Dylem fod wedi nodi yn ein hadroddiad yr wythnos ddiweddaf mai gwaith Mr. W. J. Roberts, yr Arlunydd, Church Street, ydcedd yr anerchiad prydferth a gyflwynwyd i'r Parch. Moses Roberts. Deallwn fod Mr. Roberts yn gwneyd cryn lawer o'r gwaith hwn, ac yn dyfod yn feistr trwyadl ar y gelfyddyd. YMADAWIAD MR. J. T. WILLIAMS.—Bydd yn ddrwg gan lawer ddeall fod Mr. J. T. Wil- j liams, Wynne's Road, wedi penderfynu dilyn y llu sydd wedi gadael yr ardal. Cychwynodd heddyw (dydd Iau) am Colorado. Mae Mr. Williams yn sdnabyddus yn yr ardal fel cerdd- or galluog, ac orgadydd capel Maenofferen. Mae hefyd wedi cymeryd rhan amlwg gyda I.Chy!)h Ysgolion y dosbarth ers !lawer b .Jy: i. bur. ilwydd wrth fyii ac .ir cl cyrh?edd I\- ?-I?d bell. 1 Par had yn Tudalen 8,